Informacija apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą
HTML išeities kodo redaktoriusSkaidyti tekstą

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Vilniaus g. 42., (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:942), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Vilniaus g. 42., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Vilniaus g. 42., (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:942);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektų rengimo biuras“, projekto vadovas Piotras Černiauskas, kv.a. Nr. 34620, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 19-181, el. paštas piotras@prb.lt, tel. +370 612 08604;

Statytojas: UAB „Kryptingi sprendimai“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-04 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIyYjlmMjUtZmNiNy00YmE2LWE0ZGEtNTRlMjZkNjkyZTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%226e395f32-80ca-426b-a24a-2c6055840a0c%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-15


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g.14C, sklypo kad. Nr. 4103/0200:8383, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Paslaugų paskirties pastatas (7.4.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižieniai., Sudervės g.14C, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g.14C, sklypo kad. Nr. 4103/0200:8383;

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-1335, projekto vadovas Dmitrij Kaidašov,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1454, Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: UAB „Būsto investicijos“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-30 15:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 15:00 val. iki 15:30 val., jungiantis per nuorodą: https://us05web.zoom.us/j/86861441357?pwd=a0tKRm1DQWFpMU1DWlFiZEFBRFhmZz09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 15:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/88302040784?pwd=ckxFMjkrWUdUSDZWWmlHYThwdlBGQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-15


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Dviejų sublokuotų paslaugų paskirties pastatų (7.4.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Smėlio g.18, sklypo kad. Nr. 4110/0700:448, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: „Dviejų sublokuotų paslaugų paskirties pastatų (7.4.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Smėlio g.18, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Smėlio g.18, sklypo kad. Nr. 4110/0700:448;

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (27.259)-332-1335, projekto vadovas Dmitrij Kaidašov,  kvalifikacijos atestato Nr. A 1454, Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: N.V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,10.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-29 13:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/83455142824?pwd=WU15b2hTaDhQVVYyYnFPNUhEaTRidz09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 13:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/86372627187?pwd=bS92T2FmbTJDNEV3c0gxUlZKMVJHdz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-13


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto paskirties pastato(7.14), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Filaretų g. 81A (skl. kad. Nr. 4162/0200:869), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties pastato(7.3) Vilniaus r. sav., Filaretų g. 81A., Didžiasalio k., Nemėžio sen. (skl. kad. Nr. 4162/0200:869), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Filaretų g. 81A (skl. kad. Nr. 4162/0200:869);

Statinio naudojimo paskirtis: Sporto (7.14);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 458028, projekto vadovė Jovita Pauplienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1618, Vilnius, Goštauto g. 2-15, el. paštas jovita.paupliene@gmail.com, tel. +370 699 19914;

Statytojas: UAB „Teniso sala“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-30 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/76938553978?pwd=V3RseUsrSnBWRzgxdVhHRHB0OU11QT09

Meeting ID: 769 3855 3978

Passcode: 9a64sh

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-13
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Saulės g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1668), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Saulės g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1668), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Saulės g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1668);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Arkilida“, projekto vadovė Laima Lideikienė, kv. atestato Nr. 168, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Saltoniškių g.310-405, el. paštas archilaima@gmail.com, tel. +370 617 11395;

Statytojas: UAB „RB turtas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-27  17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/qpt-jbba-xgg

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-08


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Medicininės paskirties pastato (7.12), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Blindžių g. 1. (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8530), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Medicininės paskirties pastatas (7.12), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Blindžių g. 1. (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8530),  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Blindžių g. 1. (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8530);

Statinio naudojimo paskirtis: Gydymo paskirtieas pastatas (7.12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: A.Umbraso proj. ir meno firma „AGAarch.art.“, projekto vadovas Eduardas Pajarskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 21186), el. paštas aga.umb@gmail.com, tel. +370 685 68943, Kalvarijų g. 3-424, Vilnius;

Statytojas: UAB „Dantų sveikatos namai“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-04-28 17:00 val.

Dėl įvesto karantino ribojimų, susirinkimas numatomas nuotoliniu būdu.

https://us02web.zoom.us/j/9668816907?pwd=SFZoenAwYkNEQjcvczFWd2JWMkdzQT09

Meeting ID: 966 881 6907

Passcode: s0dv05

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-04-08
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 59 (sklypo kad. Nr. 4107/0600:1007), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 59, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zemečkavo g. 59 (sklypo kad. Nr. 4107/0600:1007);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB“Architektūros laboratorija“, projekto vadovas Darius Birutis, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1898, el. paštas p.vroblevicius@gmail.com, tel. +370 698 74512, Vilniaus m., Verkių g. 5;

Statytojas: K.S;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-20 16:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/82468078362?pwd=L2gzcmI2U0s4c1FtQzU5TmlUb3h1QT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-31


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Perspektyvinio privažiavimo žemės sklype kad. Nr. 4103/0300:1764 iš Liepų g. (VL 7961), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas:  Perspektyvinio privažiavimo žemės sklype kad. Nr. 4103/0300:1764 iš Liepų g. (VL 7961), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k,  (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1764);

Statinio naudojimo paskirtis: kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Gatvita“, projekto vadovas Erlandas Jurgelevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 25341, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 21-57, el. paštas info@gatvita.lt , tel. +370 675 20342;

Statytojas: D.V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 16.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-21 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjczM2RmNDQtODVmZi00ZDlmLTg0ODEtMmU4ZDc3NDY1NDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276ee7db9-e21b-428c-b368-4e223a40634a%22%2c%22Oid%22%3a%2234b588d3-e18e-4745-8c93-7ec84958f364%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-31


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 37 B (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:486), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 37 B, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 37 B (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:486);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros atelje“, projekto vadovas Audrius Žigunis, kv.a. Nr. A1105, Vilniaus m. sav., Vilnius, Galvydžio g. 3, el. paštas zi.audrius@gmail.com, tel. +370 618 06415;

Statytojas: UAB „Baltisches Hous“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 17.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-16 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

meet.google.com/tgm-oygb-nxp

kodas: tgm-oygb-nxp

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-31


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčio g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2526), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčio g. 19, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčio g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2526);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv.a. Nr. A 1732, Vilniaus m. sav., Vilnius, S.Moniuškos g. 10-7,  el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „Ap Trade“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-19 17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://us02web.zoom.us/j/88423648631

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-29


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Braškių tak. 9 (skl. kad. Nr. 4110/0300:1169), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Braškių tak. 9 (skl. kad. Nr. 4110/0300:1169), statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Braškių tak. 9 (skl. kad. Nr. 4110/0300:1169);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-93, projekto vadovas Arvydas Motiejūnas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 089), Vilniaus m., Architektų g. 206-15, el. paštas amotiejunas@gmail.com,  tel. +370 699 99607 ,

Statytojas: L. Ž.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-16 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: 

https://us05web.zoom.us/j/85857593855?pwd=U2ZZUXhwY2tUTzZ2eWJFQkNYMGZadz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-25


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Žalioji g. 58C (skl. kad. Nr. 4117/0700:241), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimasGyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Žalioji g. 58C (skl. kad. Nr. 4117/0700:241), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Žalioji g. 58C (skl. kad. Nr. 4117/0700:241);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1997), Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 11-303, el. paštas laurynas01@gmail.com,  tel. +370 650 20020 ,

Statytojas: G.T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-15 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/73554990982?pwd=eUM4b1d4WlYyWjZJSVA0WTNBc2kxUT09

Meeting ID: 735 5499 0982

Passcode: 09Rrdy

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-25


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), ), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad. Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), ), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad. Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad Nr. 4177/0200:135), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393), (skl. kad. Nr. 4177/0200:412);

Statinio naudojimo paskirtis: esama - prekybos (6.3), būsima - administracinė (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Plėtros partneriai", projekto vadovas Darius Franckevičius kv.a. Nr.30365 , Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės per. 77B, el. paštas darius@pletrospartneriai.lt ir info@pletrospartneriai.lt, kontaktinis tel.+370 674 42613;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-13 17:00 val.

Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/9974004054?pwd=VDY0SU5TMkNDNmJ4RXFBR1JBd2Nydz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-23


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4152/1600:618), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr.: .: 4152/1600:618), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4152/1600:618);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv.a. Nr. 1732, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., S.Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com,, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „AVV“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-04-06  17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/81393228966

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tekliūnų g. 25 (pastato un. Nr. 4400-1580-0683), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tekliūnų g. 25 rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės vs., Tekliūnų g. 25 (sklypo kad. Nr. 4117/0100:422);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 858872, projekto vadovas Bartas Sangavičius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2221), el. paštas bartassangavicius@gmail.com, tel. +370 698 41233, +370 671 20626, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Tekliūnų g. 25;

Statytojas: V.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-31 18:30 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/93907178043?pwd=KzVWTGV2RmpEMElHZnpEc1NHMEY3UT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Vizualizacija

2021-03-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tekliūnų g. 25 (pastato un. Nr. 4400-1580-0683), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Tekliūnų g. 25 rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės vs., Tekliūnų g. 25 (sklypo kad. Nr. 4117/0100:422);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 858872, projekto vadovas Bartas Sangavičius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2221), el. paštas bartassangavicius@gmail.com, tel. +370 698 41233, +370 671 20626, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Tekliūnų g. 25;

Statytojas: V.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-31 18:30 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/93907178043?pwd=KzVWTGV2RmpEMElHZnpEc1NHMEY3UT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Egliškių g. 1A (sklypo kad. Nr. 4152/0100:147), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Egliškių g. 1A, statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Egliškių g. 1A (sklypo kad. Nr. 4152/0100:147);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Dmitrijaus Timofejevo individualios veiklos vykdymo pažyma, projekto vadovas Vilius Kriaučiūnas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1376), el. paštas dmitrijustim@gmail.com, archfisy@gmail.com, tel. +370 605 31470, Vilniaus m., Lauksargio g. 27;

Statytojas: G.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-30 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVjNTEwNWQtZWQ4Yy00YmU0LWIwNDgtMWJlMjQzYTdjY2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22950e6155-346d-47d3-a548-aef5ddee782f%22%2c%22Oid%22%3a%22cf58fd06-8166-4f14-81a7-a181f53b18d3%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir keturių poilsio paskirties pastatų (7.17), Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Pagailašių g. 27, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir keturių poilsio paskirties pastatų (7.17), Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Pagailašių g. 27,  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Pagailašių g. 27 (sklypo kad. Nr.: 4132/0600:428);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties(6.1) ir poilsio paskirtes (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenysUAB „Projektavimo sprendimai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, Kv.a. Nr. A 1595,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 3, el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt., tel. +370 674 44090;

Statytojas: K.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 08:00 – 12:00 ir 13.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-30 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/86386302513

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Žiedo g. 12B, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Žiedo g. 12B, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Žiedo g. 12B, (sklypo kad. Nr. 4174/0100:2203);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB “Vertės inovacija“, projekto vadovas Rūta Surdokienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39703), el. paštas ruta@gethouse.lt,  tel. +370 686 67550 , Trakai., Vytauto g. 19;

Statytojas: N.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-31 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/pxy-ruep-xeq

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kitų inžinerinių statinių - rezervuarų , Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 18 A, paskirties keitimo į paslaugų paskirtį (7.4), įrengiant autoservisus, rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių - rezervuarų , Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 18 A, paskirties keitimo į paslaugų paskirtį (7.4), įrengiant autoservisus, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 18 A, (skl. kad. Nr. 4167/0200:1141);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Provida“, projekto vadovas Vida Davidonienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 248, el. paštas uab.provida@gmail.com, tel. +370 655 44540, Vilniaus m., Tuskulėnų g. 20-4;

Statytojas: UAB „Frumuita“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-31 17:00 val. Karantino metu projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotoliniu būdu:

https://us02web.zoom.us/j/81937758577?pwd=aDZST2Z4SDl5ZXh1Q0o0YkpTa1NzZz09

Meeting ID: 819 3775 8577

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Gyvenamosios paskirties pastato (6.3.), Vilniaus r. sav., Nemenčinė, A. Mickevičiaus g.107B, rekonstravimo projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato (6.3.), Vilniaus r. sav., Nemenčinė, A. Mickevičiaus g.107B, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė., A. Mickevičiaus g.107B, (sklypo kad. Nr. 4160/0100:751);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1595, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „Romansta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,09.00 - 18.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-31 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/89857775819?pwd=L05iZVVEWUY3QWQza2ZFclpRbUxjdz09

Meeting ID: 898 5777 5819

Passcode: 553291

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-08


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Poilsio paskirties pastato (7.13.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Klinikų g. 17, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastato (7.13.), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Klinikų g. 17, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Klinikų g. 17, (sklypo kad. Nr. 4110/0800:4174);

Statinio naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatas (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: : MB „Architektas Lauras“,, projekto vadovas Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1595, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „Archstudija“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,09.00 - 18.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-26 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/85435413912?pwd=c0pWZStXSVVaRi9LQVc2Tko1MEhSZz09

Meeting ID: 854 3541 3912

Passcode: 053604

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-08


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Versmių g. 11 (sklypo kad. Nr. 4117/0400:907), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų namo (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Versmių g.11, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Versmių g. 11 (sklypo kad. Nr. 4117/0400:907):

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 072186, projekto vadovas Arvydas Katilius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1310, el. paštas arvydo@gmail.com, tel. +370 682 19589 , +370 678 36179, Vilniaus m., Kalvarijų g.1;

Statytojas:T.R.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-17 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ5MjIxMzEtZjQ1My00NjFjLWFiZTEtZjdhMDI5NWU0NTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258a4314b-a6d9-477f-99de-2c5659c86442%22%2c%22Oid%22%3a%22ec19e62a-ad78-4237-b3ca-2d320e1f19d4%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-03-01


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 8A (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:802), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 8A (sklypo kad. Nr.: 4167/0100: 802), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 8A (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:802)

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „PK projektavimo biuras“, projekto vadovas Liutauras Kairys, kv.a. Nr. 25022, Kauno m. sav., Kaunas, Antagynės g. 2-1, el. paštas info@pkbiuras.lt, tel. +370 673 12690;

Statytojas: UAB „IT logistika“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-10  17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

https://us04web.zoom.us/j/6349700402?pwd=VVFJOTQ1QWpNTmkwdUo4UFpSWlZWdz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-24


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g.10, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g.10, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g.10, (sklypo kad. Nr. 4167/0200:789);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kvalifikacijos atestato Nr. A 1732, Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „Transervis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,09.00 - 17.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-17 17:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/87940834799

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-24


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie Prekybos paskirties (7.3) pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 3A (skl. kad. Nr. 4174/0200:8309) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties (7.3) pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 3A (skl. kad. Nr. 4174/0200:8309) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 3A (skl. kad. Nr. 4174/0200:8309);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties (7.3) pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys UAB „Arkilida“, projekto vadovas Laima Lideikienė, Kv.a. Nr. A 168, Vilnius, Saltoniškių g. 31-405, el. paštas archilaima@gmail.com, tel. +370 61711395

Statytojas: G.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 14.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-10 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/kuf-wfqz-txt

Prjektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-24Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato(7.17), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., Kalno g. 21 statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato(7.17), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., Kalno g. 21 statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., Kalno g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4170/0800:304);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB studija „Konceptas“, projekto vadovas Lina Čižaitė, kvalifikacijos atestato Nr. A 1952,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 39, atsakingas asmuo Indrė Kabišiūtė, el. paštas indre@konceptas.com,  tel. +370 610 42208;

Statytojas: J.Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-12 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://youtu.be/HWXrdp3vjNQ

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-24


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato(7.17), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Šinkalaukio k., Čepurniškių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4182/0600:325) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodyba. Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato(7.17), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Šinkalaukio k., Čepurniškių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4182/0600:325) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Šinkalaukio k., Čepurniškių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4182/0600:325);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geodezija ir architektūra“, projekto vadovas Lina Deikuvienė, Kv.a. Nr. A 1615,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Šeimyniškių g. 9-1, lina@baigiaustatyti.lt,  tel. +370 656 70549;

Statytojas: J.G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-10 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://zoom.us/j/92077990806

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-23


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Sembų g., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sembų g., Buivydiškių k., Zujūnų sen, Vilniaus r. sav., statybos projektas.

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Sembų g.;

Statinio naudojimo paskirtis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Infrastruktūros inžinerija“, projekto vadovas Renaldas Aleksandravičius, kv.a. Nr. 25380, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gerosios Vilties g. 38, el. paštas renaldas@225.lt, tel. +370 699 15225, el. paštas gediminas.inzinerija@gmail.com;

Statytojas: UAB "Vilniaus vandenys";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 7.00 - 15.45, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-15  17:00 val.   Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

https://us04web.zoom.us/j/3432834559?pwd=TytiMU1XdnN2SXdKUG1IbkY5UVlDUT09

ID: 343 283 4559

Slaptažodis: 12345

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-23
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gatvės(8.2) dalies (skl. kad. Nr. 4162/0400:1346, 4162/0400:1862, 4162/0400:2086, 4162/0400:0021 4162/0400:0449), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Senojo Kelio g., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gatvės(8.2) dalies (skl. kad. Nr. 4162/0400:1346, 4162/0400:1862, 4162/0400:2086, 4162/0400:0021 4162/0400:0449, Senojo Kelio g., Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., Senojo Kelio g., (skl. kad. Nr. 4162/0400:1346, 4162/0400:1862, 4162/0400:2086, 4162/0400:0021 4162/0400:0449);

Statinio naudojimo paskirtis: vietinės reikšmės keliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Inžinerinės mintys", projekto vadovas Tomas Burokas, kv.a. Nr. 20334, Kauno m. sav., Kaunas, Laisvės al. 76b,  el. paštas, tomas@inmintis.lt,  tel. +370 624 41901

Statytojas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.30 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-15  16:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTUwYTVmNGMtOGRiMS00MDA1LWE3MWUtNjczM2JjYzc3Yjky%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c61b45e1-7d9d-4509-8ce6-d86adf1b039c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b6b5ea73-d6e6-4025-8a63-640ade69b656%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9fde2259-159a-4e1b-9f96-a2fdee820b45&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-23


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų SB „Beržynas“ Vilniuje ir Vilniaus rajone statybos projekto dalies Vanaginės sodų 4-oje, Vanaginės sodų 5-oje g., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų SB „Beržynas“ Vilniuje ir Vilniaus rajone statybos projekto dalies Vanaginės sodų 4-oje, Vanaginės sodų 5-oje g., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vanaginės sodų 4-oji g., Vanaginės sodų 5-oji g., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k.;

Statinio naudojimo paskirtis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Infrastruktūros inžinerija“, projekto vadovas Renaldas Aleksandravičius, kv.a. Nr. 25380, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gerosios Vilties g. 38, el. paštas renaldas@225.lt, tel. +370 699 15225, el. paštas jaroslav100@gmail.com;

Statytojas: UAB "Vilniaus vandenys";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 7.00 - 15.45, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-08   17:00 val.   Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFkOTg0ZWUtNjkyZS00MmFiLTg2ZmYtOGFjZmQxZjgyOGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285a566d3-9803-4fca-8c8d-4ac523a70dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2240cabb58-660f-4a03-96f5-1884252717e5%22%7d

Projektinių pasilūymų vaizdinė informacija

2021-02-17


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Daujoto g. 30, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Daujoto g. 30, statybos projekto projektiniai sprendimai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Daujoto g. 30 (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1222);

Statinio naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Milimetras“, projekto vadovas Tomas Rasiulis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1341), el. paštas paulius.mirinavicius@gmail.com, tel. +370 614 85478 , Vilniaus m., Verkių g. 34b-301;

Statytojas:UAB „Valax“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-05 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgxMDdiNjItYjM4Zi00NzJkLWFmM2EtZTI1MDIzYTgzNmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0c2983e-d46c-47d4-8c85-41af6e679c89%22%2c%22Oid%22%3a%22af8c46bc-b5e9-43c1-ab87-c5154bdda7e0%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-17


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Maitinimo paskirties pastato (7.5.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Maitinimo paskirties pastato (7.5.), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20 (sklypo kad. Nr. 4152/0100:858);

Statinio naudojimo paskirtis: maitinino;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: „UAB „Devyni architektai“, projekto vadovas Arūnas Skrolis, kv. atestatas Nr. A 1472, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas arunas@devyniarcitektai.lt, tel. +370 698 81941;

Statytojas: A.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-08  16:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://join.skype.com/pIjdJGBch2dR

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato un. Nr. 4400-1583-2378 (6.2),  Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g.11G, buto Nr.1 (un. nr. 4400-1967-9475:7239), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (un. nr. 4400-1583-2378), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g.11G, buto Nr.1 (un. nr. 4400-1967-9475:7239), rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Suopių g.11G, (sklypo kad. Nr. 4174/0100:164);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geodezija ir architektūra“, projekto vadovė Lina Deikuvienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1615), Vilniaus m., Šeimyniškių g. 9-1, įgaliotas Aurelijus Keturakis, el. paštas aurelijus.3dc@gmail.com,  tel. +370 690 80999 ,

Statytojas: A. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-05 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/jbo-inbr-mxi

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Užubrasčio k., Šaltalankių g.1, sklypo kad. Nr. 4122/0100:754, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (7.4.), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Užubrasčio k., Šaltalankių g.1, sklypo kad. Nr. 4122/0100:754, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Užubrasčio k., Šaltalankių g.1 (sklypo kad. Nr. 4122/0100:754);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Atabaltika“, projekto vadovė Irena Baravykienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 284, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kuršių g. 2A, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919;

Statytojas: UAB „Batita“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,09.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-03-05 12:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

Indentifikavimo Nr. 848 0173 6693.

Slaptažodis: S1

Nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/84801736693?pwd=ZzdWZkVEcEppcnh2b1Y2QTR4L2kwUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 75, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 75 statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 75 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1220);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB“Archplius“, projekto vadovas Birutė Gurskienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 626, Vilniaus m., Žygio g. 97-107, el. paštas birutg@gmail.com , tel. Nr. +370 698 49344; 370 699 66817

Statytojas: A.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-26 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/87211456130?pwd=eXUyWFdNb2Y3eit0b1U3dnoxNkluUT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-10


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Pasakų g. 5B (sklypo kad. Nr. 4110/0800:893), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Pasakų g. 5B, Buivydiškių k., Zujūnų sen.,Vilniaus r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Pasakų g. 5B (sklypo kad. Nr. 4110/0800:893);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros namai“, projekto vadovas Rolandas Šarapajevas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1733), el. paštas sarapajevas@yahoo.com,  tel. +370 618 36411 , Vilniaus m., Algirdo g. 11-3;

Statytojas: A. B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-23 15:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://youtu.be/98bbQewsOQA

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-08
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1580), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėlis Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1580), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1580),;

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, kv.a. Nr. A 1997, Vilniaus m. sav., Vilnius, A.Juozapavičiaus g. 11-310, el. paštas axislinea1@gmail.comlaurynas01@gmail.com, tel. +370 650 20020;

Statytojas: UAB „Furatena“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-25 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

 https://us04web.zoom.us/j/71942088501?pwd=dm54eDZjN1ptSDhqdE5CN2owWXR6UT09

Meeting ID: 719 4208 8501

Passcode: cHx6Ca

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-02-08
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto prekių didmeninės prekybos parduotuvės (7.3) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Medaus g. 29, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sporto prekių didmeninės prekybos parduotuvės (7.3) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Medaus g. 29, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Medaus g. 29 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:8497);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  K.Norkevičiaus firma „Rektra“, projekto vadovas Aurelijus Grikinis,  kv.a. Nr. A 1580, Trakai, Vytauto g. 19,  el. paštas  firmarektra@gmail.com, tel. +370 650 16400;

Statytojas: UAB „Baidarių centras“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-15  16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos „Google Meet“ nuoroda:

https://meet.google.com/wxd-rmhp-ngv

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-01-28


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Upelio g. 1A, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Upelio g. 1A, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Upelio g. 1A, (žemės sklypo kad. Nr. 4110/0800:694 Buivydiškių k.v.);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Framels“, projekto vadovas Inga Lapinskienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1692, el. paštas info@framels.com, atsakingas asmuo -Evaldas Kekys, tel. +370 601 85240 , Vilniaus m., Mėnulio g. 11-101;

Statytojas: I.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-04 17:00 val. Karantino metu projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotoliniu būdu, susirinkimo nuoroda:

https://meet.google.com/dkx-ybva-ptx

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-01-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Parudaminio k., Mokyklos g. 14, paprastojo remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) paskirties keitimas į dvibutį gyvenamąjį namą (6.2), Mokyklos g. 14, Parudaminio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., paprastojo remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Parudaminio k., Mokyklos g. 14, (pastato un. Nr. 4100-1068-4030);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektūros menas“, projekto vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1664, el. paštas simonas@a-m.lt, tel. +370 684 82460 , Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23 KB-510;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Marijampolio seniūnija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-03 16:00 val. Karantino metu projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotoliniu būdu:

https://us04web.zoom.us/j/74718276959?pwd=RFFqU1VOMjhhOTkzTFVuWVJYbmdxZz09

Meeting ID: 747 1827 6959

Passcode: mokyklos14

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-01-18
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės paskirties pastato (7.2.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., senasis Ukmergės kel. 21 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:2715), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato (7.2.), Senasis Ukmergės kel. 21, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas;

Statybvietės adresas:  Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 21 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:2715);

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geri architektai“, projekto vadovas Vaidas Pupinas, kv.a. Nr. A10803, Vilniaus m. sav., 03113 Vilnius, Šviesos g. 4D-2, el. paštas info@architektugrupe.lt, tel. +370 611 55004;

Statytojas: J.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (I-IV darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-01-29 17:00 val. vaizdo transliacijos būdu: https://us02web.zoom.us/j/87049363713?pwd=QjlPVXdqUytqKzQ0YWFacHNFM1dMQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-01-12


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą „Paslaugų paskirties pastato – remonto dirbtuvių, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Ukmergės g. 449, statybos projekto“ rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato – remonto dirbtuvių, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Ukmergės g. 449, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Ukmergės g. 449 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:0430);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: 313 architects, UAB, projekto vadovas Justinas Žalys, kvalifikacijos atestato Nr. A 1667, Vilniaus m. sav., Vilnius, Manufaktūrų g. 20-224,       el. paštas jz@313.lt, tel. +370 685 18666;

Statytojas: UAB „Markroportas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-01-15  15:00 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

http://313-PPVS.zoomtv.lt

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2020-12-21


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 46, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 46, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 46 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:55);

Statinio naudojimo paskirtis: administracinės paskirties pastatas (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: 313 architects, UAB, projekto vadovas Justinas Žalys, kvalifikacijos atestato Nr. A 1667, Vilniaus m. sav., Vilnius, Manufaktūrų g. 20-224,       el. paštas jz@313.lt, tel. +370 685 18666;

Statytojas: UAB "Vg Trans";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 16.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-01-15  16:15 val., Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

http://313-PPVS.zoomtv.lt

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-12-21


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), un. Nr. 4197-4011-8011, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Aušros g. 9, negyvenamųjų kultūros paskirties patalpų (un. Nr. 4197-4011-8011:0003), paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), un. Nr. 4197-4011-8011, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Aušros g. 9, negyvenamųjų kultūros paskirties patalpų (un. Nr. 4197-4011-8011:0003), paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Aušros g. 9;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai (6.3.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Krianta“, projekto vadovas Mindaugas Pleiris, kvalifikacijos atestatas A 2181, Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 7-227, el. paštas el.p. mindaugaspleiris@gmail.com, mob.tel. +37067545592;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybė;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-01-14  16:00 val. Tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

https://meet.google.com/qkq-ijka-bdf

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-12-18


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Viešbučio paskirties pastato (7.1) ir maitinimo paskirties pastato (vasaros kavinės) (7.5.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Šaltoniškių g. 91., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą Viešbučio paskirties pastato (7.1.) ir maitinimo paskirties pastato (vasaros kavinės) ( 7.5.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Šaltoniškių g. 91., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Šaltoniškių g. 91 (sklypo kad. Nr. 4170/0100:40);

Statinio naudojimo paskirtis: Viešbučių ir maitino;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: „UAB Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv. atestatas Nr. A1732, Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 601 95589;

Statytojas: A.N.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-01-05 17:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/88397338310

Projektinių pasiūlymų vaizdinė infomacija

2020-12-11

 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Antžeminės aikštelės, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 5 A., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Antžeminės aikštelės, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 5 A., statybos projektas;

Statybvietės adresas:  Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 5 A (sklypo kad. Nr. 4174/0300:72);

Statinio naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: „UAB Archifonas“, projekto vadovas Egidijus Jonaitis, kv.a. Nr. A1420, Vilniaus m. sav., Vilnius, Goštauto g. 8-240, el. paštas archifonas@gmail.com, tel. +370 655 89882;

Statytojas: UAB "EMP recycling";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-29 17:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/5367237991?pwd=T1R4alIvNElyRkM1b2xNYXN1RXBkQT09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-12-11
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Valstybines reikšmės kelio Nr. 202 Vaidotai-Baltoji Vokė 10,75 km esančios sankryžos su Kalno g. rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninio darbo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Valstybines reikšmės kelio Nr. 202 Vaidotai-Baltoji Vokė 10,75 km esančios sankryžos su Kalno g. rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninio darbo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Durpių g., X-6049849, Y-577742;

Statinio naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Plentoprojektas", projekto vadovas Aivaras Vilkelis, kv.a. Nr. 30410,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 41-1,  el. paštas aivaras.vilkelis@plentoprojektas.lt., tel. +370 618 55445,

Statytojas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-22 17:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos „Zoom“ platformoje per nuorodą:

https://zoom.us/j/2443888494?pwd=c2I0cUcwY1FZOE8xSkxGanFmWEZMZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-12-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Klevų g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2871), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Klevų g. 1, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Klevų g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2871 Avižienių k.v.);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Architektų gildija“, projekto vadovas Rokas Mazuronis, kv.a. Nr. A 1732, Vilniaus m. sav., Vilnius, S.Moniuškos g. 10-7,  el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB „Ametas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-22 17:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos šiais kodais

 https://us02web.zoom.us/j/87185326750

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-12-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kalnuotės IV-1A, (sklypo kad. Nr. 4127/0400:617), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Kalnuotės IV-1A, Vilniaus r. sav. (sklypo kad. Nr. 4127/0400:617), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kalnuotės IV-1A,  (sklypo kad. Nr. 4127/0400:617);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „stART studio“, projekto vadovas Norbertas Jadello, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1731), el. paštas norbertas@startstudio.lt, tel. +370 640 40808, Vilniaus m., Savanorių pr. 28, Vilnius;

Statytojas: T.Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-18 16:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-oin/19%3ameeting_OTk0ODJjZDMtYzFjYS00NTZiLTkwYjAtN2Y5NGI1MmI3ODYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a280e51d-1363-465e-ae4f-a2e1098283e%22%2c%22Oid%22%3a%2246b64b2f-c8c8-42bd-b074-96a0d6198b0f%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-12-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybinio pastato su skalbyklos patalpomis (7.8), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Verslo g. 11, rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybinio pastato su skalbyklos patalpomis (7.8), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Verslo g. 11, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Verslo g. 11, (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:85);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastatas (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: A.Kapustino individuali įmonė „Arta“, projekto vadovas Aleksandras Kapustinas, kvalifikacijos atestato Nr. A 619,  Vilnius, Goštauto g. 8-212, el. paštas kapualekh@gmail.com , tel. +370 699 39739;

Statytojas: UAB „Rozandra“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-18 16:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

Zoom platformoje: https://us04web.zoom.us/j/7122204299?pwd=VjJNZVZXNDZuS1lkZG5aT0MyOUFCZz09

Konferencijos kodas: 712 220 4299

Slaptažodis: v11

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-12-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Valstybines reikšmės kelio Nr. 5241 Buivydiškės-Zujūnai ruožo 1,500 km iki 3,560 km rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Valstybines reikšmės kelio Nr. 5241 Buivydiškės-Zujūnai ruožo 1,500 km iki 3,560 km rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Valstybines reikšmės kelio Nr. 5241 Buivydiškės-Zujūnai ruožo 1,500 km iki 3,560 km rekonstravimas (skl.un. Nr. 4400/1417-7487);

Statinio naudojimo paskirtis: regioniniai kaliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "SPR Projektas", projekto vadovas Darius Lukšys, kv.a. Nr. 29605,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Savanorių per. 176 KC,  el. paštas konstantinas.balanda@srp.lt, tel. +370 624 41901, pastabas raštu siųsti adresu: UAB "SPR Projektas", Savanorių per. 176 C, 03154 Vilnius;

Statytojas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-17 17:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos

https://bit.ly/39mdTDS

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-12-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato - autoserviso (7.4), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Kirtimų g. 117, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato - autoserviso (7.4), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Kirtimų g. 117, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Kirtimų g. 117, (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:1234);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Planai“, projekto vadovas Katažina Rukšienė, kv.a. Nr. A1848, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos per. 6, el. paštas katazina.ruksiene@gmail.com, tel. +370 654 62783;

Statytojas: UAB „Daniliškių autocentras“.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-17 17:00 val. Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://meet.google.com/hix-cbby-orz

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-30


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Žiedo g. 7, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Žiedo g. 7, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Žiedo g. 7 (sklypo kad. Nr.: 4152/0100:213);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Saituva“, projekto vadovas Edita Treinienė, kvalifikacijos atestato Nr. A 1146, Vilniaus m., Daubų g. 3, el. paštas info@saituva.lt , tel. Nr. +370 638 98102;

Statytojas: A.L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-11 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/9824174076?pwd=QW9ESDJLUlVYeFZKVi9BM1NyVGhnZz09

Meeting ID: 982 417 4076

Passcode: i1QfRa

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-30
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Valstybines reikšmės rajoninio kelio Nr. 5248 privažiuojamasis kelias prie Nemėžio nuo kelio Vilnius-Minskas ruožo nuo 0,085 iki 1,450 km rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Valstybines reikšmės rajoninio kelio Nr. 5248 privažiuojamasis kelias prie Nemėžio nuo kelio Vilnius-Minskas ruožo nuo 0,085 iki 1,450 km rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Valstybines reikšmės rajoninio kelio Nr. 5248 privažiuojamasis kelias prie Nemėžio nuo kelio Vilnius-Minskas ruožo nuo 0,085 iki 1,450 km rekonstravimo (skl. un. Nr. 4400/1237:0497);

Statinio naudojimo paskirtis: rajoniniai keliai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "SPR Projektas", projekto vadovas Tadas Kasperavičius, kv.a. Nr. 36328,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Savanorių per. 176 KC,  el. paštas, konstantinas.balanda@srp.lt,  tel. +370 624 41901

Statytojas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-14  17:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos

https://bit.ly/2J59eLR

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-30


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkio pastato (7,17) (un. nr. 4400-4159-0592) pakirties keitimo turizmo pastatą ( 7.13) iki 20 vietų Vilniaus r.sav, Zujūnų sen., Maskoliškių k., Česlovo Milošo g. 34 kapitalinio remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkio pastato (7,17) (un. nr. 4400-4159-0592) pakirties keitimo turizmo pastatą ( 7.13) iki 20 vietų Vilniaus r.sav, Zujūnų sen., Maskoliškių k., Česlovo Milošo g. 34 , kapitalinio remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r.sav, Zujūnų sen., Maskoliškių k., Česlovo Milošo g. 34 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2933);

Statinio naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7,17), keičiamas į kaimo turizmo paskirties pastatą ( 7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. 714774, projekto vadovas Algis Jurevičius, kvalifikacijos atestatas A 560, projektuotoja Milda Mikulionytė –Ogorodova , el. paštas m.mikulionyte@gmail.com , tel. +370 616 70564, Vilniaus m. sav., Vilnius, Volungės g. 12;

Statytojas: M.G;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-09 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us05web.zoom.us/j/83171626406?pwd=anU1UXAxMUZwVkExRm9rblZIZTU3Zz09

Meeting ID: 831 7162 6406

Passcode: 2GS5PS

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-23


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 52 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:1205), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 52 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:1205), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Piliakalnio g. 52 (sklypo kad. Nr. 4177/0500:1205);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 364437, projekto vadovas Inga Krasnickienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1694), el. paštas jurgita.jaseckaite@gmail.com,  tel. +370 686 47260 , Vilniaus m., Konstitucijos per. 4a-5;

Statytojas: V.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 13.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-12-02 17:00 val. Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/4699850228?pwd=QndoYldCQjJ1bkljTVpEWGwvb2NSUT09

Meeting ID: 469 985 0228

Passcode: Np2brd

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-16


  

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ūkininko sodyboje, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen sen., Nemenčinės II k., Vilniaus g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4172/0200:206) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ūkininko sodyboje, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen sen., Nemenčinės II k., Vilniaus g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4172/0200:206) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Nemenčinės sen sen., Nemenčinės II k., Vilniaus g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4172/0200:206;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenysUAB „Kubinis metras, projekto vadovas Aušra Kalvaitienė, Kv.a. Nr. A 1853,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Pranciškonų g. 1-112, Povilas Šliuželis, el. paštas povilas@kubinismetras.lt., marius@kubinismetras.lt.,  tel. +370 624 38788;

Statytojas: V.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-30 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://www.youtube.com/watch?v=_WmXj0B7CtA&feature=youtu.be

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-16


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 12 (sklypo kad. Nr. 4117/0700:353), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 12 (sklypo kad. Nr. 4117/0700:353), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 12(sklypo kad. Nr. 4117/0700:353);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Invest statyba“, projekto vadovas Deimantas Čekanauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1027), el. paštas tomas.jusys@gmail.com,  tel. +370 655 93387 , Vilniaus m., A.Goštauto g. 8-207;

Statytojas:UAB „Konkryta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-27 12:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/2055727436

Prieigos kodas:1122

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-16


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 6 (sklypo kad. Nr. 4103/0100:1163), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Veronikų g. 6 statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Veronikų g. 6 (sklypo kad. Nr. 4103/0100:1163);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Invest statyba“, projekto vadovas Deimantas Čekanauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1027), el. paštas tomas.jusys@gmail.com,  tel. +370 655 93387 , Vilniaus m., A.Goštauto g. 8-207;

Statytojas:UAB „Konkryta“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-27 12:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/2055727436

Prieigos kodas:1122

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-13


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto paskirties pastato (7.14), Vilniaus r. sav., Avišienių sen., Avižienių k., Ožiarūčio g. 63 (sklypo kad. Nr. 4103/0200:3300), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties pastato (7.14) Vilniaus r. sav., Avišienių sen., Avižienių k., Ožiarūčio g. 63, statybos projekto projektiniai sprendimai;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avišienių sen., Avižienių k., Ožiarūčio g. 63 (sklypo kad. Nr. 4103/0200:3300);

Statinio naudojimo paskirtis: Sporto paskirties pastatas (7.14);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Devyni arcitektai“, projekto vadovas Arūnas Skrolis, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1472), el. paštas arūnas@devyniarchitektai.lt,  tel. +370 698 81941 , Vilniaus m., Kareivių g. 19-176;

Statytojas:UAB „Deirasa“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-30 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://join.skype.com/joAOXxzsqZ84

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-13


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Veronikų g. 6 (sklypo kad. Nr. 4103/0100:1163), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Veronikų g. 6 statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Veronikų g. 6 (sklypo kad. Nr. 4103/0100:1163);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1595, el. paštas mindaugas@projektavimo sprendimai.lt, tel. +370 674 44090 , Vilniaus m.,  Konstitucijos pr.3;

Statytojas:MB „Technovera“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 08.00 - 12.00 ir 13.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-27 17:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us02web.zoom.us/j/88045352377

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-13


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gydymo paskirties pastato (7.12) – Ambulatorijos (un. Nr. 4194-0374-6012), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 39 (skl. kad. Nr. 4180/ 0200 :117) rekonstravimo į dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatą (6.4) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato (7.12) – Ambulatorijos (un. Nr. 4194-0374-6012), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 39 (skl. kad. Nr. 4180/ 0200 :117) rekonstravimo į dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatą (6.4) projektas;

Statybvietės adresas: , Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 39 (sklypo kad. Nr. 4180/ 0200 :117);

Statinio naudojimo paskirtis: Esama gydymo paskirtis- ambulatorija, keičiama į gyvenamosios paskirties paskirtį (6.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: individualios veiklos pažyma Nr. 580624, projekto vadovas Martynas Valevičius, kvalifikacijos atestatas A 1343, Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Mokytojų g.9, el. paštas andžela.stankevič@vrsa.lt martynas.valeviciusi@gmail.com , tel. +370 868 611363;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 val., suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-27  15:00 val., dėl covid-19 supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per:

https://zoom.us/j/96289220481?pwd=bWxVOU1BR2lUaEh4WWhtQmtXRDJpdz09

Meeting ID: 962 8922 0481

Passcode: 0C1Pqh

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-13


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2),  Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 14 (skl. kad. Nr. 4117/0600:1061), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamasis namas Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 14 (skl. kad. Nr. 4117/0600:1061), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Samanų g. 14 (skl. kad. Nr. 4117/0600:1061);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1615), Vilniaus m., A.Juozapavičiaus g. 11-303, el. paštas Laurynas01@gmail.com, tel. +370 650 20020 ,

Statytojas: G.T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-26 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/73724121448?pwd=QlhVMzhjQU5ZRkFLWkJuMTFTNmFwZz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-12


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Lietaus nuotekynės tinklų (9.5) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., Gailiūnų g. statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Lietaus nuotekynės tinklų (9.5)  Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., Gailiūnų g. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus raj. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., Gailiūnų g.;

Statinio naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Artva", projekto vadovas Gražina Gurevičienė, kv. a. Nr. 30988 , Vilniaus m. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, atsakingas asmuo - Elena Tamulytė, el. paštas elena@artva.lt, kontaktinis tel.+370 615 22940;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-26 15:00 val., dėl covid-19 supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks nuotoliniu būdu per:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYzZmExYWUtMzYzZS00MzY1LWJhMTQtMWYxNjAwZGNmYWQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d65d500-0f00-4698-b17d-af28a94f8e00%22%2c%22Oid%22%3a%22cd19d2c9-b091-4a06-9e38-3d551cd7337a%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties pastato vienbučio gyvenamojo namo (6.1., unik. obj. k. 32955, unik. Nr. 4194-0375-6017) tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į kultūros (7.10) ir ūkinio pastato (pagalbinio ūkio (7.17.), unik. obj. k. 32957, unik. Nr. 4194-0375-6028) tvarkybos darbų ir paprastojo remonto, Vilniaus raj. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k., V. Jasinskio g. 15, (unik. obj. k. 902, sklypo unik. Nr. 4400-4431-8056) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato vienbučio gyvenamojo namo (6.1., unik. obj. k. 32955, unik. Nr. 4194-0375-6017) tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į kultūros (7.10) ir ūkinio pastato (pagalbinio ūkio (7.17.), unik. obj. k. 32957, unik. Nr. 4194-0375-6028) tvarkybos darbų ir paprastojo remonto, Vilniaus raj. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k., V. Jasinskio g. 15, (unik. obj. k. 902, sklypo unik. Nr. 4400-4431-8056) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus raj. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k., V. Jasinskio g. 15, (unik. obj. k. 902, sklypo unik. Nr. 4400-4431-8056, kad. Nr. 4110/0100:683);

Statinio naudojimo paskirtis: esama gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), numatoma: kultūros paskirties pastatas (7.10); ūkinis pastatas – pagalbinio ūkio (7.17.);

Statiniai:  1. Gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4194-0375-6017, dvarininko namas (un.obj. k. 32955); 2. Ūkinis pastatas, unikalus Nr. 4194-0375-6028, pirmas ūkinis pastatas (un. obj. k. 32957), žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4431-8056) dalis, Mozūriškių dvaro sodybos (un. obj. k. 902) teritorijos dalis;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas", projekto vadovas Saulutė Domanskienė kv. a. Nr. A 166 , Vilniaus m. sav., Vilnius, Universiteto g. 4, el. paštas saule@pri.lt, kontaktinis tel.+370 699 62995;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-25 17:00 val., prisijungimas prie vaizdo konferencijos per nuorodą

https://us05web.zoom.us/j/89868385569?pwd=U2VlYlNwMzI0SFhvTmhVUnE4YXY2dz09

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-11-09Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Valstybines reiksmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 5202 Rudamina -Turgeliai rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninio darbo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą Valstybines reiksmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 5202 Rudamina -Turgeliai rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninis darbo projektas;

Statybvietės adresas: Valstybines reiksmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 5202 Rudamina -Turgeliai rekonstravimas į žiedinę sankryžą (skl.un. Nr. 4400/4349:3474);

Statinio naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai", projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, kv.a. Nr. 13931,  Vilniaus m. sav., Vilnius, J.Tumo Vaižganto g. 8,  el. paštas mindaugas@sksp.lt., tel. +370 618 38182, pastabas raštu siųsti adresu: Pagojuko g.1/2, Vilnius;

Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-09 17:00 val. prisijungimas prie vaizdo konferencijos per nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:4cd643becd6c4a388c422a03cab01e7d@thread.tacv2/1603889801179?context=%7B%22Tid%22:%222f83cae1-ccf8-496a-b86f-47515e5ecd39%22,%22Oid%22:%22384d4a8a-08d4-4832-ae47-4196dc474476%22%7D

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-20


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ūkininko sodyboje, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen sen., Nemenčinės II k., Vilniaus g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4172/0200:206) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ūkininko sodyboje, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen sen., Nemenčinės II k., Vilniaus g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4172/0200:206) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Nemenčinės sen sen., Nemenčinės II k., Vilniaus g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4172/0200:206;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenysUAB „Kubinis metras, projekto vadovas Aušra Kalvaitienė, Kv.a. Nr. A 1853,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Pranciškonų g. 1-112, Povilas Šliuželis, el. paštas povilas@kubinismetras.lt., tel. +370 624 38788;

Statytojas: V.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-19

Susirinkimas neįvyks.


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (6.4) -SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU NEGALIA GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ IR ESAMO MOKYKLOS PASTATO 7.11.( 4100-0068-8015), GRIOVIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., MOKYKLOS G. 10 (skl. kad Nr. 4117/0500:1092) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (6.4) -SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SU NEGALIA GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ IR ESAMO MOKYKLOS PASTATO 7.11.( 4100-0068-8015), GRIOVIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., MOKYKLOS G. 10 (skl. kad Nr. 4117/0500:1092) STATYBOS PROJEKTAS;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., okyklos g. 10 (skl. kad. Nr. 4117/0500:1092);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Plėtros partneriai", projekto vadovas Evelina-Aistė Kačerovskytė, kv.a. Nr. A 1509,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės per. 77 KB,  el. paštas aistė@pletrospartneriai.lt., tel. +370 618 41469;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-06 17:00 val. Avižienių senūnijos patalpose, Vilniaus rajono sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-19


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bratoniškių k., Meletų g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:494), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bratoniškių k., Meletų g. 3, statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bratoniškių k., Meletų g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:494);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB ,,Vertės inovacija", projekto vadovas Rūta Surdokienė, kv.a. SPV Nr. 39703, Trakai, Vytautos g. 19, el. paštas ruta@gethouse.lt., tel. +370 686 67550;

Statytojas: I.S.O;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-05 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-19


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Trijų sandėliavimo pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Stasio Šilingo g. 159 (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:848), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Trijų sandėliavimo pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Stasio Šilingo g. 159 (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:848) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Stasio Šilingo g. 159 (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:848);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Viktoro Pliusto projektavimo studija archiprojektai“, projekto vadovas Viktoras Pliustas, kv.a. Nr. A 2132,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 41,  el. paštas archprojektai@gmail.com, tel. +370 699 21796;

Statytojas: G.Ž;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 10.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-09 16:00 val. prisijungus prie vaizdo konferencijos per šią nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/75344559413?pwd=Yno5TG1MaTJuSTI2YXRSSHpUNmtrUT09

Meeting ID: 753 4455 9413
Passcode: 0FPs8J  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-19


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 15 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:186), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 15, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 15 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:186);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:  UAB „Archestra“, projekto vadovas Rimas Valeckas, kv.a. Nr. A 639,  Vilniaus m. sav., Vilnius, Vytenio g. 5, Adomas Kondratas, el. paštas adomas@archestra.lt., tel. +370 612 16476;

Statytojas: D.I;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-03 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-19


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sporto paskirties pastato (7.14) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 9 (sklypo kad. Nr. 4174/0100:23), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties pastato (7.14) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 9 (sklypo kad. Nr. 4174/0100:23), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav.,  Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 9 (sklypo kad. Nr. 4174/0100:23);

Statinio naudojimo paskirtis: Sporto paskirties pastatai (7.14);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 584366, projekto vadovė Lina Gasiūnaitė, kvalifikacijos atestato Nr. 2178, susipažinimo vieta:

 Vilniaus m. sav., Vilnius, Fabijoniškių g. 92-2a, el. paštas linaarch@gmail.com, +370 698 76990, (8370)5 527195;

Statytojas: Ž.V";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-11-03 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-14


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g. 3B. (sklypo kad. Nr. 4103/0200:5800), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g. 3B. (sklypo kad. Nr. 4103/0200:5800), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g.3B. (sklypo kad. Nr. 4103/0200:5800);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“, projekto vadovas Joana Janulevičienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1213), įgaliotas asmuo, Jelena Gavrilova, el. paštas jelena@globalus.lt, tel. +370 603 48128, , Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19;

Statytojas: UAB „Investica“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 08.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-28 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-12


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g. 1. (sklypo kad. Nr. 4103/0200:3262), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g. 1. (sklypo kad. Nr. 4103/0200:3262), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g. 1. (sklypo kad. Nr. 4103/0200:3262);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“, projekto vadovas Joana Janulevičienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1213), įgaliotas asmuo, Jelena Gavrilova, el. paštas jelena@globalus.lt, tel. +370 603 48128, , Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19;

Statytojas: UAB „Investica“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 08.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-28 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-12


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bilkiškių k., Bilkiškių g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:534), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bilkiškių k., Bilkiškių g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:534), projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bilkiškių k., Bilkiškių g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:534);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vilniaus architektai“ Projekto vadovas Mantas Žvybas A1963, Vilniaus m. sav., A. Mickevičiaus  g. 7A, el. paštas v.architektai@gmail.com  tel. 8615 47303;

Statytojas: UAB „VENTOZO“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-16 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-02


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio tinklų (9.3) Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k. projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio tinklų (9.3) Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k. rekonstravimo ir statybos supaprastintas projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k.;

Statinio naudojimo paskirtis: Inžineriniai statiniai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. 702548. Projekto vadovė Daiva Pavlova PV 26041, Vilniaus m. sav., I. Labutytės g. 12 - 1, el. paštas projektavimas.pilune@gmail.com  tel. 8606 50527;

Statytojas: UAB „Nemėžio komunalininkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 14.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-16 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-02


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos pritaikymas kaimo turizmui. Kaimo turizmo pastato (7.13)                                                   Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Gaukštonių k., Gaukštonių g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4120/0200:666), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Ūkininko sodybos pritaikymas kaimo turizmui. Kaimo turizmo pastato (7.13)                                                   Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Gaukštonių k., Gaukštonių g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4120/0200:666), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Gaukštonių k., Gaukštonių g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4120/0200:666);

Statinio naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatas (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 143851 Projekto vadovas Laimis Keizikas A1155, Vilniaus m. sav., P. Lukšio g. 32 - 81, el. paštas laimiskeizikas@gmail.com  tel. 8698 21454;

Statytojas: Ž. I.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-15 17:10 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-10-02


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) (unik. Nr. 4400-4950-9853) paskirties keitimo į gamybos, pramonės paskirties pastatą (7.8.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 79, (sklypo kad. Nr. 4162/0400:225), neatliekant statybos darbų, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) (unik. Nr. 4400-4950-9853) paskirties keitimo į gamybos, pramonės paskirties pastatą (7.8.), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 79, neatliekant statybos darbų projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 79, (sklypo kad. Nr. 4162/0400:225);

Statinio naudojimo paskirtis ir būdas: Kita -pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archimeda“, projekto vadovas Darius Meškauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1276), el. paštas darius.meškauskas@architectum.eu , tel. +370 699 28555, Vilniaus m sav., Vilnius, Pylimo g. 19-20;

Statytojas: UAB „Stengel LT“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 09.00-17.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-15 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-25Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su gydymo paskirties patalpomis Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 71B (sklypo kad. Nr. 4103/0200:2745), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su gydymo paskirties patalpomis Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 71B, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 71B (sklypo kad. Nr. 4103/0200:2745);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Kubinis metrasi“, projekto vadovė Aušra Kalvaitienė, kvalifikacijos atestato Nr. 1853, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pranciškonų g. 1-112, Povilas Šliuželis, el. paštas povilas@kubinismetras.ltmarius@kubinismetras.lt, tel. +370 636 93387, +370 624 38788; Statytojas: UAB "Denpro";

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-13 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-25Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato - grožio salono su gyvenamosiomis patalpomis (7.4), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kalviškių k., Žalioji g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4177/0100:629), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastatas - grožio salonas su gyvenamosiomis patalpomis (7.4), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kalviškių k., Žalioji g. 3, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kalviškių k., Žalioji g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4177/0100:629);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Valtraksa“, projekto vadovas Raimundas Kukarskas, kv.a. Nr. A1353, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukšio g. 7, el. paštas info@valtraksa.lt, tel. +370 672 77911;

Statytojas: Z.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-14 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-23Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 3A. (sklypo kad. Nr. 4110/0600:823), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 3A. (sklypo kad. Nr. 4110/0600:823), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 3A. (sklypo kad. Nr. 4110/0600:823);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Promena“, projekto vadovė Sigita Margarita Štaudė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2063), Vladas Trukšinas, el. paštas vladas@promena.lt, tel. +370 655 79333, Naugarduko g. 15, Vilnius;

Statytojas: V.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-07 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-21


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Šešių daugiabučių gyvenamųjų pastatų (6.3), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 2B (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:495), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Šešių daugiabučių gyvenamųjų pastatų (6.3), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 2B (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:495), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 2B (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:495);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) daugiabučiai pastata1 (6.3.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „A&A Architects“, projekto vadovas Julius Šeibokas, kv.a. Nr. A1850, Vilniaus m. sav., Vilnius, P. Lukšio g. 7, el. paštas info.architektura@gmail.com, tel. +370 610 16156;

Statytojas: M.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-07 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, didžiojoje salėje.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-21


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:206), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbutis gyvenamasis namas (6.1.), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:206), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užužerės k., Lapių g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4170/0600:206);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, kv.a. Nr. A1997, Vilniaus m. sav., Vilnius, A.Juozapavičiaus g. 11-310, el. paštas Laurynas01@gmail.com, tel. +370 650 20020;

Statytojas: V.N.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-05 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-18


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 92 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:543), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 92 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:543), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 92 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:543);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Ponama“, projekto vadovas Vidmantas Kančiauskas, kv.a. Nr. A1271, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 25-701, el. paštas info@ponama.lt, tel. +370 611 44545 ir 370  618 83846;

Statytojas: UAB „NT projektai;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00 ir 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-18


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:348), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:348), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:348);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Ponama“, projekto vadovas Vidmantas Kančiauskas, kv.a. Nr. A1271, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 25-701, el. paštas info@ponama.lt, tel. +370 611 44545 ir 370  618 83846;

Statytojas: UAB „NT projektai;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00 ir 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-18


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 82 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:890), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 82 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:890), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 82 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:890);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Ponama“, projekto vadovas Vidmantas Kančiauskas, kv.a. Nr. A1271, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 25-701, el. paštas info@ponama.lt, tel. +370 611 44545 ir 370  618 83846;

Statytojas: UAB „Investavimas;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00 ir 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-18


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės paskirties pastato (7.2.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Bičiulių g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:8234), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato (7.2.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Bičiulių g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:8234), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Bičiulių g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:8234);

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Axis linea“, projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, kv.a. Nr. A1997, Vilniaus m. sav., Vilnius, A.Juozapavičiaus g. 11-310, el. paštas Laurynas01@gmail.com, tel. +370 650 20020;

Statytojas: A.D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-05 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-17


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 94 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:565), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 94 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:565), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 94 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:565);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Ponama“, projekto vadovas Vidmantas Kančiauskas, kv.a. Nr. A1271, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 25-701, el. paštas info@ponama.lt, tel. +370 611 44545 ir 370  618 83846;

Statytojas: UAB „NT projektai“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00 ir 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 88 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:290), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 88 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:290), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 88 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:290);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Ponama“, projekto vadovas Vidmantas Kančiauskas, kv.a. Nr. A1271, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 25-701, el. paštas info@ponama.lt, tel. +370 611 44545 ir 370  618 83846;

Statytojas: UAB „NT projektai;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00 ir 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 84 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:607), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 84 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:607), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. 84 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:607);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Ponama“, projekto vadovas Vidmantas Kančiauskas, kv.a. Nr. A1271, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 25-701, el. paštas info@ponama.lt, tel. +370 611 44545 ir 370  618 83846;

Statytojas: UAB „Lakrima“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 - 12.00 ir 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo prie žemės sklypo kad. Nr. 4124/0400:737, esančio Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Tintiniškių k., Slėnio g. 7, supaprastinto statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Privažiavimas prie žemės sklypo kad. Nr. 4124/0400:737, esančio Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Tintiniškių k., Slėnio g. 7, supaprastintas statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Tintiniškių k., Slėnio g. 7,  (sklypo kad. Nr.: 4124/0400:737);

Statinio naudojimo paskirtis:kelių (gatvių);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma Nr. 060981, projekto vadovas Dinas Bučas, kvalifikacijos atestatas 18900, Vilniaus m. sav., Vilnius, Saulėtekio al. 15, el. paštas info@keliukai.com , tel. +370 656 30994;

Statytojas: P.J;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-28 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-14


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Stupos - visuomeninės paskirties statinio (5.2.4.), Vilniaus r. sav., Dukštų sen., Rusėnų k., sklypo kad. Nr. 4124/0200:260, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Stupa - visuomeninės paskirties statinys (5.2.4.), Vilniaus r. sav., Dukštų sen., Rusėnų k., sklypo kad. Nr. 4124/0200:260, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Dukštų sen., Rusėnų k., sklypo kad. Nr. 4124/0200:260;

Statinio naudojimo paskirtis: Kiti inžinerinės paskirties statiniai (5.2.4.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Architektūros menas", projekto vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas A1664 , Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23, B korpusas – 510 kabinetas, el. paštas simonas@a-m.lt , tel. +370 684 82460;

Statytojas: A.T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-28 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-14


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą GARAŽO PASKIRTIES PASTATO (7.7) unik. Nr. 4100-1014-4013, PERGALĖS G. 52A, GRIGAIČIŲ K., ŠATRININKŲ SEN., VILNIAUS R. (skl. Kad. Nr. 4142/0100:92) , REKONSTRAVIMO PROJEKTĄ

Objekto pavadinimas: Garažo paskirties pastato (7.7), unik. Nr. 4100-1014-4013, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pergalės g. 52A, rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pergalės g. 52A,  (sklypo kad. Nr.: 4142/0100:92);

Statinio naudojimo paskirtis: Garažų paskirties pastatas (7.7);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma Nr. 043912, projekto vadovas Julius Tomaševičius, kvalifikacijos atestatas A 1490, Vilniaus m. sav., Vilnius, Mikalojaus Husoviano g. 2, el. paštas julius.arch@gmail.com , tel. +370 634 11907;

Statytojas: V.S;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-18 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės Šatrininkų sen., Šatrininkų k., Šumsko pl. 157 patalpose.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-11


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Logistikos centro su administracinėmis patalpomis (7.9) Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 11, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3222), dalies patalpų paskirties keitimo į gamybos, suformuojant nekilnojamojo turto kadastro objektą, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Logistikos centro su administracinėmis patalpomis (7.9) Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 11 dalies patalpų paskirties keitimo į gamybos, suformuojant nekilnojamojo turto kadastro objektą, projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 11, (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3222);

Statinio naudojimo paskirtis ir būdas: Kita -pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“, projekto vadovas Aleksandra Ivanova, (kvalifikacijos atestatas Nr. 39287), el. paštas aleksandra@globalus.lt , tel. +370 671 95367, +370 603 30288, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19;

Statytojas: UAB „Minsko 7“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 08.00-17.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-17 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-09-01


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Lėktuvų techninio aptarnavimo angaro, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Kyviškių k., Lakūnų g. 7D. (sklypo kad. Nr. 4142/0800:15), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Lėktuvų techninio aptarnavimo angaro Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Kyviškių k., Lakūnų g. 7D, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Kyviškių k., Lakūnų g. 7D. (sklypo kad. Nr. 4142/0800:15);

Statinio naudojimo paskirtis: Garažų paskirties pastatas (7.7);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimai“, projekto vadovas Lauras Paulauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1595), el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt , tel. +370 674 44090, Konstitucijos pr. 3, Vilnius;

Statytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 08.00-12.00 ir 13.00-17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-15 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-28


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Užubalių g. 47. (sklypo kad. Nr. 4174/0200:1723), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Užubalių g. 47, (sklypo kad. Nr. 4174/0200:1723) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Užubalių g. 47. (sklypo kad. Nr. 4174/0200:1723);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektų rengimo centras“, projekto vadovas Toma Kartočienė, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1582), el. paštas toma.kartociene@prc.lt, tel. +370 656 14323, architektas Dominykas Špogis, el. paštas dominykas.spogis@prc.lt , tel. +370 679 63171, Žemaitės g. 21, Vilnius;

Statytojas: UAB „Eigesa“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-16 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-28


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su komercinėmis patalpomis iki 50% (6.2.) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Ryto g. 5. (Sklypo kad. Nr. 4152/0700:232), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato su komercinėmis patalpomis iki 50 % (6.2) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Ryto g. 5, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Ryto g. 5., (sklypo kad. Nr. 4152/0700:232);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vilniaus projektai“, projekto vadovas Gintautas Putrius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1493), el. paštas gintautas@vilniausprojektai.lt , tel. +37061210160,  Krokuvos g. 13, Vilnius;

Statytojas: I.K;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-11 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-20


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su komercinėmis patalpomis iki 50% (6.2.) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Ryto g. 3. (Sklypo kad. Nr. 4152/0700:231), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato su komercinėmis patalpomis iki 50 % (6.2) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Ryto g. 3, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Viktariškių k., Ryto g. 5., (sklypo kad. Nr. 4152/0700:231);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vilniaus projektai“, projekto vadovas Gintautas Putrius, (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1493), el. paštas gintautas@vilniausprojektai.lt , tel. +37061210160,  Krokuvos g. 13, Vilnius;

Statytojas: I.K;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-11 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-20


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiškių k., Rudens g. 29 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:2511), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiškių k., Rudens g. 29, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiškių k., Rudens g. 29 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:2511);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 972295, projekto vadovas Vitalijus Felevičius,Kv.a. Nr. SPV 26498,  Vilniaus m. sav., Vilnius, V.Kudirkos g. 4-1, el. paštas vitalijus@rstudio.lt., tel. +370 676 32767;

Statytojas: L.A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-14 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-18


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad Nr. 4177/0200:135), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393), (skl. kad. Nr. 4177/0200:412) kapitalinio remonto ir pastato - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Turgavietės aikštės (12) kapitalinio remonto ir pastato - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad Nr. 4177/0200:135), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393), (skl. kad. Nr. 4177/0200:412);

Statinio naudojimo paskirtis: esama - prekybos (6.3), būsima - administracinė (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Plėtros partneriai", projekto vadovas Darius Franckevičius kv.a. Nr.30365 , Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės per. 77B, el. paštas darius@pletrospartneriai.lt ir info@pletrospartneriai.lt, kontaktinis tel.+370 674 42613;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-03 17:00 val. Rudaminos Seniūnijos patalpose, adresu, Vilniaus rajono sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vilniaus g.4.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-17


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Bendrabučio pastato (unikalus Nr.4100-1035-1041), adresu Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 44, paskirties keitimo į bendrabutį su mokymo, administracinėmis patalpomis, atliekant paprastojo remonto projektą.

Objekto pavadinimas: Bendrabučio pastato (6.4), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 44, paskirties keitimo, paprastojo remonto projektas;

Statybvietės adresas: , Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 44 (sklypo kad. Nr.: 4142/0400:431);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastatas (6.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: K. Kozlovski individualios veiklos pažyma Nr. 975749, projekto vadovas R. Jarmalavičius, kvalifikacijos atestatas A 035, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Vivulskio g. 23, el. paštas info2kprojektai@gmail.com , tel. +370 655 44040;

Statytojas: Vėliučionių vaikų socializacijos centras;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-03 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-12


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), griaunant esamą gyvenamąjį namą (unik. Nr. 4196-2015-4017) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą (unik. Nr. 4196-2015-4028), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų k., Užupio g. 16 (sklypo kad. Nr.: 4152/0800:116), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų k., Užupio g. 16, statybos projektas;

Statybvietės adresas: ), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų k., Užupio g. 16 (sklypo kad. Nr.: 4152/0800:116);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Viktoro Pliusto projektavimo studija archiprojektai“, projekto vadovas  Viktoras Pliustas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 41, el. paštas archiprojektai@gmail.com , tel. +370 699 21796;

Statytojas: C.I.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 10.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-31 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-12


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Magistralinio kelio Nr. A15 Vilnius – Lyda (8.1) kad. Nr. 4177/7001:10 ruožo nuo 10,62 – 11,08 km ir Krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Vaidotai (8.1) kad. Nr. 4177/7001:12 ruožo nuo 15,21 iki 15,41 km, Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. rekonstravimo įrengiant žiedinę sankryžą ir viaduką, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Magistralinio kelio Nr. A15 Vilnius – Lyda (8.1) kad. Nr. 4177/7001:10 ruožo nuo 10,62 – 11,08 km ir Krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Vaidotai (8.1) kad. Nr. 4177/7001:12 ruožo nuo 15,21 iki 15,41 km, Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. rekonstravimo ir žiedinės sankryžos (8.6) ir viaduko (8.6) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. (sklypo kad. Nr.: 4177/7001:10; 4177/7001:12);

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1), viadukas (8.6), žiedinė sankryža (8.6);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „SRP Projektas“ Projekto vadovas Tadas Kasperavičius PV 36328, Vilniaus m. sav., Savanorių per. 176C, el. paštas info@srp.lt , tel. 8676 07252;

Statytojas: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-27 17:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, Didžiojoje salėje.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-07


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Garažų paskirties pastato (7.7), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Pienių g. 41 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1191), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (7.7), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Pienių g. 41 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1191), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Pienių g. 41 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1191);

Statinio naudojimo paskirtis: Garažų paskirties pastatas (7.7);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr.229432 Projekto vadovas Šarūnas Šliužas A1581, Vilniaus m. sav., Šeimyniškių g. 9 – 1, el. paštas sarunas.sliuzas@gmail.com , tel. 8676 33318;

Statytojas: M. B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-27 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-07


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Veronikų g. 8, kad. Nr. 4103/0100:1193, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Veronikų g. 8, kad. Nr. 4103/0100:1193, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Veronikų g. 8, kad. Nr. 4103/0100:1193;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimai“ Projekto vadovas Lauras Paulauskas A1595, Vilniaus m. sav., Konstitucijos per. 3, el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt , tel. 8674 44090;

Statytojas: UAB „Viltechlabas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00  – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-25 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilniuje, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-07


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (6.4) unik. Nr. 4197-3024-6019, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Ryšininko k., Ryšininko g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:182), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (6.4) unik. Nr. 4197-3024-6019, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Ryšininko k., Ryšininko g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:182), rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Ryšininko k., Ryšininko g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:182);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas (6.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Pažangios architektūrinės mintys“ Projekto vadovas Gintautas Pamerneckis A944, Vilniaus m. sav., Vasario 16-osios g. 2 - 1, el. paštas g.pamerneckis@pam.lt , tel. 8681 17771;

Statytojas: VšĮ „Senevita“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-24 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-05


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pušų gatvės atkarpos (8.2) kapitalinio remonto ir  nuovažos iš Pušų g. į žemės sklypą (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:369), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 2, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pušų gatvės atkarpos (8.2) kapitalinio remonto ir  nuovažos iš Pušų g. į žemės sklypą (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:369), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 2, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Pušų gatvė ir sklypas (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:369), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 2;

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos (8.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Šiaulių komprojektas“ Projekto vadovas V. Marcinkus, Šiaulių m. sav., Tilžės g. 170 - 401, el. paštas info@komprojektas.lt , tel. 8687 32750;

Statytojas: AB „SKV – VALDA“ administracija@skv.lt ;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytais el. pašto adresais iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-20 17:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav. Avižienių k. Sudervės g. 9 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su vaikų darželio - mokslo paskirties patalpomis, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Talkotiškių k., Lyglaukių g. 36C (sklypo kad. Nr.: 4162/0400:2366), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su vaikų darželio - mokslo paskirties patalpomis, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Talkotiškių k., Lyglaukių g. 36C (sklypo kad. Nr.: 4162/0400:2366), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Talkotiškių k., Lyglaukių g. 36C (sklypo kad. Nr.: 4162/0400:2366);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „NG Architects“ Projekto vadovas Ignas Vengalis A1726, Vilniaus m. sav., Konstitucijos pr. 23b – 413, el. paštas info@ngarchitects.lt , tel. 8601 55332;

Statytojas: UAB „Progresyvūs namai“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-19 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvulininkystės komplekso - fermos paskirties pastato (7.18), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 14A (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:374), paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą (7.9) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvulininkystės komplekso - fermos paskirties pastato (7.18), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 14A (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:374), paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą (7.9), kapitalinio remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 14A (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:374);

Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geri projektai“ Projekto vadovas Vaidas Pupinas PV10803, Vilniaus m. sav., Šviesos g. 4D - 2, el. paštas info@architektugrupe.lt , tel. 8611 55004;

Statytojas: UAB „Europrekybos centras“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (I – IV darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-18 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-05


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., Kelpių g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:5679), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., Kelpių g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:5679), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., Kelpių g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:5679);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Vilniaus architektai“ Projekto vadovas Mantas Žvybas A1963, Vilniaus m. sav., A. Mickevičiaus g. 7A, el. paštas seneckytegabriele@gmail.com , tel. 8615 71262;

Statytojas: R. T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-18 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Automobilių nuomos salonas - paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 64 (sklypo kad. Nr.: 4110/0300:837), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Automobilių nuomos salonas - paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 64 (sklypo kad. Nr.: 4110/0300:837) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 64 (sklypo kad. Nr.: 4110/0300:837);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“ Projekto vadovė Aleksandra Ivanova PV 39287, Vilniaus r. sav., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas aleksandra@globalus.lt , tel. 8671 95367;

Statytojas: I. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-17 16:00 val.

Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties  pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 52 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1654), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties  pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 52 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1654) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 52 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1654);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties  pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „AIF LT“ Projekto vadovė Rima Gauriličikaitė PV20308, Vilniaus m. sav., E. Šimkūnaitės g. 10, el. paštas esakaliene@aif.lt, tel. 867493346;

Statytojas: UAB „Turto studija“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-17 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, Didžiojoje salėje

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties  pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Filaretų g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:1168), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties  pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Filaretų g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:1168), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Filaretų g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:1168);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties  pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „AIF LT“ Projekto vadovas Andrius Liubinas A1719, Vilniaus m. sav., E. Šimkūnaitės g. 10, el. paštas sliubiniene@aif.lt, tel. 865408609;

Statytojas: UAB „EKOBANA“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-17 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, Didžiojoje salėje

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-04


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir poilsio paskirties - kaimo turizmo pastato (7.13) Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k. (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:900), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir poilsio paskirties - kaimo turizmo pastato (7.13) Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k. (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:900), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k. (sklypo kad. Nr.: 4107/0600:900);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir poilsio paskirties pastatas (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB studija „Kaparchitektai“ Projekto vadovas Arūnas Gardauskas A1936, Vilniaus m. sav., Gedimino pr. 28 - 808, el. paštas info@kaparchitects.lt , tel. 8630 01533.

Statytojas: G. A.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu projektuotojo el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-17 17.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose: Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-03


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Strazdų g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1238), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Strazdų g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1238), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Strazdų g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1238);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB studija „Kaparchitektai“ Projekto vadovas Arūnas Gardauskas A1936, Vilniaus m. sav., Gedimino pr. 28 - 808, el. paštas info@kaparchitects.lt , tel. 8630 01533.

Statytojas: T. L.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu projektuotojo el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-17 17.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose: Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-08-03


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 26 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1242), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 26 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1242) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 26 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1242);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. 586792 Projekto vadovas Arvydas Gasiliūnas A1677, Vilniaus m. sav., Ankštoji g. 3 - 6, el. paštas arvydas.gasiliunas@gmail.com , tel. 8699 89706;

Statytojas: R. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Rinktinės g. 50, Vilniuje (darbo dienomis, 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-13 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-31
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties vieno buto pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k. (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:20), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties vieno buto pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k. (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:20) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k. (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:20);

Statinio naudojimo paskirtis Gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“. Projekto vadovas Lauras Paulauskas A1595, Vilniaus m. sav., Kareivių g. 6 - 419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com , tel. 8683 48736;

Statytojas: UAB „Vakarai“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose adresu: Vilnius, Kareivių g. 6 - 419 (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu 8683 48736) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu lauras.paulauskas@gmail.com ir raštu projektuotojo adresu Vilnius, Kareivių g. 6 - 419 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-13 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2020-07-30
 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato – plovyklos (7.4), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senojo Ukmergės kelio 4A (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:680), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Paslaugų paskirties pastato – plovyklos (7.4), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senojo Ukmergės kelio 4A (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:680), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senojo Ukmergės kelio 4A (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:680);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastata – plovykla (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Rusnė“ Projekto vadovas A. Mačionis PV 1450, Kauno m. sav., Miško g. 30 - 78, el. paštas rima@rusne.lt , tel. 8620 64459;

Statytojas: UAB „SPECTATOR“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-13 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2020-07-30
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkinio pastato unik. Nr. 4400-0529-2213 (7.17) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Pergalės g. 14A (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:974), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkinio pastato unik. Nr. 4400-0529-2213 (7.17) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Pergalės g. 14A (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:974), rekonstrukcijos  projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Pergalės g. 14A (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:974);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archigama“ Projekto vadovė M. Pleiris A2181, Vilniaus m. sav., Švitrigailos g. 7 - 227, el. paštas archigama@gmail.com , tel. 8655 05599;

Statytojas: Z. S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 13.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-13 15:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2020-07-30Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato – degalinės operatorinės su parduotuve unik. Nr. 4198-1012-7011 (7.3), Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kenos k., Miško g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4140/0200:433), paskirties keitimo į maitinimo paskirties pastatą – kavinę (7.5) ir rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato – degalinės operatorinės su parduotuve unik. Nr. 4198-1012-7011 (7.3), Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kenos k., Miško g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4140/0200:433), paskirties keitimo į maitinimo paskirties pastatą – kavinę (7.5) ir rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kenos k., Miško g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4140/0200:433);

Statinio naudojimo paskirtis: maitinimo paskirties pastatas – kavinė (7.5);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Jūsų architektas“ Projekto vadovas Pavel Vasilyev A2159, Elektrėnų m. sav., Pergalės g. 9B, el. paštas info@jusuarchitektas.lt , tel. 8656 20610;

Statytojas: UAB „Autoerdvės kuras“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 16.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-13 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2020-07-30


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato – baldų remonto dirbtuvių (7.4), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Veliučionių k., Liepų al. 30 (sklypo kad. Nr.: 4142/0300:1586), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato – baldų remonto dirbtuvių (7.4), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Veliučionių k., Liepų al. 30 (sklypo kad. Nr.: 4142/0300:1586) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Veliučionių k., Liepų al. 30 (sklypo kad. Nr.: 4142/0300:1586);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Archipolis“ Projekto vadovas Mantas Volbekas A894, Vilniaus m. sav., Lvovo g. 7, el. paštas info@archipolis.lt, tel. 8699 31344;

Statytojas: UAB „SAVERO“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-13 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2020-07-30Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Pelėdų g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:592), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Pelėdų g. 22, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Pelėdų g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4117/0400:592);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Vladas Naujalis (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1479), UAB „Ais2“ į. k. 300005203, el. paštas ais2vladas@yahoo.com , tel. +370 683 92089;

Statytojas: UAB „PRIBERA“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-12 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-29


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos ir pramonės paskirties pastato (7.8), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2812), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos ir pramonės paskirties pastato (7.8) statybos ir sandėlio (unik. Nr. 4198-5020-7021) ir gamybos paskirties pastato (unik. Nr. 4198-5020-7002) griovimo, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2812), projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2812);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties pastatas  (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“. Projekto vadovas Lauras Paulauskas A1595, Vilniaus m. sav., Kareivių g. 6 - 419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com , tel. 8683 48736;

Statytojas: UAB „D&D Ingroup“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose adresu: Vilnius, Kareivių g. 6 - 419 (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu 8683 48736) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu a.paulauskas@adlex.lt ir raštu projektuotojo adresu Vilnius, Kareivių g. 6 - 419 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-06 17:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, I aukšte, Didžiojoje salėje  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Vizualizacija


2020-07-24Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio (9.3) ir buitinių nuotekų (9.5) tvarkymo infrastruktūros  Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Sužionių k., Vilniaus g., Mechanizatoriaus g.,  Žaliosios g., Mokyklos g., Kalvinės g., Kalnų g., Žvejų g., Tyliosios g., Miško g., Pakrantės g., Šiltnamių g., projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vandentiekio (9.3) ir buitinių nuotekų (9.5) tvarkymo infrastruktūros  Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Sužionių k., Vilniaus g., Mechanizatoriaus g.,  Žaliosios g., Mokyklos g., Kalvinės g., Kalnų g., Žvejų g., Tyliosios g., Miško g., Pakrantės g., Šiltnamių g., statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Sužionių k., Vilniaus g., Mechanizatoriaus g.,  Žaliosios g., Mokyklos g., Kalvinės g., Kalnų g., Žvejų g., Tyliosios g., Miško g., Pakrantės g., Šiltnamių g.;

Statinio naudojimo paskirtis: Vandentiekio (9.3) ir buitinių nuotekų (9.5) tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „PRIMUM group“ Projekto vadovė E. Budukevičienė PV11906, Vilniaus m. sav., Savanorių g. 65A, III aukštas, el. paštas remigijus@primumn.lt, tel. 867884250;

Statytojas: UAB „Nemenčinės komunalininkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-05 16:00 val. Sužionių seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Sužionių k. Žaliosios g. 5

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2020-07-23Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Miško g. 33 (sklypo kad. Nr.: 4142/0400:493), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos - Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio pastato (7.17), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Miško g. 33 (sklypo kad. Nr.: 4142/0400:493) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Miško g. 33 (sklypo kad. Nr.: 4142/0400:493);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“ Projekto vadovė Aleksandra Ivanova PV 39287, Vilniaus r. sav., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas info@globalus.lt , tel. 8671 95367;

Statytojas: J. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-05 15:00 val.

Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Vaizdinė informacija

 

2020-07-23 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Izabelinės k., Izabelinės g. 77A (sklypo kad. Nr.: 4184/0400:982), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Izabelinės k., Izabelinės g. 77A (sklypo kad. Nr.: 4184/0400:982), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Izabelinės k., Izabelinės g. 77A (sklypo kad. Nr.: 4184/0400:982);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“ Projekto vadovas Rokas Mazuronis A1732, Vilniaus m. sav., S. Moniuškos g. 10 - 7, el. paštas archgildija@gmail.com , tel. 8684 30306;

Statytojas: E. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,13.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu (projektuotojo adresu) iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-06 15:00 val.

Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-23
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Susisiekimo komunikacijų – krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Vaidotai, kuriam suteiktas Baltosios Vokės gatvės pavadinimas, ruožo nuo 19,18 km iki 19,93 km (8.2) ir pėsčiųjų takų (8.1) Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Baltosios Vokės g., projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų – krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Vaidotai, kuriam suteiktas Baltosios Vokės gatvės pavadinimas, ruožo nuo 19,18 km iki 19,93 km (8.2) ir pėsčiųjų takų (8.1) Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Baltosios Vokės g. rekonstrukcijos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Baltosios Vokės g.;

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (8.1) ir (8.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Gprojekts LT“ Projekto vadovas Rimvydas Juodka PV 30394, Vilniaus m. sav., Justiniškių g. 146, el. paštas rimvydas.juodka@gmail.com , tel. 8672 59487;

Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Mokyklos g. 9 seniūnijos patalpose (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu (85)2698167, 8612 85396) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-31 16:00 val. Juodšilių seniūnijos patalpose

Adresu: Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Mokyklos g. 9

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-16


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Susisiekimo komunikacijų – rajoninio kelio Nr. 5239 Naujoji Vilnia – Rudamina – Vaidotai, kuriam suteikti Pušų ir Mokyklos gatvių pavadinimai, ruožo nuo 0.00 km iki 0.45km ir nuo 0.86 km iki 1.04 km (8.2) ir pėsčiųjų takų (8.1) Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų – rajoninio kelio Nr. 5239 Naujoji Vilnia – Rudamina – Vaidotai, kuriam suteikti Pušų ir Mokyklos gatvių pavadinimai, ruožo nuo 0.00 km iki 0.45km ir nuo 0.86 km iki 1.04 km (8.2) ir pėsčiųjų takų (8.1) Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., rekonstrukcijos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k.;

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (8.1) ir (8.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Gprojekts LT“ Projekto vadovas Rimvydas Juodka PV 30394, Vilniaus m. sav., Justiniškių g. 146, el. paštas rimvydas.juodka@gmail.com , tel. 8672 59487;

Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Mokyklos g. 9 seniūnijos patalpose (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu (85)2698167, 8612 85396) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-31 16:00 val. Juodšilių seniūnijos patalpose

Adresu: Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Mokyklos g. 9

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-16


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 14 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1265), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 14 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1265) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 14 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1265);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB studija „Konceptas“ Projekto vadovas Linas Grabliauskas PV 38555, Vilniaus m. sav., Šv. Stepono g. 39, el. paštas linas@konceptas.com  tel. 8622 73799;

Statytojas: A. S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-28 17:00 val.

Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-15


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kavinės – motelio unik. Nr. 4400-0065-9330 maitinimo paskirties (7.5) pastato, Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Užupio g. 39 (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:543), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kavinės – motelio unik. Nr. 4400-0065-9330 maitinimo paskirties (7.5) pastato, Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Užupio g. 39 (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:543) rekonstrukcijos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Užupio g. 39 (sklypo kad. Nr.: 4160/0100:543);

Statinio naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatas (7.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. 143851 Projekto vadovas Laimis Keizikas A1155, Vilniaus m. sav., P. Lukšio g. 32 - 81,“Domus galerija“ 2-o aukšto vestibiulis, el. paštas laimiskeizikas@gmail.com , tel. 8698 21454;

Statytojas: M. N.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-28 17:10 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-15


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties pastato (6.4) – bendruomeninių vaikų globos namų pastato statybos, vieno buto gyvenamojo namo (6.1) unik. Nr. 4194-7003-0011, sandėliavimo pastatų (7.9) unik. Nr. 4400-0487-9323, 4400-0487-9345, inžinerinių statinių (9.8) unik. Nr. 4400-0893-3060 griovimo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Aukštosios g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:510), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato (6.4) – bendruomeninių vaikų globos namų pastato statybos, vieno buto gyvenamojo namo (6.1) unik. Nr. 4194-7003-0011, sandėliavimo pastatų (7.9) unik. Nr. 4400-0487-9323, 4400-0487-9345, inžinerinių statinių (9.8) unik. Nr. 4400-0893-3060 griovimo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Aukštosios g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:510), projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Aukštosios g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:510);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas (6.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Plėtros partneriai“ Projekto vadovė Evelina-Aistė Kačerovskytė A1509, Vilniaus m. sav., Laisvės pr. 77 B, el. paštas aiste@pletrospartneriai.lt, tel. 8618 41469;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybė;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Šatrininkų seniūnijos patalpose Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Šatrininkų k., Šumsko pl. 157 adresu (darbo dienomis, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-23 16:55 val. Šatrininkų seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Šatrininkų k., Šumsko pl.157.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-osios al. 45 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8392), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-osios al. 45 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8392), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-osios al. 45 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8392);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Mariaus Mateikos architektūros sprendimai“ Projekto vadovė Indrė Ankudavičienė A2023, Vilniaus m. sav., Rūdininkų g. 12 - 12, el. paštas indre.anku@gmail.com , tel. 8646 34343;

Statytojas: UAB GBLBOX;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose darbo dienomis, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-23 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose

Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Garažo paskirties pastato (7.7) unik. Nr. 4400-3205-1391 rekonstravimo į 2 turtinius vienetus, pastato dalies paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą (7.9) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Skrudėnų k., Skauduliškių g. 124 (sklypo kad. Nr.: 4132/0100:209), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Garažo paskirties pastato (7.7) unik. Nr. 4400-3205-1391 rekonstravimo į 2 turtinius vienetus, pastato dalies paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą (7.9) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Skrudėnų k., Skauduliškių g. 124 (sklypo kad. Nr.: 4132/0100:209), projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Skrudėnų k., Skauduliškių g. 124 (sklypo kad. Nr.: 4132/0100:209);

Statinio naudojimo paskirtis: Garažo paskirties pastatas (7.7) ir sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Forma erdvėje“ Projekto vadovas Jurgis Baravykas A829, Vilniaus m. sav., Rudens g. 2 - 9, el. paštas jurgis.baravykas@gmail.com , tel. 8699 64064;

Statytojas: UAB „Piscator investments“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 – 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-22 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dviejų sandėliavimo pastatų (7.9) ir administracinio pastato (7.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g. 12A (kad. Nr. 4103/0200:3285), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų sandėliavimo pastatų (7.9) ir administracinio pastato (7.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g. 12A (kad. Nr. 4103/0200:3285),  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Lubinų g. 12A (kad. Nr. 4103/0200:3285);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo pastatai (7.9) ir administracinis pastatas (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“ Projekto vadovas Lauras Paulauskas A1595, Vilniaus m. sav., Kareivių g. 6 - 419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com , tel. 8683 48736;

Statytojas: T. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 – 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-23 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilniuje Rinktinės g. 50 - 124

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Penkių prekybos pastatų (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 37A (kad. Nr. 4117/0700:993), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Penkių prekybos pastatų (7.3), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 37A (kad. Nr. 4117/0700:993), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 37A (kad. Nr. 4117/0700:993);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos pastatai (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“ Projekto vadovas Lauras Paulauskas A1595, Vilniaus m. sav., Kareivių g. 6 - 419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com , tel. 8683 48736;

Statytojas: UAB „Diurablis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-29 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilniuje Rinktinės g. 50 - 124

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Žibučių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4103/0100:910), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Žibučių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4103/0100:910), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Žibučių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4103/0100:910);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statybinių konstrukcijų projektavimas“ Projekto vadovas Mindaugas Daugėla Nr. 31453, Vilniaus m. sav., Verkių g. 5, el. paštas info@projektuok.lt , tel. 868305450;

Statytojas: UAB „Gustis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-21 17:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-08


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato – autosalono (7.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 8C (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:53), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato – autosalono (7.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 8C (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:53), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 8C (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:53);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektavimo sprendimai“ Projekto vadovas Lauras Paulauskas A1595, Vilniaus m. sav., Konstitucijos per. 3, el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt , tel. 8674 44090;

Statytojas: UAB „Autoekspertų grupė“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 12.00 ir 13.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-22 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-07-07

 


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos paskirties pastato - dirbtuvių (7.8) unik. nr. 4199-7047-7010, Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4152/1600:618), rekonstrukcijos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos paskirties pastato - dirbtuvių (7.8) unik. nr. 4199-7047-7010, Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4152/1600:618), rekonstrukcijos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., Skaisterių g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4152/1600:618);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastato (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Plėtros partneriai“ Projekto vadovė Zita Gudlevičienė atestato Nr. 23290, Katažina Rukšienė atestato Nr. A1848 Vilniaus m. sav., Laisvės pr. 77B, el. paštas z.gudleviciene@gmail.com , tel. 865277759;

Statytojas: UAB „AVV“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 11.00 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu  iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks Vilniaus rajono savivaldybėje Vilniuje, Rinktinės g. 50, Didžiojoje salėje 2020-06-25 17:00 val.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-06-09


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Autoserviso - paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2119), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Autoserviso - paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2119), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2119);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas  (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“. Projekto vadovas Lauras Paulauskas A1595, Vilniaus m. sav., Kareivių g. 6 - 419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com , tel. 8683 48736;

Statytojas: UAB „KORPO“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose adresu: Vilnius, Kareivių g. 6 - 419 (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu 8683 48736) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštuiki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-06-25 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-06-08


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 4A (sklypo kad. Nr.: 4110/0600:177), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 4A (sklypo kad. Nr.: 4110/0600:177), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 4A (sklypo kad. Nr.: 4110/0600:177);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „ZET GROUP“ Projekto vadovas Martynas Zigaitis PV 38139, Vilniaus m. sav., Klaipėdos g. 4, el. paštas martynas@zetgroup.lt , tel. 8699 54160;

Statytojas: D. N.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-06-25 17:00 val. nuotoliniu būdu 

https://zoom.us/j/92408567180?pwd=aWhjTmRiWEx1Q3NNNklCdU0rdmY3QT09

Meeting ID: 924 0856 7180 Password: 9K9mXi

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-06-08


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1417), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1417) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1417);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“ Projekto vadovė Joana Janulevičienė, Vilniaus r. sav., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas eugenija@globalus.lt , tel. 8659 50360;

Statytojas: UAB „TAKA“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-06-22 17:00 val. Nuotoliniu būdu

Susirinkimo nuoroda -
https://us04web.zoom.us/j/3759642332?pwd=WEdmaW9Mc2FabkgvcURRZVJHVkY5dz09

Meeting ID: 375 964 2332 Password: 5cAc2T

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-06-08

 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastato (6.4), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Beržų g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:856), patalpų dalies paskirties keitimo į mokslo (7.11) – vaikų darželį, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastato (6.4), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Beržų g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:856), patalpų dalies paskirties keitimo į mokslo (7.11) – vaikų darželį, formuojant atskirus turtinius vienetus, paprastojo remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Beržų g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:856);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastato (6.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archidomus“ Projekto vadovas Vaidas Mikalauskas A470, Vilniaus m. sav., Neužmirštuolių g. 1 - 9, el. paštas archidomus.lt@gmail.com , tel. 8698 87423;

Statytojas: Buivydiškių pagrindinė mokykla;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Buivydiškių pagrindinės mokyklos patalpose Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Beržų g. 2A (darbo dienomis, 8.00 - 12.00 ir 13.00 – 17.00, suderinus telefonu (85)2319414) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus galima el. paštu buivydiskiumok@yahoo.com ir raštu Buivydiškių pagrindinei mokyklai Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Beržų g. 2A iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-06-17 17:30 val. Buivydiškių pagrindinės mokyklos patalpose Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Beržų g. 2A, III aukšte, 42 auditorijoje

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-06-05


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Viešosios erdvės (parko) sutvarkymo, estrados (12),  Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 12A (sklypo kad. Nr.: 4180/0400:510), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Viešosios erdvės (parko) sutvarkymo, estrados (12),  Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 12A (sklypo kad. Nr.: 4180/0400:510), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 12A (sklypo kad. Nr.: 4180/0400:510);

Statinio naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Plėtros partneriai“ Projekto vadovė Katažina Rukšienė A1848, Vilniaus m. sav., Laisvės pr. 77B, el. paštas zita@pletrospartneriai.lt , tel. 8652 77759;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybė;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti seniūnijos patalpose Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Mokyklos g. 9 (darbo dienomis, nuo 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu seniūnijai iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-06-17 16:30 val. Rukainių seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Mokyklos g.9

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-06-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pastato (7.18) – kiaulidės unik. Nr. 4400-0978-5495, Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Sodų g. 2D (sklypo kad. Nr.: 4124/0200:426), rekonstravimo ir paskirties keitimo į kitos (ūkio) paskirties (7.19) pastatą, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Pastato (7.18) – kiaulidės       unik. Nr. 4400-0978-5495, Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Sodų g. 2D (sklypo kad. Nr.: 4124/0200:426), rekonstravimo ir paskirties keitimo į kitos (ūkio) paskirties (7.19) pastatą, projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Sodų g. 2D (sklypo kad. Nr.: 4124/0200:426);

Statinio naudojimo paskirtis: kitos (ūkio) paskirties (7.19) pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. 598790 Projekto vadovas Antanas Veselka PV 23304, el. paštas antanas.veselka@gmail.com , tel. 8635 52525;

Statytojas: M. L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti statytojo patalpose Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Sodų g. 2D (darbo dienomis, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-06-15 17:30 val. nuotoliniu būdu

Transliacijos nuoroda: https://meet.google.com/iiv-cwdu-yof?fbclid=IwAR3t4fDbnxMhYS_9xdWXxy8YvLFYH6LlCA9zLAzwO_xrIbgqt5TY9qbOPTc

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-06-02

 Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dirbtuvių su sandėliavimo ir administracinėmis patalpomis - gamybos, pramonės paskirties pastato (7.8), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k., Terminalo g. 14 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1142), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dirbtuvių su sandėliavimo ir administracinėmis patalpomis - gamybos, pramonės paskirties pastato (7.8), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k., Terminalo g. 14 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1142), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k., Terminalo g. 14 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1142),;

Statinio naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatas (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“ Projekto vadovė Joana Janulevičienė A1213, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas info@globalus.lt, tel. 8671 95367;

Statytojas: ‚J&C AERO“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-09 16:30 val. Nemėžio seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V.Sirokomlės g. 8

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-24


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Plovyklos -paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Sedulų g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1823), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pramogų įrenginių plovyklos -paslaugų paskirties pastato (7.4) su sandėliavimo patalpomis, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Sedulų g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1823), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Sedulų g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1823);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vitlinija“ Projekto vadovas Vidmantas Češulis 20945, architektas Algimantas Stonys A961, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Kranto g. 4, el. paštas vitlinija@gmail.com , tel. 8686 65395;

Statytojas: UAB „Noriu pramogauti“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti statytojo UAB „Noriu pramogauti“ patalpose Vilniaus m. sav., Trimitų g. 6 - 36 (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 -13.00, suderinus telefonu 8639 70116) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo bei statytojo adresais ir statytojo el. paštu info@noriupramogauti.lt  iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-05 17:10 val. Statytojo biuro patalpose, Vilnius, Trimitų g. 6 - 36  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-20
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 92 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2106), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Prekybos paskirties pastato (7.3), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 92 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2106), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 92 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:2106);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“ Projekto vadovas Rokas Mazuronis A1732, Vilniaus m. sav., S. Moniuškos g. 10 - 7, el. paštas rokas.mazuronis@gmail.com , tel. 8601 95589;

Statytojas: UAB „JVI“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-09 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilnius, S. Moniuškos g. 10 – 7.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-20
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties pastato (6.4) – grupinio gyvenimo namų suaugusiems asmenims, turintiems proto ar psichikos negalią pastato, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:1092), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato (6.4) – grupinio gyvenimo namų suaugusiems asmenims, turintiems proto ar psichikos negalią pastato, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:1092), statybos ir esamo mokyklos pastato (7.11) unik. Nr. 4100-0068-8015 griovimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4117/0500:1092);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas (6.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Plėtros partneriai“ Projekto vadovė Evelina-Aistė Kačerovskytė A1509, Vilniaus m. sav., Laisvės pr. 77 B, el. paštas aiste@pletrospartneriai.lt, tel. 8618 41469;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybė;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-09 17:00 val. Riešės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-20
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen. Dvarykščių k., Raišių g. 27 (kad. Nr. 4110/0600:1011), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen. Dvarykščių k., Raišių g. 27 (kad. Nr. 4110/0600:1011) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen. Dvarykščių k., Raišių g. 27 (kad. Nr. 4110/0600:1011);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Arkstudija“ Projekto vadovas Rimvydas Kazickas A1476, Vilniaus m. sav., Krivių g. 10, el. paštas rimvydas@arkstudija.eu

 tel. 8686 14024;

Statytojas: Ž. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-04 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-19
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kaimo turizmo - poilsio paskirties pastato (7.13), Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Karvio k. (sklypo kad. Nr.: 4132/0100:134), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir kaimo turizmo pastato (7.13), Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Karvio k. (sklypo kad. Nr.: 4132/0100:134) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Karvio k. (sklypo kad. Nr.: 4132/0100:134);

Statinio naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatas (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Forma erdvėje“ Projekto vadovas Jurgis Baravykas A829, Vilniaus m. sav., Rudens g. 2 - 9, el. paštas jurgis.baravykas@gmail.com

, tel. 8699 64064;

Statytojas: K. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-04 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-19
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1943), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1943), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 90 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1943);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architektų gildija“ Projekto vadovas Rokas Mazuronis, Vilniaus m. sav., S. Moniuškos g. 10 - 7, el. paštas archgildija@gmail.com , tel. 8601 95589;

Statytojas: N. Ž.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-09 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilnius, S. Moniuškos g. 10 – 7.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-18


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Laidojimo namų, paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Totorių g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1552), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Laidojimo namų, paslaugų paskirties pastato (7.4), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Totorių g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1552), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Totorių g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1552);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. 586792, Projekto vadovas Arvydas Gasiliūnas, Vilniaus m. sav., Ankštoji g. 3-6, el. paštas arvydas.gasiliunas@gmail.com , tel. 869989706;

Statytojas: Nemėžio musulmonų sunitų religinė bendruomenė;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti adresu Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Totorių g. 6 (pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 12.00 - 14.00, suderinus telefonu 8686 95210) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-02 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-17


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Laikinų mokslo paskirties modulinių pastatų (7.11) – vaikų darželio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 2 A (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:456), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Laikinų mokslo paskirties modulinių pastatų (7.11) – vaikų darželio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 2 A (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:456), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 2 A (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:456);

Statinio naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas (7.11);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archidomus“ Projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, Vilniaus m. sav., Neužmirštuolių g. 1 - 9, el. paštas archidomus.lt@gmail.com , tel. 8698 87423;

Statytojas: Riešės gimnazija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Riešės gimnazijos patalpose adresu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 2 A (darbo dienomis, 8.00 - 12.00 ir 12.45 – 17.00, suderinus telefonu (85) 2469779) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus galima el. paštu rastine@riesesmokykla.w3.lt  ir raštu Riešės gimnazijai adresu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 2 A iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-02 17:30 val. Riešės gimnazijos patalpose adresu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 2A

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-14
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 16 A (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:3254) projekto rengimą.

Objekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 16 A (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:3254), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 16 A (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:3254);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“ Projekto vadovė Joana Janulevičienė, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas eugenija@globalus.lt, tel. 8659 50360;

Statytojas: UAB „Taka“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu  8659 50360) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-27 17:30 val. Projektuotojo patalpose Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-13


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 16 B (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:5795) projekto rengimą.

Objekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 16 B (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:5795), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 16 B (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:5795);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“ Projekto vadovė Joana Janulevičienė, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas eugenija@globalus.lt, tel. 8659 50360;

Statytojas: UAB „Taka“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu  8659 50360) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-27 17:30 val. Projektuotojo patalpose Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-13


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Dobromislės k., Mokyklos g. 15 (sklypo kad. Nr.: 4142/0600:503), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Dobromislės k., Mokyklos g. 15 (sklypo kad. Nr.: 4142/0600:503), statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Dobromislės k., Mokyklos g. 15 (sklypo kad. Nr.: 4142/0600:503);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archivaza“ Projekto vadovė Aušrinė Zanevičienė, Vilniaus m. sav., Balžio g. 39B - 2, el. paštas archivaza@yahoo.com, tel. 8687 16237;

Statytojas: D.V.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-26 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-12
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Liubavo dvaro sodybos kluono (unik. nr. 4100-1061-0045) paskirties keitimo, pritaikant muziejinei veiklai (7.10), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., Liubavo g. 31 (sklypo kad. Nr.: 4170/1200:90), tvarkybos darbų (restauravimo) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą Liubavo dvaro sodybos kluono (unik. nr. 4100-1061-0045) paskirties keitimo, pritaikant muziejinei veiklai (7.10), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., Liubavo g. 31 (sklypo kad. Nr.: 4170/1200:90), tvarkybos darbų (restauravimo) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., Liubavo g. 31 (sklypo kad. Nr.: 4170/1200:90);

Statinio naudojimo paskirtis: Kultūros paskirties pastatas (7.10);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Senamiesčio projektai“ Projekto vadovas Ramūnas Buitkus, Vilniaus m. sav., Konstitucijos pr. 12 - 308, el. paštas architektura@senamiescio.lt , tel. 8610 66194;

Statytojas: VŠĮ „Europos parkas“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 17.00 - 17.30, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-27 17:30 val. Projektuotojo patalpose, Vilnius, Konstitucijos pr. 12, 308 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-12
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Sodų kelias 11A (sklypo kad. Nr.: 4170/1831:950), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Sodų kelias 11A (sklypo kad. Nr.: 4170/1831:950) statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Sodų kelias 11A (sklypo kad. Nr.: 4170/1831:950);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr.825442 Projekto vadovas Vaidas Grinčelaitis, projektuotoja Vitalija Orlovaitė, el. paštas vitalija.orlovaite@gmail.com,  tel. 8620 35375;

Statytojas: R. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti seniūnijos patalpose Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3 (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-25 17:00 val. Seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-05 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Plačiosios ir Sodininkų gatvių, esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen, Purnuškių k. ir Miškinių k. (8.2) rekonstravimo nuo magistralinio kelio Nr. A14 iki Dvaro g. Pikeliškių k., projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Plačiosios ir Sodininkų gatvių, esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen, Purnuškių k. ir Miškinių k. (8.2) nuo magistralinio kelio Nr. A14 iki Dvaro g. Pikeliškių k., rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen, Purnuškių k. ir Miškinių k.;

Statinio naudojimo paskirtis: „D“ kategorijos gatvės (8.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Plentprojektas“ Projekto vadovas Andrius Sirtautas, Vilniaus m. sav., Gedimino pr. 41 - 1, el. paštas tomas.zelabovskis@plentprojektas.lt, tel. 8618 55443;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybė;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-19 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 210 kab. II aukštas 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-05

 Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Šalnų g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4103/0100:1093), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Šalnų g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4103/0100:1093), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Šalnų g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4103/0100:1093);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statinio projektas“ Projekto vadovas Julius Dūda, Individualios veiklos pažyma, el. paštas julius@statinioprojektas.lt, tel. 8628 93099;

Statytojas: UAB „Metalo broliai“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti seniūnijos patalpose Vilniaus r. sav. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 9 (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu 8628 93099) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu julius@statinioprojektas.lt iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-18 17.00 val. Seniūnijos  patalpose, Vilniaus r. sav. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 9

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k. (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:702), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k. (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:702), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k. (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:702);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektų ekspertai“ Projekto vadovė Rūta Margarita Preikšienė, Kauno m. sav., Draugystės g. 19 – 341 (3 korpusas), el. paštas info@projektuekspertai.lt, tel. +370 677 45754;

Statytojas: UAB „Arvydo paslaugos“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti statytojo patalpose Vilniaus m. sav. Kirtimų g. 53 (darbo dienomis, 13.00 - 15.00, suderinus telefonu (85) 2122000) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-20 17:20 val. Statytojo patalpose, Vilnius, Kirtimų g. 53

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-04


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) unik. nr. 4199-5023-2017 paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Pavasario g. 5 (sklypo kad. Nr.: 4177/0700:271), atliekant kapitalinį remontą, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) unik. nr. 4199-5023-2017 paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Pavasario g. 5 (sklypo kad. Nr.: 4177/0700:271), atliekant kapitalinį remontą, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Pavasario g. 5 (sklypo kad. Nr.: 4177/0700:271);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr.584366 Projekto vadovė Lina Gasiliūnaitė, Vilniaus m. sav., A. Vivulskio g. 7 - 519, el. paštas linaarch@gmail.com, tel. 865527195;

Statytojas: D. E.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-17 16:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilnius, A. Vivulskio g. 7 - 519 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-03
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Nuovažos, esančios magistralinio kelio Nr. A3 Vilnius – Minskas 6,71 km dešinėje pusėje, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k., rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Nuovažos (8.1), esančios magistralinio kelio Nr. A3 Vilnius – Minskas 6,71 km dešinėje pusėje, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k., rekonstravimo techninis darbo projektas ir privažiuojamojo kelio (8.1), esančio magistralinio kelio Nr. A3 Vilnius – Minskas 6,71 km dešinėje pusėje, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k., statybos techninis darbo projektas;

Statybvietės adresas: magistralinio kelio Nr. A3 Vilnius – Minskas 6,71 km dešinėje pusėje, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprijoniškių k.;

Statinio naudojimo paskirtis: nuovaža ir privažiuojamasis kelias (8.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Kelprojektas“ Projekto vadovas Vytautas Zorūba, Vilniaus m. sav., Žalgirio g. 90, el. paštas vytautas.zoruba@kelprojektas.lt, tel. 8699 07975;

Statytojas: UAB „Adampolis – NT“.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, Pirmadinį-ketvirtadienį 07.00 - 11.00 ir 11.45 – 16.00, o penktadienį 07.00 – 11.00 ir 11.45 – 14.45 suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-17 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės Nemėžio seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 8.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-02-03
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato (7.4) - plovyklos, Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k., Lauko g. 6A (sklypo kad. Nr.: 4134/0100:451), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (7.4) - plovyklos, Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k., Lauko g. 6A (sklypo kad. Nr.: 4134/0100:451) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k., Lauko g. 6A (sklypo kad. Nr.: 4134/0100:451);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 458028. Projekto vadovė Jovita Pauplienė, Vilniaus m. sav., Kalvarijų g. 3 - 412, el. paštas jovita.paupliene@gmail.com, tel. 8699 19914;

Statytojas: UAB „Vilnėja“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-18 17:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-31
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4177/0500:1192), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4177/0500:1192), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., Mėlynių g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4177/0500:1192);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Architektas Gintaras Sakalauskas, Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 022796. Projekto vadovas Mantas Vainorius, Vilniaus m. sav., Grigiškių sen. Salų k. Sniegenų g. 23C - 1, el. paštas gintaras@gsprojektai.lt, tel. 8678 16688;

Statytojas: V. J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-11 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-28


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gegliškių g. 7E (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2849) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gegliškių g. 7E (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2849), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gegliškių g. 7E (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2849);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Viktoro Pliusto projektavimo studija archiprojektai“ Projekto vadovas Viktoras Pliustas, Vilniaus m. sav., Pylimo g. 41, el. paštas archiprojektai@gmail.com, tel. 8699 21796;

Statytojas: A. L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 10.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-13 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilnius, Pylimo g. 41.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-28


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3) unik. nr. 4197-9014-8012 dalinimo į du turtinius vienetus, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1283), dalies patalpų paskirties keitimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3) unik. nr. 4197-9014-8012 dalinimo į du turtinius vienetus, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1283), dalies patalpų paskirties keitimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1283);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Krianta“ Projekto vadovas Dmitrij Kaidašov, Vilniaus m. sav., Kalvarijų g. 129 - 301, el. paštas rasa@krianta.lt, tel. 8685 74269;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybė administracija

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-31 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-17
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Trijų administracinės paskirties pastatų (7.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. 33 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1569), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Trijų administracinės paskirties pastatų (7.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. 33 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1569), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. 33 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1569);

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatai (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“ Projekto vadovas Lauras Paulauskas, Vilniaus m. sav., Kareivių g. 6 -19, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com , tel. 8683 48736 ;

Statytojas: UAB „Rodsta“.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-03 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-16


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinio pastato (7.2) unik. nr. 4198-6031-3018 su sandėliavimo patalpomis Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Šiaurinės g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4150/0200:181), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinio pastato (7.2) unik. nr. 4198-6031-3018 su sandėliavimo patalpomis Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Šiaurinės g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4150/0200:181), rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Šiaurinės g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4150/0200:181);

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinis pastatas (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. 011281 Projekto vadovė Audronė Banionienė, Vilniaus m. sav., Naugarduko g. 15, el. paštas audroban@gmail.com , tel. 8687 43701;

Statytojas: „Hegvita“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.30, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-04 17:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-16


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pagalbinio ūkio pastato (7.17) unik. nr. 4400-1570-9514 rekonstravimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Aukštosios g. 21H (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:820), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pagalbinio ūkio pastato (7.17) unik. nr. 4400-1570-9514 rekonstravimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Aukštosios g. 21H (sklypo kad. Nr.: 4142/0200:820);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Provida“ Projekto vadovė Vida Davidonienė, Vilniaus m. sav., Tuskulėnų g. 20-4, el. paštas uab.provida@gmail.com , tel. 865544540;

Statytojas: Č. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-03 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-16


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., Jurginų g. 23B (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:799), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., Jurginų g. 23B (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:799), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., Jurginų g. 23B (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:799);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 072186; Projekto vadovas Arvydas Katilius, Vilniaus m. sav., Kalvarijų g. 1, el. paštas arvydo@gmail.com, tel. +370 682 19589;

Statytojas: L. J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-28 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-14


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. 54 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:8377), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. 54 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:8377), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. 54 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:8377);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“ Projekto vadovė Joana Janulevičienė, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas info@globalus.lt , tel. +370 671 95367;

Statytojas: UAB „APS Capital;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu sigita@globalus.lt iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-27 17:30 val. Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, projektuotojo patalpose.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-14
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Autoserviso (7.4), Vilniaus r sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 78  (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1700), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Autoserviso (7.4), Vilniaus r sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 78  (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1700), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 78  (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1700);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Axis linea“ Projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 11 - 310, el. paštas laurynas01@gmail.com , tel. 8650 20020;

Statytojas: J. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu axislinea1@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-21 18:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-07


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Lauko teniso ir pliažo tinklinio aikštelių (11) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Karvio k., A. Giedraičio g. 52 (sklypo kad. Nr.: 4132/0100:206), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Lauko teniso ir pliažo tinklinio aikštelių (11) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Karvio k., A. Giedraičio g. 52 (sklypo kad. Nr.: 4132/0100:206), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Karvio k., A. Giedraičio g. 52 (sklypo kad. Nr.: 4132/0100:206);

Statinio naudojimo paskirtis: Lauko teniso ir pliažo tinklinio aikštelės (11);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 899182. Projekto vadovė Regina Masilionytė, Vilniaus m. sav., Rudens g. 2 - 9, el. paštas jurgis.baravykas@gmail.com , tel. 8699 64064;

Statytojas: K. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-20 17:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2020-01-03Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Specializuotos statybinių lauko apdailos medžiagų didmeninės parduotuvės (7.3) ir mišrių statybinių medžiagų didmeninės parduotuvės (7.3), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 35 (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:1212), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Specializuotos statybinių lauko apdailos medžiagų didmeninės parduotuvės (7.3) ir mišrių statybinių medžiagų didmeninės parduotuvės (7.3) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 35 (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:1212);

Statinio naudojimo paskirtis: parduotuvės (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: K. Norkevičienės firma „Rektra“ Projekto vadovas A. Grikinis, Trakų m. sav., Vytauto g. 19, el. paštas firmarektra@gmail.com, tel. 8650 16400;

Statytojas: UAB „Terasima“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-14 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-30Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Strazdų g. 16 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:952), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Strazdų g. 16 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:952), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Strazdų g. 16 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:952);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Alberto Uljanovo individualios veiklos pažymėjimas Nr. 888261 Projekto vadovas Albertas Uljanovas, Vilniaus m. sav., Algirdo g. 32-3, el. paštas uljanovas@gmail.com , tel. (85) 233 1765; 8687 72130.

Statytojas: Ž. P.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu projektuotojo el. paštu ir aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-09 17:30 val. Projektuotojo patalpose, Vilnius, Algirdo g. 32 - 3.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-20


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Rytmečio g. 26 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1702), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Rytmečio g. 26 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1702) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Rytmečio g. 26 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1702);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „NEO³“ Projekto vadovas Rapolas Spelskis, Vilniaus m. sav., Antakalnio g. 54, el. paštas spelskis@gmail.com, tel. +370 682 52620;

Statytojas: UAB „Altimus“ direktorius A. Timofejev

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 7.30 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu projektuotojo el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-10 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-20Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Merešlėnų k., (sklypo kad. Nr.: 4167/0400:167), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17), pirties (7.17) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Merešlėnų k., (sklype kad. Nr.: 4167/0400:167) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Merešlėnų k., (sklypo kad. Nr.: 4167/0400:167);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geros realizacijos“ Projekto vadovė Nijolė Ščiogolevienė, Vilniaus m. sav., Trimitų g. 6 - 39, el. paštas uab.gereal@gmail.com, tel. +370 673 04224;

Statytojas: K. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 15.00, suderinus telefonu 8673 04224) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima nurodytu el. paštu info@gereal.lt raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-08 16:30 val. Pagirių seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 11 – 2 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-19
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) ekspozicijos paviljono unik. nr. 4400-0726-1316, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 2 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:126), padalinimo į 3 turtinius vienetus ir dalies patalpų paskirties keitimo į autoservisą (7.4) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) ekspozicijos paviljono unik. nr. 4400-0726-1316, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 2 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:126), padalinimo į 3 turtinius vienetus ir dalies patalpų paskirties keitimo į autoservisą (7.4) remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 2 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:126);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Mildos Mikulionytės-Ogorodovos individualios veiklos pažyma Nr. 714774 Projekto vadovas Algimantas Stalgys, Vilniaus m. sav., Volungės g. 12, el. paštas m.mikulionyte@gmail.com, tel. 8616 70564;

Statytojas: UAB „Garsdalavičius“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu aukščiau nurodytu elektroniniu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-03 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-16Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Poilsio paskirties kaimo turizmo pastato (7.13) , Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Papiškių k. (sklypo kad. Nr.: 4167/0400:212), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), poilsio paskirties kaimo turizmo pastato (7.13) , Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Papiškių k. (sklypo kad. Nr.: 4167/0400:212) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Papiškių k. (sklypo kad. Nr.: 4167/0400:212);

Statinio naudojimo paskirtis:poilsio paskirties pastatas (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projectus securis“ Projekto vadovė Vilma Čekauskaitė, Vilniaus m. sav., Girulių g. 18 - 35, el. paštas vilma@projectussecuris.lt,

 tel. 8652 55277;

Statytojas: J. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.15 - 15.15, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-02 17:10 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-13


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1089), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1089), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1089);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB studija „Konceptas“ Projekto vadovė Lina Čižaitė, Vilniaus m. sav., K. Kalinausko g. 9A, II aukštas, el. paštas lina@konceptas.lt,

tel.8622 91968;

Statytojas: R. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-20 15:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-09
 


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kavinės – maitinimo paskirties pastato (7.5) Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kenos k. (sklypo kad. Nr.: 4140/0200:214), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Kavinės – maitinimo paskirties pastato (7.5) Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kenos k. (sklypo kad. Nr.: 4140/0200:214), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kenos k. (sklypo kad. Nr.: 4140/0200:214);

Statinio naudojimo paskirtis: maitinimo paskirties pastatas (7.5);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Šarūno Šliužo individualios veiklos pažymėjimas Nr. 229432;  Projekto vadovas Šarūnas Šliužas, Vilniaus m. sav., Šeimyniškių g. 9 - 1, el. paštas sarunas.sliuzas@gmail.com, tel. 8676 33318;

Statytojas: L. Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-18 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-04

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiafunkcinio kultūros centro (7.10) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 15 (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:627), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Daugiafunkcinio kultūros centro (7.10) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 15 (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:627), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 15 (sklypo kad. Nr.: 4167/0100:627);

Statinio naudojimo paskirtis: kultūros paskirties pastatas (7.10);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektų rengimo centras“ Projekto vadovė Toma Kartočienė, Vilniaus m. sav., Žemaitės g. 21, el. paštas info@prc.lt, tel. (85) 231 4672, 8656 14323;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-18 17:00 val. Vilniaus r. sav. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 22, Pagirių gimnazijos aktų salėje. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-03
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1230), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1230), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sakmių g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1230);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archihalė“ Projekto vadovė V. Cromley, Vilniaus m. sav., Šv. Ignoto g. 5 - 273, el. paštas archihale@gmail.com, tel. 8698 35534;

Statytojas: K. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-16    17:30 val. Projektuotojo patalpose, Vilnius, Šv. Ignoto g. 5 – 273.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-12-02
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos – mokslo paskirties pastatų (7.11), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:2000), rekonstrukcijos ir dalies patalpų paskirties keitimo į bendrabučio patalpas (6.4) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos – mokslo paskirties pastatų (7.11): mokomojo korpuso unik. nr. 4100-2033-5020 ir praktinio mokymo dirbtuvių unik. nr. 4100-2033-5086, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:2000), rekonstrukcijos ir dalies patalpų paskirties keitimo į bendrabučio patalpas (6.4) projektas;

Statybvietės adresas: ), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:2000);

Statinio naudojimo paskirtis: mokslo paskirties pastatai (7.11);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ Projekto vadovas Linas Jančiauskas, Vilniaus m. sav., T. Ševčenkos g. 14, el. paštas info@sipaslaugos.lt, tel. 8655 51566;

Statytojas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu linas@sipaslaugos.lt iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-12 17:10 val. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 patalpose.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-11-28
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Motiejiškių k., Šaltupio g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4162/0300:402), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Motiejiškių k., Šaltupio g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4162/0300:402), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Motiejiškių k., Šaltupio g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4162/0300:402);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archlinija“ Projekto vadovė Ramunė Valančiūtė, Trakų m. sav., Vytauto g. 55, el. paštas ramune_val@yahoo.lt, tel. 8610 00927;

Statytojas: UAB „Metal stereet“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-12 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-11-28
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiuojamojo kelio (8.1) nuo krašto kelio Nr. 202 iki žemės sklypo Kad. Nr. 4167/0100:148), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 15, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kelio ruožo (8.1) nuo krašto kelio Nr. 202 iki žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0100:148), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 15, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 15 (kad. Nr. 4167/0100:148);

Statinio naudojimo paskirtis: Kelio ruožas (8.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Synergy solutions“ Projekto vadovas Edvardas Černauskas, Vilniaus m. sav., Daugėliškio g. 32, el. paštas info@ss-exp.com tel. +370 699 19282;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Statybos skyriuje, V aukštas,  (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu 8618 29560) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-11 17:10 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-11-28

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato - autoserviso (7.4), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Taikos g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4152/0100:641), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato - autoserviso (7.4), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Taikos g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4152/0100:641), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Taikos g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4152/0100:641);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas - autoservisas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Nova forma“ Projekto vadovas Vaidas Pupinas, Vilniaus m. sav., Žalgirio g. 88 - 101, el. paštas vaidas@novaforma.lt, tel. 865533275;

Statytojas: M. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-05 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-11-21
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Merešlėnų k., (sklypo kad. Nr.: 4167/0400:167), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17), pirties (7.17) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Merešlėnų k., (sklype kad. Nr.: 4167/0400:167) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Merešlėnų k., (sklypo kad. Nr.: 4167/0400:167);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Geros realizacijos“ Projekto vadovė Nijolė Ščiogolevienė, Vilniaus m. sav., Trimitų g. 6 - 39, el. paštas uab.gereal@gmail.com, tel. +370 673 04224;

Statytojas: K. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 15.00, suderinus telefonu 8673 04224) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima nurodytu el. paštu info@gereal.lt raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-02 16:00 val. Pagirių seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 11 – 2 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-11-18
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Parko g. 35E (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:378), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Parduotuvės - prekybos paskirties pastato (7.3) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Parko g. 35E (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:378),  statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Parko g. 35E (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:378);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Baltas varnas“ Projekto vadovas G. Čepokas, Vilniaus m. sav., Medeinos g. 43, el. paštas violeta@whitecrow.lt, tel. +370 615 95990;

Statytojas: MB „Meistras Algis“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 13.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-21 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-11-07
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Ajerų g. 20 (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:1081) projekto rengimą.

Objekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Ajerų g. 20 (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:1081), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Ajerų g. 20 (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:1081);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“ Projekto vadovė Aleksandra Ivanova, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas info@globalus.lt, tel. 8 603 30288;

Statytojas: E. A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu 8 671 95367) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-21 17:00 val. Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Buivydiškių g. 3.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-11-07

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kitų inžinerinių statinių (11) - sporto aikštelės, pėsčiųjų tako, Vilniaus r. sav., Riešės sen. Raudondvario k., sklype kad. Nr. 4117/0300:192 statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių (11) - sporto aikštelės, pėsčiųjų tako, Vilniaus r. sav., Riešės sen. Raudondvario k., sklype kad. Nr. 4117/0300:192 statybos projektas;

Statybvietės adresas Vilniaus r. sav., Riešės sen. Raudondvario k., kad. Nr. 4117/0300:192;

Statinio naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai (11): sporto aikštelės, pėsčiųjų takas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius; PV Toma Kartočienė, tel. +370 656 14323, el. p.:  toma.kartociene@prc.lt;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Vilniaus r. savivaldybės Riešės seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3,  kontaktinis asmuo  seniūnas Valdemar Rynkevič , 2 kab., tel. (8 524) 69431, el. p. riesesseniunija@vrsa.lt  (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos; teikti pasiūlymus projektuotojui galima nuo 2019 lapkričio 11 d. iki lapkričio 22 d. dienomis imtinai, UAB „Projektų rengimo centras", adresu Žemaitės g. 21 g., Vilnius, el.p., egle.vainoriute@prc.lt  tel. +37065212342 iki viešo susirinkimo pabaigos.

 Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-22 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-11-07
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Pabradės g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4172/0500:620) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Pabradės g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4172/0500:620) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Pabradės g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4172/0500:620);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: A. Daunoravičiaus architektūros studija, individualios veiklos pažyma Nr. 589454. Projekto vadovas Aurimas Daunoravičius, Vilniaus m. sav., Želvos g. 2, el. paštas adas@adas.lt, tel. +370 684 66339;

Statytojas: R. D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-18 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-31
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9C (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1815), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9C (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1815), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9C (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:1815);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vertės inovacija“ studija Baltic architects group; Projekto vadovė Katažina Rukšienė, Vilniaus m. sav., Kalvarijų g. 1 – 3.7, el. paštas studio@balticarchitects.com, tel. +370 692 24224;

Statytojas: A. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu 8686 67550) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-19 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-31
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-oji alėja 6 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8022), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-oji alėja 6 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8022), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-oji alėja 6 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8022);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Archicechas“ Vilniaus m. sav., Ašmenos g. 4-9; Projekto vadovas Andrius Skiezgelas; el. paštas skiezgelas@gmail.com , tel. 8652 52702;

Statytojas: M. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-14 17:30 val. Projekto rengėjo patalpose Vilniaus m. sav., Ašmenos g. 4-9

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-29
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo kelio prie sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2743), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. 1A statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Privažiavimo kelio prie sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2743), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. 1A statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. 1A (sklypo kad. Nr. 4103/0200:2743);

Statinio naudojimo paskirtis: Privažiavimo kelias (8.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „313 Architects“ Projekto dalies vadovas Edvard Romanovski, Vilniaus m. sav., Kauno g. 16-308,  el. paštas ask@313.lt, tel. 8620 91377;

Statytojas: UAB „Bonus progressus;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-15 17:00 val. Projekto rengėjo patalpose Vilniaus m. sav., Kauno g. 16-308

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-29
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Mokslo paskirties pastato (7.11) (unik. nr. 4100-0068-7018) šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:5060), atnaujinimo modernizavimo  projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 19 (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:5060);

Statinio naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas (7.11);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Plėtros partneriai“ Projekto vadovė Zita Gudlevičienė, Vilniaus m. sav., Laisvės pr. 77B, el. paštas pavelas@pletrospartneriai.lt , tel. 8652 44457;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 11.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-06 17:30 val. Riešės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-17
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato (7.4) unik. nr. 4194-0323-3011 rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą (7.2), įrengiant gydymo paskirties patalpas, Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Mostiškių k., Baltarusijos g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4157/0200:294), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (7.4) unik. nr. 4194-0323-3011 rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą (7.2), įrengiant gydymo paskirties patalpas, Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Mostiškių k., Baltarusijos g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4157/0200:294), projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Mostiškių k., Baltarusijos g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4157/0200:294);

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Archidemus“ Projekto vadovas Kristijonas Širvinskas, Vilniaus m. sav., Žalgirio g.131 - 304, el. paštas info@archidemus.lt , tel. 8610 18357;

Statytojas: V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinetas;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-05 17:00 val. Projekto rengėjo MB „Archidemus“ patalpose, Vilnius, Žalgirio g. 131-304 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-17

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Paežerių k. (sklypo kad. Nr.: 4117/0200:133) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Paežerių k. (sklypo kad. Nr.: 4117/0200:133) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Paežerių k. (sklypo kad. Nr.: 4117/0200:133);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: D.Krungolco įmonė. Šeimyniškių g. 23, Vilnius.  Projekto vadovas Darius Krungolcas, el. paštas krungolcas@gmail.com, tel. 8 699 79001;

Statytojas: UAB „Doka Lietuva“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-30 17:00 val. D.Krungolco įmonėje, Šeimyniškių g. 23, Vilniuje.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-16
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17) unik. nr. 4400-4562-5510 paskirties keitimo į maitinimo paskirties pastatą (7.5), Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vilniškių k. 8A  (sklypo kad. Nr.: 4134/0400:34), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17) unik. nr. 4400-4562-5510 paskirties keitimo į maitinimo paskirties pastatą (7.5), Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vilniškių k. 8A  (sklypo kad. Nr.: 4134/0400:34), projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vilniškių k. 8A  (sklypo kad. Nr.: 4134/0400:34);

Statinio naudojimo paskirtis: maitinimo paskirties pastatas (7.5);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“; Projekto vadovas Audrius Pučeta, Vilniaus m. sav., Varnės g. 49, el. paštas audrius@konsultantubiuras.lt, tel. 8600 76133;

Statytojas: A. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.30 - 16.30, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-21 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-07
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gatvės – Skandinavijos alėja (8.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k. (sklypų                                      kad. Nr.: 4103/0200:5758 ir 4103/0200:8667), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gatvės – Skandinavijos alėja (8.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k. (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:5758 ir 4103/0200:8667), supaprastintas statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k. (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:5758 ir 4103/0200:8667);

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacija - gatvė (8.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Dino Bučo individualios veiklos pažyma Nr. 060981. Projekto vadovas Dinas Bučas, Vilniaus m. sav., Saulėtekio al. 15, el. paštas info@keliukai.com  , tel. 8656 30994;

Statytojas: UAB „Sklypų partneriai“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-15 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektonių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-01

 


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos ir pramonės paskirties pastato (7.8), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2812), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos ir pramonės paskirties pastato (7.8) statybos ir sandėlio (unik. Nr. 4198-5020-7021) ir gamybos paskirties pastato (unik. Nr. 4198-5020-7002) griovimo, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2812), projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2812);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties pastatas  (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“. Projekto vadovas Lauras Paulauskas, Vilniaus m. sav., Kolektyvo g. 12A-2, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com , tel. 8683 48736;

Statytojas: UAB „D&D Ingroup“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose adresu: Vilnius, Kareivių g. 6 - 419 (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu 8683 48736) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu projektuotojo adresu Vilnius, Kareivių g. 6 - 419 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-16 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

 Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-10-01

 Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomų 3 sandėliavimo pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Pakalnės g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4101/0100:8), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: 3 sandėliavimo pastatų (7.9), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Pakalnės g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4101/0100:8), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Pakalnės g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4101/0100:8);

Statinių naudojimo paskirtis: sandėliavimo (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Sauliaus Mikalausko individualios veiklos pažymėjimas Nr. 262030.

 Projekto vadovas Saulius Mikalauskas, Kauno m. sav., D. Poškos g. 6a, el. paštas s.projektas@gmail.com , tel. +370 686 83492;

Statytojas: UAB „Camargo“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-18 17:30 val. UAB „Camargo“ administraciniame pastate, direktoriaus kabinete, Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Pakalnės g. 11

Projektinių pasiūlymų vaizdinė infomacija

2019-10-01
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą 11-os poilsio paskirties pastatų (7.13) Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mūrininkų k., (sklypo kad. Nr.: 4182/0400:300), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: 11-os poilsio paskirties pastatų (7.13) Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mūrininkų k., (sklypo kad. Nr.: 4182/0400:300), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mūrininkų k. (sklypo kad. Nr.: 4182/0400:300);

Statinio naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatai (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: M. Pleirio individuali veikla Nr. 606716 Projekto vadovė Elena Zakarauskienė, Vilniaus m. sav., Švitrigailos g. 7 - 227, el. paštas mindaugaspleiris@gmail.com tel. 867545592;

Statytojas: D. C.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-14 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-09-30 


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3) unik. nr. 4198-5029-5016 dalies patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirtį (7.12), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 17 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2801), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3) unik. nr. 4198-5029-5016 dalies patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirtį (7.12), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 17 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2801), projekto rengimą;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 17 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2801);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Laimos Pelanytės personalinė projektavimo įmonė. Projekto vadovė Laima Pelanytė, Vilniaus m. sav., Kalvarijų g. 124 - 14, el. paštas laima.archiprojektai@gmail.com, tel. 8680 20165;

Statytojas: R. L.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.30 – 17.30, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-14 17:30 val. Vilniaus m. sav., Kalvarijų g. 124 - 14.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-09-30


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., Senasis Ukmergės kelias 64 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8042), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., Senasis Ukmergės kelias 64 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8042), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., Senasis Ukmergės kelias 64 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:8042)

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Architektas Lauras“ Projekto vadovas Lauras Paulauskas, Vilniaus m. sav., Kareivių g. 6 - 419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 8683 48736;

Statytojas: V.Ž.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-10 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-09-25 


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-oji al. 49 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8391), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-oji al. 49 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8391);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Mariaus Mateikos architektūros sprendimai“, Projekto vadovė Indrė Ankudavičienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Ankštoji g. 3-3, el. paštas indre.anku@gmail.com, tel. +370 606 00693;

Statytojas: UAB „GBLBOX“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gabijos g. 32, el. paštas simas.denisovas@gmail.com, tel. +370 640 50001;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, iš anksto susitarus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-09 16:30val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.                  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2019-09-18


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) (Unik. Nr. 4198-7007-7014), Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Užupio g. 28 (sklypo kad. Nr. 4144/0500:125), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Užupio g. 28 (sklypo kad. Nr. 4144/0500:125);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Jungtinių pajėgų namai“, Projekto vadovas Audrius Žigunis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 58, el. paštas zi.raminta@gmail.com, tel. +370 620 59244;

Statytojas: A.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10.00 - 17.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-08 18:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 58.        

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2019-09-18


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kitos paskirties pastato (unik. Nr. 4100-0021-9012), Kalvelių sen., Kalvelių k., Sodų g. 25 (sklypo kad. Nr. 4140/0400:121), rekonstravimo į gamybos ir pramonės paskirties pastatą - katilinę (7.8.) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Kitos paskirties pastato (unik. Nr. 4100-0021-9012) rekonstravimo į gamybos ir pramonės paskirties pastatą - katilinę (7.8.) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Sodų g. 25 (sklypo kad. Nr. 4140/0400:121);

Statinio esama naudojimo paskirtis: Kita (7.22.);

Statinio būsima paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatas (7.8.) – katilinė;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „IREMAS“, Projekto vadovas Justina Jankauskienė, architektė Audronė Sviklytė, Kauno m. sav., Kaunas, Vytauto pr. 29, el. paštas jjankauskiene@projektucentras.lt, tel. +370 682 56034;

Statytojas: UAB „Nemėžio komunalininkas“, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 23, el. paštas info@nkpom.lt, tel. +370 5 2351326;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis nuo 7.30.00 iki 16.45) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-03 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.             

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-09-17
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo (8.12.) prie sklypo, kad. Nr. 4107/0400:614, Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., Kranto g. 15A, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: kelio (8.1.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k. (sklypo kad. Nr. 4107/0400:615, 4107/0400:203) ir valstybinė žemė;

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos – keliai (8.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Dinas Bučas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Saulėtekio al. 15, el. paštas info@keliukai.com, tel. +370 656 30994;

Statytojas: P. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, iš anksto suderinus telefonu, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-03 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-09-17
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo (8. 2.) prie sklypo, kad. Nr. 4103/0200:8382, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: gatvės  (8. 2.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k. (sklypo kad. Nr. 4103/0200:8382, 4103/0200:8373, 4103/0200:8376, 4103/0200:8379, 4103/0200:8378, 4103/0200:8375, 4103/0200:8380);

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos – gatvės  (8. 2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Dinas Bučas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Saulėtekio al. 15, el. paštas info@keliukai.com, tel. +370 656 30994;

Statytojas: UAB „Makrus“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Sausio 13-osios g. 4B, el. paštas sarunaslatvenas@yahoo.com, tel. +370 676 00737;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, iš anksto suderinus telefonu, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-02 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-09-17
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pramonės paskirties pastato (7.8) Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., Vilniaus g. 36 (sklypo kad. Nr. 4184/0400:675), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: pramonės paskirties pastato (7.8) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., Vilniaus g. 36 (sklypo kad. Nr. 4184/0400:675);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas MB „Architektas Lauras“, Projekto vadovas Lauras Paulauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „Rielko“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės pr. 77B, el. paštas andrej@prokofjev.lt, tel. +370 656 15565;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu statytojo adresu (darbo dienomis, 9:00 - 18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-09-30 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-09-11


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo (8. 2.) prie sklypo, kad. Nr. 4103/0200:139, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Klevų g. 4, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: gatvės  (8. 2.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Klevų g. 4 (sklypo kad. Nr. 4103/0200:139);

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos – gatvės  (8. 2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Dinas Bučas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Saulėtekio al. 15, el. paštas info@keliukai.com, tel. +370 656 30994;

Statytojas: R. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, iš anksto suderinus telefonu, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-09-26 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-09-11


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Mokslo paskirties pastato (7.11) – vaikų lopšelio, darželio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Veneros g. 12 (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1112), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato (7.11) – vaikų lopšelio, darželio statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Veneros g. 12 (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1112);

Statinių naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas (7.11) – vaikų lopšelis, darželis;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Eksploit“, Projekto vadovas Martynas Mačiulis, architektės Dalia Kriaučiūnienė, Gabrielė Šliurpaitė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Ulonų g. 5, el. paštas info@eksploit.lt, tel. +370 672 09073;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus m. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, el. paštas vrsa@vrsa.lt, tel. +370 527 51961;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-10-01 17:00 val., Riešės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-09-09


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) (Unik. Nr. 4199-7018-4018), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Nemėžio g. 6 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:127), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Nemėžio g. 6 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:127);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „J. ARCH“, Projekto vadovė Jonita Šyvokienė, Kauno m. sav., Kaunas, I. Kanto g. 2-5, el. paštas jonita@jarch.lt, tel. +370 698 80955;

Statytojas: J.Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-09-18 17:30 val. Statytojo patalpose, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Nemėžio g. 6.        

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-08-29


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo (8. 2.) prie sklypo, kad. Nr. 4117/0400:5203, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: gatvės  (8. 2.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., sklypo kad. Nr. 4117/0400:5203 ir valstybinė žemė;

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos – gatvės  (8. 2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Dinas Bučas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Saulėtekio al. 15, el. paštas info@keliukai.com, tel. +370 656 30994;

Statytojas: UAB „Darnus NT vystymas“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pušyno kel. 7B K4, el. paštas daumantas.kr@gmail.com, tel. +370 620 31112;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, iš anksto suderinus telefonu, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-09-17 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.   

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-08-29


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Lentpjūvės (7.8.) (unik. Nr. 4198-9021-6058) pastato griovimo ir šieno sandėlio (7.9) (unik. Nr. 4400-4826-7701:3802) pastato paskirties keitimo į gamybinį pastatą (7.8.) Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Stasio Šilingo g. 134 (sklypo kad. Nr. 4142/0200:380), atliekant paprastąjį remontą, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Lentpjūvės (7.8.) (unik. Nr. 4198-9021-6058) pastato griovimo ir šieno sandėlio (7.9) (unik. Nr. 4400-4826-7701:3802) pastato paskirties keitimo į gamybinį pastatą (7.8.) atliekant paprastąjį remontą,  projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Stasio Šilingo g. 134 (sklypo kad. Nr. 4142/0200:380);

Statinio esama paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Statinio būsima paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8.);

Griaunamo statinio naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Architektūros menas“, Projekto vadovas Simonas Savickas, Vilniaus m. sav., Konstitucijos pr. 23 KB-510, el. paštas architekturosmenas@gmail.com, tel. +370 684 82460;

Statytojas: UAB „Effective Solutions“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gardino g. 31-1, el. paštas info@effectivesolutions.lt, tel. +370 677 15755;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu Projektuotojo adresu (darbo dienomis 10:00-15:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-09-16 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-08-29


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pėsčiųjų tako (8.1) Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k. (M. Koperniko g., Gineitiškių g. ir dalyje Žirgų g.) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pėsčiųjų tako (8.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k. (M. Koperniko g., Gineitiškių g. ir dalis Žirgų g.);

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos (8.1.) keliai –pėsčiųjų takai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas AB „Panevėžio statybos trestas“, Panevėžio m. sav., Panevėžys, P. Puzino g. 1, Projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, el.paštas mgaigalas@pst.lt, tel. +370 618 38182;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus m. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, el. paštas vrsa@vrsa.lt, tel. +370 527 51961;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu statytojo patalpose (darbo dienomis, 8.00-16.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-09-11 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-08-26


 

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės „Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa“ savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Esamų želdinių vertinimas bei teritorijos sklypų (kad. Nr. 4117/0700:53, 4117/0700:45) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiojoje Riešėje kraštovaizdžio formavimo projektiniai pasiūlymai.

Bendras priemonės tikslas – pagerinti teritorijos būklę, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, pritaikant teritorijas gyventojų poreikiams.

Rengiant esamų želdinių vertinimą bei teritorijos sklypų (kad. Nr. 4117/0700:53, 4117/0700:45) kraštovaizdžio formavimo projektinius pasiūlymus, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiojoje Riešėje numatomas veiklos viešumo ir visuomenės įsitraukimo užtikrinimas, siekiant išaiškinti visuomenei apie svarbius planuojamos vietovės elementus, jų vertybes bei funkcijas, taip pat suteikti žinių apie planuojamos vietovės svarbą ir išskirtinumą.

Šiuo pagrindu informuojame, kad 2019-09-04 17:00 val. Riešės seniūnijos patalpose (salėje 2 aukšte) numatomas viešas sklypų (kad. Nr. 4117/0700:53, 4117/0700:45), Riešės sen., Didžiojoje Riešėje teritorijos tvarkymo projektinių pasiūlymų viešinimas: esamų želdinių vertinimo ir projektinių pasiūlymų pristatymas.

Kviečiame visus suinteresuotus asmenis, bendruomenių atstovus ir narius, su tvarkomo parko teritorija besiribojančių privačių valdų savininkus, dalyvauti projekto viešinimo renginyje.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-08-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Religinės paskirties pastato (7.15.) - maldos namų, Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Pasakiškių  k., Pasakiškių g. 5A (sklypo kad. Nr. 4107/0600:1067), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Religinės paskirties pastato (7.15.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Pasakiškių  k., Pasakiškių g. 5A (sklypo kad. Nr. 4107/0600:1067);

Statinio naudojimo paskirtis: Religinės paskirties pastatas (7.15.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „NP5“, Projekto vadovas Antanas Plaipa, Šiaulių m. sav., Šiauliai, Tilžės g. 151 II aukštas, el. paštas info@nps-projektai.lt, tel. +370 606 92737;

Statytojas: Vilniaus stačiatikių šv. Marijos Magdalietės vienuolynas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Vilnius, Lenkų g. 1, tel. +370 614 46181;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 9:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-08-30 17:00 val. Vilniaus stačiatikių šv. Marijos Magdalietės vienuolyno patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lenkų g. 1.                  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-08-12


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 83A (sklypo kad. Nr. 4117/0700:297), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Vanaginės g. 83A (sklypo kad. Nr. 4117/0700:297);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: MB „Statybos meno" studija“, Projekto vadovas Jaroslav Adamkovič, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 KC-205, el. paštas arch.jara@gmail.com, tel. +370 606 00693;

Statytojas: I. Ž.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 9:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-08-27 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.                   

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-08-06


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3.), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 46A (sklypo kad. Nr. 4174/0200:2617), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 46A (sklypo kad. Nr. 4174/0200:2617);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „BARPROJEKTAS“, Projekto vadovas Donatas Benotas Baronas, įgaliotas atstovas Audrius Navidauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šermukšnių g. 3, el. paštas benotas.baronas@gmail.com, tel. +370 684 73965;

Statytojas: UAB „Bendorėlių PC“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 21C, el. paštas info@nnv.lt, tel. +370 685 78210;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 9:00 – 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu (adresu A. Rotundo g. 4A-15, LT-01400 Vilnius) iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-08-27 17:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 9. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-08-06


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Šešių viešbučių paskirties (7.1) pastatų Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Tijūnų g. 8 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:523), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Šešių viešbučių paskirties (7.1) pastatų statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Tijūnų g. 8 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:523);

Statinio naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatai (7.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Promena“, Projekto vadovė Irena Baravykienė, įgaliotas atstovas Gediminas Girčys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Naugarduko g. 15, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919;

Statytojas: VšĮ „CSI Vilnius“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Sakalų g. 22-52, tel. +370 654 01919;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 9:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-08-22 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.          

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-08-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Mikalojaus Koperniko g. 2B (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1084), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Mikalojaus Koperniko g. 2B (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1084);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas MB „Morela“, Projekto vadovas Linas Grabliauskas, architektė Lina Čižaitė, Vilniaus m. sav., Vilnius, K. Kalinausko g. 9A, el. paštas studijamorela@gmail.com, tel. +370 622 73799;

Statytojas: V. D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-08-19 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.          

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-07-30


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato (unik. Nr. 4196-2023-2036) patalpų (unik. Nr. 4400-4826-7701:3802), Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., A. Mickevičiaus g. 9-4 (sklypo kad. Nr. 4137/0200:1063), paprastojo remonto, keičiant patalpų paskirtį iš paslaugų į gamybos ir pramonės paskirtį, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato (unik. Nr. 4196-2023-2036) patalpų (unik. Nr. 4400-4826-7701:3802) paprastojo remonto, keičiant patalpų paskirtį iš paslaugų į gamybos ir pramonės paskirtį, projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., A. Mickevičiaus g. 9-4 (sklypo kad. Nr. 4137/0200:1063);

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas (7.4.);

Statinio patalpos esama paskirtis: Paslaugų paskirties pastalpos (7.4.);

Statinio patalpos būsima paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties patalpos (7.8.) – katilinė;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Inžinerinių projektų centras“, Projekto vadovas Andrej Michniov, architektė Aistė Kačerovskitė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukiškių g. 3, el. paštas michniovandrej@gmail.com, tel. +370 618 81830;

Statytojas: UAB „Nemėžio komunalininkas“, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 23, el. paštas info@nkpom.lt, tel. +370 5 2351326;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu Statytojo adresu (darbo dienomis 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-08-07 17:15 val. Juodšilių Šilo gimnazijos patalpose, Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Mokyklos g. 9.           

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2019-07-23


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties (7.9) pastato Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 15 (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3119), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties (7.9) pastato statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 15 (sklypo kad. Nr. 4162/0100:3119);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „RV GRUPĖ“, Projekto vadovas Romualdas Grabauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 3-415, el. paštas g.romas.g@gmail.com, tel. +370 698 77076;

Statytojas: UAB „AD REM“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Jurgio Dobkevičiaus g. 7, el. paštas g.romas.g@gmail.com, tel. +370 698 77076;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 10:00-13:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-08-07 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.          

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-07-22


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Mokslo paskirties (7.11) pastato (unik. Nr. 4400-1862-7960) rekonstravimo ir gyvenamojo namo (unik. Nr. 4195-0045-6018) griovimo Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Eitminiškių k., Bažnyčios g. 26 (sklypo kad. Nr. 4127/0100:54), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Mokslo paskirties (7.11) pastato (unik. Nr. 4199-9008-3012) – Eitminiškių gimnazijos rekonstravimo ir gyvenamojo namo (unik. Nr. 4195-0045-6018) griovimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Eitminiškių k., Bažnyčios g. 26 (sklypo kad. Nr. 4127/0100:54);

Statinių naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas (7.11);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Projektai ir Co“, Projekto vadovas Tomas Gudaitis, įgaliota atstovė Indrė Šileikaitė, Kauno m. sav., Kaunas, Ateities pl. 31, el. paštas indre.sileikaite@zilinskis.com, tel. +370 662 42036;

Statytojas: Eitminiškių gimnazija, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Eitminiškių k., Bažnyčios g. 26, el. paštas vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt, tel. +370 5 2555434;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 14:00-16:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-08-02 17:00 val., Eitminiškių gimnazijos patalpose, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Eitminiškių k., Bažnyčios g. 26.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-07-17


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties (7.9), administracinės paskirties (7.2) pastatų ir dirbtuvių pastato (7.8.) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Raudondvario k., Tujų g. 18 (sklypo kad. Nr. 4117/0300:401), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties (7.9), administracinės paskirties (7.2) pastatų ir dirbtuvių pastato (7.8.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Raudondvario k., Tujų g. 18 (sklypo kad. Nr. 4117/0300:401);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9), administracinės paskirties pastatas (7.2), gamybos, pramonės paskirties pastatas – dirbtuvės (7.8.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas MB „Architektas Lauras“, Projekto vadovas Lauras Paulauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „Gatvių statyba“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Panerių g. 12, el. paštas info@gatviustatyba.lt, tel. +370 698 30993;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 9:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-29 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.          

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-07-12


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties pastato (6.3) (Unik. Nr. 4191-5001-4012), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g. 29 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:118), rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato (6.3) (Unik. Nr. 4191-5001-4012) rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g. 29 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:118);

Esama statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) pastatas (6.3);

Būsima statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Architektų gildija", Projekto vadovas Rokas Mazuronis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Mindaugo g. 23-117, el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB "JVI", Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 7, tel. +370 601 95589;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-17 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.          

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2019-07-01


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., Lyglaukių g. 38 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:1407), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., Lyglaukių g. 38 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:1407);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „NG architects“, Projekto vadovas Ignas Vengalis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 KC-515, el. paštas info@ngarchitects.lt, tel. +370 601 55332;

Statytojas: UAB "RETITA", Vilniaus m. sav., Vilnius, Girulių g. 5, el. paštas mindaugas@manosala.lt, tel. +370 698 27121;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 9:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-16 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 KC-515.        

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Perkūno g. 47, (sklypo kad. Nr. 4103/0200:5686), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Perkūno g. 47, (sklypo kad. Nr. 4103/0200:5686);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Globalus projektavimas“, Projekto vadovė Joana Janulevičienė, įgaliota atstovė Sigita Martinkienė, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas info@globalus.lt, tel. +370 655 24309;

Statytojas: M. J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-17 17:30 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19.                  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos paskirties pastato (7.8) - gamybinės laboratorijos Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Rudausių g. 13B  (sklypo kad. Nr. 4172/0500:627), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: gamybos paskirties pastato (7.8) - gamybinės laboratorijos statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Rudausių g. 13B  (sklypo kad. Nr. 4172/0500:627);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statinių projektavimo biuras“, Projekto vadovas Raimundas Pilkauskas, Panevėžio m. sav., Panevėžys, J. Zikaro g. 41A, el. paštas biuras@erdves.lt, tel. +370 671 77360;

Statytojas: UAB „Inorega“, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Rudausių g. 13, el. paštas inorega.post@gmail.com, tel. +370 674 12290;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu statytojo adresu (darbo dienomis, 10:00 - 16:00, iš anksto susitarus telefonu +370 674 12290) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-15 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-27


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dviejų gamybos paskirties pastatų (7.8) - gamybinių laboratorijų Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Rudausių g. 13A  (sklypo kad. Nr. 4172/0500:623), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Dviejų gamybos paskirties pastatų (7.8) - gamybinių laboratorijų statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Rudausių g. 13A  (sklypo kad. Nr. 4172/0500:623);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statinių projektavimo biuras“, Projekto vadovas Raimundas Pilkauskas, Panevėžio m. sav., Panevėžys, J. Zikaro g. 41A, el. paštas biuras@erdves.lt, tel. +370 671 77360;

Statytojas: UAB „Inorega“, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k., Rudausių g. 13, el. paštas inorega.post@gmail.com, tel. +370 674 12290;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu statytojo adresu (darbo dienomis, 10:00 - 16:00, iš anksto susitarus telefonu +370 674 12290) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-15 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-27


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties (7.9) pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 49 (sklypo kad. Nr. 4174/0100:563), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Beržų g. 49 (sklypo kad. Nr. 4174/0100:563);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Justinas Dūda, Rokiškio m. sav., Rokiškis, Pramonės g. 5, el. paštas justinas@statinioprojektas.lt, tel. +370 610 03701;

Statytojas: A.J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-12 16:30 val. Riešės seniūnijos  patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-27


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3.) - degalinės su operatorine bei plovykla, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pavilnės g. 1 (sklypo kad. Nr. 4142/0200:547), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3.) - degalinės su operatorine bei plovykla statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pavilnės g. 1 (sklypo kad. Nr. 4142/0200:547);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Rusnė“, Projekto vadovas Algimantas Mačionis, įgaliotas atstovas Rima Jagnoraitė, Kauno m. sav., Kaunas, Miško g. 30-78, el. paštas rusne@rusne.lt, tel. +370 62064459, +370 69934205;

Statytojas: UAB „SPECTATOR NT“, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4, el. paštas raimondasbp@gmail.com, tel. +370 699 34205;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00 – 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-16 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-27
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Negyvenamosios paskirties pastato - katilinės (unik. Nr. 4197-8021-5022) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Žėkiškių k. 1 (sklypo kad. Nr.: 4134/0500:136) paskirties keitimo į sandėliavimo pastatą ir rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Negyvenamosios paskirties pastato - katilinės (unik. Nr. 4197-8021-5022) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Žėkiškių k. (sklypo kad. Nr.: 4134/0500:136) paskirties keitimo į sandėliavimo pastatą ir rekonstravimo projektas;

Esama statinio naudojimo paskirtis: kitos paskirties pastatas (7.22);

Būsima statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „ARCHIHALĖ“, Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, LT 01144, Projekto vadovė Vaida Cromley, el. paštas vivaskaite@gmail.com , tel. +370 650 62335;

Statytojas: UAB "Silasa", Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės pr. 60-1107 Vilnius, el. paštas rutamiklusyte1@gmail.com, tel. +370 683 63302;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti adresu Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Žėkiškių k. 1 (darbo dienomis 10.00 - 18.00, suderinus telefonu +370 683 63302) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-10 17:30 val. Vilniaus rajono sav., Paberžės sen., Žėkiškių k. 1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2019-06-26
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

 

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: vienbučio gyvenamojo namo (6.1), arklidžių (7.18), pagalbinio ūkio pastato (7.17) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Juodžių k. (sklypo kad. Nr.: 4154/2000:913) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: vienbučio gyvenamojo namo (6.1), arklidžių (7.18), pagalbinio ūkio pastato (7.17) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Juodžių k. (sklypo kad. Nr.: 4154/2000:913) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Juodžių k. (sklypo kad. Nr.: 4154/2000:913);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1), kitos (fermų) pastatas (7.18), pagalbinio ūkio pastatas (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „JAD“, Lukiškių g. 3, Vilnius, LT 01108

Projekto vadovas Rimvydas Jarašūnas, Lukiškių g. 3-209, Vilnius, el. paštas rimvydas@jad.lt, tel. 8685 30091;

Statytojas: I. B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis,9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-10 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-25


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Vilnios g. 14, (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8657), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Vilnios g. 14, (sklypo kad. Nr. 4174/0200:8657);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Projektavimas ir derinimas“, Projekto vadovas Paulius Vroblevičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Grūdų Sodų 6-oji g. 12, el. paštas p.vroblevicius@gmail.com, tel. +370 698 74512;

Statytojas: A. R.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-09 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.         

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-18


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) (Unik. Nr. 4198-4001-5017), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Draugystės g. 8 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:61), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Draugystės g. 8 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:61);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovė Lina Gasiliūnaitė, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Vivulskio g. 7, el. paštas linaarch@gmail.com, tel. +370 655 27195;

Statytojas: M.N.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 10:00-16:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-05 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Vivulskio g. 7.         

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-18


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3.) ir dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9) Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., Vilniaus g. 40 (sklypo kad. Nr. 4184/0400:188), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3.) ir dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., Vilniaus g. 40 (sklypo kad. Nr. 4184/0400:188);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3.), Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas MB „Architektas Lauras“, Projekto vadovas Lauras Paulauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 6-419, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com, tel. +370 683 48736;

Statytojas: UAB „Seminga“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Bukčių g. 8, el. paštas seminga@krautuvas.lt, tel. +370 656 20404;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 9:00 – 18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-08 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-18


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Pušynėlio g. 15 (sklypo kad. Nr. 4103/0100:459), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Pušynėlio g. 15 (sklypo kad. Nr. 4103/0100:459);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Arsva“, Projekto vadovas Alius Vosylius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Muitinės g. 39-4, el. paštas arsva.uab@gmail.com, tel. +370 699 53755;

Statytojas: J.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 10:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-10 18:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Muitinės g. 39-4.         

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-17


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kiparisų g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1106), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kiparisų g. 2C (sklypo kad. Nr.: 4117/0600:1106);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Julius Tomaševičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas julius.arch@gmail.com, tel. +370 634 11907;

Statytojas: A. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 11.00, 12.00-16.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-04 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 19-176.      

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-14


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė ruožo nuo 22,76 iki 23,77 km (kuriam Maišiagaloje suteikti Kiemelių ir Mokyklos gatvių pavadinimai), rekonstravimo ir pėsčiųjų takų įrengimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė ruožo nuo 22,76 iki 23,77 km rekonstravimo ir pėsčiųjų takų įrengimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., krašto kelias Nr. 108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė, ruožas nuo 22,76 iki 23,77 km;

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos – keliai (8.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Atamis“, projekto vadovas Rimvydas Juodka, įgaliotas atstovas Aivaras Burokas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žirmūnų g. 139, el. paštas r.juodka@atamis.lt, tel. +370 662 08215;

Statytojas (Užsakovas): Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus m. sav., LT-03109 Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36, el. paštas: lakd@lakd.lt, tel. 85 232 9600;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti seniūnijos patalpose žemiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 16.00, penktadieniais 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 14.45) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-07-02 17:15 val. Maišiagalos seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 11. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-14


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Palivarko g. 38 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1373), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Palivarko g. 38 (sklypo kad. Nr.: 4167/0200:1373);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „LT Projektai“, projekto vadovas Dainius Baltrušaitis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Tilžės g. 23, el. paštas dainius@ltprojektai.lt, tel. +370 600 59349;

Statytojas: D. Ž.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-06-27 17:30 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Konstitucijos pr. 23 KC-502.       

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-11


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties (7.9) pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 10 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:1732), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 10 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:1732);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Bertauskio projektai“, Projekto vadovas Mantas Bertauskis, įgaliotas atstovas Aurimas Galvelis, Kauno m. sav., Kaunas, Eitkūnų g. 8b-2, el. paštas aurimas@bertauskis.lt, tel. +370 655 61617;

Statytojas: UAB „AJ produktai“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 317B, el. paštas egle@ajproduktai.lt, tel. +370 611 41626;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 9:00 – 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-06-26 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-11


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėlio (7.9) ir administracinio (7.2) pastatų Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 2A (sklypo kad. Nr. 4103/0200:3234), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) ir administracinės paskirties pastato (7.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 2A (sklypo kad. Nr. 4103/0200:3234);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9), Administracinės paskirties pastatas (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Tvyro ore“, Projekto vadovas Vytautas Avietynas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Manufaktūrų g. 6-203, el. paštas info@tvyroore.lt, tel. +370 631 62802;

Statytojas: UAB „Saločiai ir partneriai“, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 10, el. paštas info@salociai.lt, tel. +370 682 53902;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00 – 10:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-06-25 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,   2

2019-06-07


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Vanaginės sodų 5-oji g. 1A (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1073), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) su administracinėmis patalpomis statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., Vanaginės sodų 5-oji g. 1A (sklypo kad. Nr. 4117/0600:1073);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Projektų rengimo centras“, Projekto vadovė Lina Šantaraitė, įgaliota atstovė Jogilė  Rutkauskaitė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 21, el. paštas jogile.rutkauskaite@prc.lt, tel. +370 606 18952;

Statytojas: UAB „Autorigeka“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Ateities g. 12, el. paštas arvydas@autorigeka.lt, tel. +370 652 26514;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00 – 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-06-20 17:15 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 21.     

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-06-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Rudens g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:652), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Rudens g. 3 (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:652);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Vilniaus projektai", projekto vadovas Gintautas Putrius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Vilnius, Krokuvos g. 13, el. paštas gintautas@vilniausprojektai.lt, tel. +370 612 10160;

Statytojas: E. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-06-17 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Šiltnamių (7.20) ir kitos paskirties pastato (7.22), skirto miško sodmenų rūšiavimui ir laikymui, Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Vilkaraisčio k. (sklypo kad. Nr. 4172/0200:203), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Šiltnamių (7.20) ir kitos paskirties pastato (7.22), skirto miško sodmenų rūšiavimui ir laikymui, statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Vilkaraisčio k. (sklypo kad. Nr. 4172/0200:203);

Statinio naudojimo paskirtis: Kitos (šiltnamių) paskirties pastatai (7.20), kitos paskirties pastatas, skirtas miško sodmenų rūšiavimui ir laikymui (7.22);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „EKSPLOIT“, Projekto vadovas Martynas Mačiulis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Ulonų g. 5, el. paštas info@eksploit.lt, tel. +370 672 09073;

Statytojas: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, Kauno m. sav., Kaunas, Pramonės pr. 11A, el. paštas info@vivmu.lt, tel. +370 5 2734021;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00 – 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-06-06 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Ulonų g. 5. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-23


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) (unik. Nr. 4194-0068-1019) rekonstravimo keičiant paskirtį į dviejų butų pastatą (6.2) su administracinėmis patalpomis ir dirbtuvių (7.17) statybos, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pergalės g. 87 (sklypo kad. Nr. 4142/0300:1547) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) (unik. Nr. 4194-0068-1019) rekonstravimo keičiant paskirtį į dviejų butų pastatą (6.2) su administracinėmis patalpomis ir dirbtuvių (7.17) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pergalės g. 87 (sklypo kad. Nr. 4142/0300:1547);

Statinio esama naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Statinio būsima naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2),

Naujo statinio paskirtis: pagalbinio ūkio paskirties pastatas - dirbtuvės (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Justas Januševičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Mėsinių g. 3-15, el. paštas justas@aistudio.lt, tel. +370 620 24232;

Statytojas: A. D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10:00 - 12:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-06-07 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Mėsinių g. 3-15.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-23


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vaikų darželio pastato, (unikalus Nr. 4197-8002-8012) administracinės paskirties, keitimo į mokslo paskirtį, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 15; Bibliotekos patalpų (unikalus Nr. 4400-0777-1055:7529) kultūros paskirties, keitimo į mokslo paskirtį sujungiant su Meno mokyklos, mokslo paskirties patalpomis (unikalus Nr. 4400-0777-1122:7532), Šiltnamių g. 15-3; Meno mokyklos, mokslo paskirties, patalpų (Nr. 1-14 ir 1-15, 15,64 kv.m) keitimo į gydymo paskirties bei jų prijungimas prie ambulatorijos patalpų (unikalus Nr. 4400-0777-0888:7521) Šiltnamių g. 15-1, atliekant paprastojo remonto darbus, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vaikų darželio pastato, (unikalus Nr. 4197-8002-8012) administracinės paskirties, keitimo į mokslo paskirtį, Bibliotekos kultūros paskirties patalpų (unikalus Nr. 4400-0777-1055:7529), keitimo į mokslo paskirtį, sujungiant su Meno mokyklos, mokslo paskirties patalpomis (unikalus Nr. 4400-0777-1122:7532), Meno mokyklos, mokslo paskirties, patalpų (Nr. 1-14 ir 1-15) keitimo į gydymo paskirties bei jų prijungimas prie ambulatorijos patalpų (unikalus Nr. 4400-0777-0888:7521), atliekant paprastojo remonto darbus projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 15 (sklypo kad. Nr. 4167/0100:627);

Statinio esama naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2);

Statinio būsima naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas (7.11);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Statybos projektų valdymas“, Projekto vadovas Irmantas Gudavičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Ateities g. 25B, el. paštas irmantas@spv.lt, tel. +370 650 20004;

Statytojas: VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika, Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės pr. 79, el. paštas vrcp@vrcp.lt, tel. +370 5 2470027, el. paštas vrcp@vrcp.lt;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 9:00 – 12:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-31 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-07


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. 29 (sklypo kad. Nr. 4103/0200:2831), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. 29 (sklypo kad. Nr. 4103/0200:2831);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Subtili erdvė“, Projekto vadovas Aurimas Kliučininkas, įgaliotas atstovas Aušrinė Skarupskaitė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 13-10, el. paštas ausrine@subtilierdve.lt, tel. +370 612 59033;

Statytojas: UAB „Statybiniai polimerai“, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 14G, el. paštas vladas@statybiniaipolimerai.lt, tel. +370 618 19900;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00 – 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-23 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-07


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo prie sklypų kad. Nr. 4103/0200:8545, 4103/0200:3098, 4103/0200:2729, 4103/0200:5721, 4103/0200:8542, 4103/0200:8544, 4103/0200:8543, 4103/0200:2562, esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Perkūno g. 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: gatvės (8.2.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Perkūno g. 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F (sklypų kad. Nr. 4103/0200:8545, 4103/0200:3098, 4103/0200:2729, 4103/0200:5721, 4103/0200:8542, 4103/0200:8544, 4103/0200:8543, 4103/0200:2562);

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos – gatvės (8.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas „Projektavimo sprendimai“, Projekto vadovas Lauras Paulauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 3, el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt, tel. +370 674 44090;

Statytojas: Z. S. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-20 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 3.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-03


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo (akligatvio) prie sklypų kad. Nr. 4117/0400:353, 4117/0400:547, 4117/0400:597, 4117/0400:295, 4117/0400:567 (Spindulio g. 62, 64, 66, 68, 70), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k. (sklypų kad. Nr. 4117/0400:352; 4117/0400:294), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: gatvės (8.2.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k. (sklypų kad. Nr. 4117/0400:352; 4117/0400:294);

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos – gatvės (8.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas „Projektavimo sprendimai“, Projekto vadovas Lauras Paulauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 3, el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt, tel. +370 674 44090;

Statytojas: R. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-20 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 3.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-03


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Paraudondvarių k., Vėjų g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4117/0100:481), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Paraudondvarių k., Vėjų g. 22 (sklypo kad. Nr.: 4117/0100:481);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Vilandas Krumplis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kirtimų g. 47-214, el. paštas vilandas.krumplis@gmail.com, tel. +370 659 20709;

Statytojas: R. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 15.00 - 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-21 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-02


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9C (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1815), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9C (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1815);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vertės inovacija“, Projekto vadovė Katažina Rukšienė, įgaliota atstovė Rūta  Surdokienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 1 - 307, el. paštas studio@balticarchitects.com, tel. +370 686 67550;

Statytojas: A.G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 9:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-21 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-02


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9D (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1646), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Žemuogių g. 9D (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1646);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vertės inovacija“, Projekto vadovė Katažina Rukšienė, įgaliota atstovė Rūta  Surdokienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 1-307, el. paštas studio@balticarchitects.com, tel. +370 686 67550;

Statytojas: A.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 9:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-21 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-05-02


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos paskirties pastato (7.8) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Užugriovio g. 9 (sklypo kad. Nr. 4177/0100:610), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos paskirties pastato (7.8) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Užugriovio g. 9 (sklypo kad. Nr. 4177/0100:610);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Tiksli forma“, Projekto vadovas Jokūbas Fišeris, įgaliot       as atstovas Ignas Autukas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Vokiečių g. 24, el. paštas ignas@tiksliforma.lt, tel. +370 699 78990;

Statytojas: UAB „Riešės baldai“, Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Užugriovio g. 5, tel. +370 686 74579;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-16 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-29


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 1H (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1196), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 1H (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1196);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Darius Krungolcas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šeimyniškių g. 23, el. paštas krungolcas@gmail.com, tel. +370 699 79001;

Statytojas: UAB „NT draudimo grupės investicijos“, Vilniaus m. sav., Vilnius, M. K. Čiurlionio g. 82A-56, el. paštas aleksandr@slinija.lt, tel. +370 699 52518;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 18.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-16 18:00val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šeimyniškių g. 23.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-29


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Pušynėlių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:16), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Pušynėlių g. 1 (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:16);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Projektavimo sprendimai“, Projekto vadovas Lauras Paulauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 3, el. paštas mindaugas@projektavimosprendimai.lt, tel. +370 674 44090;

Statytojas: D. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00 - 12:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-15 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-29


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Skardžio g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4141/0600:886), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Skardžio g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4141/0600:886);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Archplanas“, Projekto vadovas Aurelijus Grikinis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 1-01, el. paštas archplanui@gmail.com, tel. +370 685 87999;

Statytojas: V. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-15 18:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 1-01.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-29


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Autoserviso (7.4) Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 20 (sklypo kad. Nr. 4167/0200:690), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Autoserviso (7.4) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 20 (sklypo kad. Nr. 4167/0200:690);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas - autoservisas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Geri architektai“, Projekto vadovas Vaidas Pupinas, architektas Vytautas Silevičius, įgaliotas atstovas Vytautas Rimkevičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šviesos g. 4D-2, el. paštas info@architektugrupe.lt, tel. +370 611 55004;

Statytojas: D.Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., tikslų laiką susiderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-14 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-26


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Saulės g. 23A (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2850), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Saulės g. 23A (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2850);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Šarūnas Šliužas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šeimyniškių g. 9 - 1, el. paštas sarunas.sliuzas@gmail.com, tel. +370 676 33318;

Statytojas: R. R.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-15 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-26
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena (ruožo nuo 16,80 iki 17,64 km) rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena (ruožo nuo 16,80 iki 17,64 km) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus rajono savivaldybė, sklypo kad. Nr. 4117/7001:2;

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos, keliai (8.1.)– magistralinis kelias;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB " Kelprojektas ", Vilniaus m. sav., Vilnius, Žalgirio g. 90, Projekto vadovas Vytautas Zorūba, el.paštas vytautas.zoruba@kelprojektas.lt, tel. +370 5 234372;

Statytojas (Užsakovas): Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus m. sav., LT-03109 Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36, el. paštas: lakd@lakd.lt, tel. 85 232 9600;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu projektuotojo patalpose (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 07:00-11:00 ir 11:45-16:00, penktadieniais 07:00-11:00 ir 11:45-14:45) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-15 16:00 val. Riešės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-24


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena (ruožo nuo 20,84 iki 21,50 km) rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena (ruožo nuo 20,84 iki 21,50 km) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus rajono savivaldybė, sklypo kad. Nr. 4170/7001:8;

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos, keliai (8.1.)– magistralinis kelias;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB " Kelprojektas ", Vilniaus m. sav., Vilnius, Žalgirio g. 90, Projekto vadovas Vytautas Zorūba, el.paštas vytautas.zoruba@kelprojektas.lt, tel. +370 5 234372;

Statytojas (Užsakovas): Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus m. sav., LT-03109 Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36, el. paštas: lakd@lakd.lt, tel. 85 232 9600;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu projektuotojo patalpose (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 07:00-11:00 ir 11:45-16:00, penktadieniais 07:00-11:00 ir 11:45-14:45) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-15 17:00 val. Riešės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-24


 


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo pastato (6.3) (unik. Nr. 4198-4000-2018), Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Piliakalnio g. 42, rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo pastato (6.3) (unik. Nr. 4198-4000-2018) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Piliakalnio g. 42 (nesuformuotas žemės sklypas);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Arkilida“, Projekto vadovė Laima Lideikienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Saltoniškių g. 29-108, el. paštas archilaima@gmail.com, tel. +370 617 11395;

Statytojas: J. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09:00 - 12:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-06 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-17 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Maitinimo paskirties (7.5) pastato (un. Nr. 4197-5024-7058) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą (7.12), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 2 (sklypo kad. Nr. 4172/0200:85), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Maitinimo paskirties (7.5) pastato (un. Nr. 4197-5024-7058) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą (7.12) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 2 (sklypo kad. Nr. 4172/0200:85);

Statinio esama naudojimo paskirtis: maitinimo paskirties pastatas (7.5);

Statinio būsima naudojimo paskirtis: gydymo paskirties pastatas (7.12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Idea urbana“, Projekto vadovė Auksė Budinienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Sporto g. 10, el. paštas info@ideaurbana.lt, tel. +370 5 2113331;

Statytojas: VŠĮ „Gėlos globos namai“, Vilniaus rajono sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 2, el. paštas info@gelosglobosnamai.lt, tel. +370 698 24351;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu projektuotojo adresu (darbo dienomis, 09:00 - 18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-03 17:30val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Sporto g. 10.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-15


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Medviediškių k., Medviediškių g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4110/0200:147), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Medviediškių k., Medviediškių g. 2 (sklypo kad. Nr.: 4110/0200:147);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Architektūros menas", Projekto vadovas Simonas Savickas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 KB-510, el. paštas simonas@a-m.lt, tel. +370 684 82460;

Statytojas: G. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-05-02 17:15 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23 KB-510.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-15


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą 88 Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Buivydžių sen., Nemenčinės sen., Nemenčinės m. sen., Paberžės sen., Riešės sen., Sužionių sen. statybos projekto rengimą.

Objekto pavadinimas: 88 Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Buivydžių sen., Nemenčinės sen., Nemenčinės m. sen., Paberžės sen., Riešės sen., Sužionių sen.;

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Aikštelės, aptvėrimai - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (12);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: Projektuotojas UAB „URBAN LINE“, Vilnius, Liepkalnio g. 85, direktoriaus pavaduotoja/ projekto vadovė Aušrinė G. Gečienė, el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt, tel. 8 655 65381;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, 09138 Vilnius; el. paštas: ana.korolkova@vrsa.lt; tel.  8 5 2109685.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00-17.00 val., susiderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo  adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešas susirinkimas įvyks 2019-04-23 16.30 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, mažojoje salėje (2 aukštas).

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-02


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą 86 Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Sudervės sen., Zujūnų sen. statybos projekto rengimą.

Objekto pavadinimas: 86 Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Sudervės sen., Zujūnų sen.;

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Aikštelės, aptvėrimai - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (12);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: Projektuotojas UAB „URBAN LINE“, Vilnius, Liepkalnio g. 85, direktoriaus pavaduotoja/ projekto vadovė Aušrinė G. Gečienė, el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt, tel. 8 655 65381;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, 09138 Vilnius; el. paštas: ana.korolkova@vrsa.lt; tel.  8 5 2109685.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00-17.00 val., susiderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo  adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešas susirinkimas įvyks 2019-04-24 16.30 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, didžiojoje salėje (1 aukštas).

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-04-02 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zamečkavo g. 53 (sklypo kad. Nr. 4107/0600:1012), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Laurų k., Zamečkavo g. 53 (sklypo kad. Nr. 4107/0600:1012);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Globalus projektavimas", Projekto vadovė Joana Janulevičienė, įgaliota atstovė Jelena  Gavrilova, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas jelena@globalus.lt, tel. +370 603 48128;

Statytojas: S.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-15 17:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 1G (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1218), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 1G (sklypo kad. Nr.: 4110/0800:1218);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Darius Krungolcas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šeimyniškių g. 23, el. paštas krungolcas@gmail.com, tel. +370 699 79001;

Statytojas: UAB "NT draudimo grupės investicijos", Vilniaus m. sav., Vilnius, M. K. Čiurlionio g. 82A-56, el. paštas aleksandr@slinija.lt, tel. +370 699 52518;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 18.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-16 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šeimyniškių g. 23.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-28
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gegliškių g. 5D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2470), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gegliškių g. 5D (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2470);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Viktoro Pliusto projektavimo studija archiprojektai“, Projekto vadovas Viktoras Pliustas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 41, el. paštas archiprojektai@gmail.com, tel. +370 655 15526;

Statytojas: L. Š.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-10 19:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 41.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-28
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo kelio (8.2) prie sklypo (kad. Nr. 4162/0200:384), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 18, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Privažiavimo kelio (8.2) prie sklypo (kad. Nr. 4162/0200:384), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 18, supaprastintas statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 18, (sklypo kad. Nr. 4162/0200:384);

Statinio naudojimo paskirtis: IIIv kategorijos kelias (8.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Dino Bučo individuali veikla. Projekto vadovas Dinas Bučas Vilniaus m. sav., Saulėtekio al. 15, el. paštas info@keliukai.com , tel. 8656 30994;

Statytojas: E. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-09 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga

2019-03-26


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir dviejų pagalbinio ūkio pastatų (7.17), Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Jusinės vs. (sklypo kad. Nr.: 4114/0500:10), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir dviejų pagalbinio ūkio pastatų (7.17), Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Jusinės vs. (sklypo kad. Nr.: 4114/0500:10) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Jusinės vs. (sklypo kad. Nr.: 4114/0500:10);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1); pagalbinio ūkio pastatai (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Pažangios architektūrinės mintys“, Vasario 16-osios g. 2 – 1, Vilnius, tel. (85) 212 1050.  Projekto vadovas Gintautas Pamerneckis, el. paštas g.pamerneckis@pam.lt , tel. 8681 17771;

Statytojas: Ž. P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-11 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga

 2019-03-26


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3) (unik. Nr. 4400-1647-7740), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 13 (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:4993), patalpos (unik. Nr. 4400-2165-5032:4384) paskirties keitimo į gydymo (7.12) patalpas, atliekant paprastąjį remontą, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3) (unik. Nr. 4400-1647-7740), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 13 (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:4993), patalpos (unik. Nr. 4400-2165-5032:4384) paskirties keitimo į gydymo (7.12) patalpas  ir paprastojo remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 13 (sklypo kad. Nr.: 4117/0700:4993);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Pažangios architektūrinės mintys“, Vasario 16-osios g. 2 – 1, Vilnius, tel. (85) 212 1050.  Projekto vadovas Gintautas Pamerneckis, el. paštas g.pamerneckis@pam.lt , tel. 8681 17771;

Statytojas: UAB „TERRA REGINA“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-09 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-26


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Operatorinės (7.3) ir administracinio pastato (7.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2743), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Operatorinės (7.3) ir administracinio pastato (7.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2743), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Ožiarūčių g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2743);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos (7.3) ir administracinis (7.2) pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „313 architects“, Kauno g. 16 – 308, Vilnius; tel. 862091377.  Projekto vadovas Edvard Romanovski, Kauno g. 16 – 308, Vilnius, el. paštas ask@313.lt, tel. 862091377;

Statytojas: UAB „Bonus progressus“;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 12.00 - 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-11 17:00 val.

UAB „313 architects“ patalpose, Kauno g. 16 – 308, Vilnius  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-26


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą SPORTO PASKIRTIES PRIESTATO STATYBOS, MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO IR GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO GRIOVIMO BAŽNYČIOS G. 26, EITMINIŠKIŲ K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R.;

Objekto pavadinimas: SPORTO PASKIRTIES (7.14) PRIESTATO STATYBOS, MOKSLO PASKIRTIES (7.11) PASTATO (unik. Nr. 4400-1862-7960) KAPITALINIO REMONTO IR GYVENAMOSIOS (6.1) PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO (unik. Nr. 4195-0045-6018) GRIOVIMO BAŽNYČIOS G. 26, EITMINIŠKIŲ K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R. (sklypo kad. Nr. 4127/0100:54), PROJEKTAS;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Eitminiškių k., Bažnyčios g. 26 (sklypo kad. Nr. 4127/0100:54);

Statinio naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties (7.11);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „PROJEKTAI IR CO“ ATEITIES PL. 31, KAUNAS  Projekto vadovė R. Paulauskaitė, projektuotoja I.Šileikaitė el. paštas: indre.sileikaite@zilinskis.com tel.: +370 662 42036

Statytojas: Eitminiškių gimnazija;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose NUO 2019-03-22 IKI 2019-04-10 ADRESU ATEITIES PL. 31, KAUNAS, 4 AUKŠTE (kiekvieną darbo dieną nuo 11.00 iki 15.00 val. suderinus tel. 866242036) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu projektavimas@zilinskis.com indre.sileikaite@zilinskis.com ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu UAB „PROJEKTAI IR CO“ ATEITIES PL. 31, KAUNAS iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-10 15:30 val. BAŽNYČIOS G. 26, EITMINIŠKIŲ K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R. EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJOJE, 1 AUKŠTE, 3 KABINETE.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-25


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Sudervės sen., Zujūnų sen., Vilniaus r. projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių (12) Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Sudervės sen., Zujūnų sen., Vilniaus r. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Sudervės sen., Zujūnų sen.;

Statinio naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai (12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „URBAN LINE“ Liepkalnio g. 85, Vilnius info@urbanline.lt tel.: 8699 19380. Projekto vadovė Aušrinė Griškevičiūtė - Gečienė, el. paštas ausrine.geciene@urbanline.lt, projektuotojas Vitalijus Aleksandrovas;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybė;

Projektas finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose nuo 8.00-17.00 UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, Vilnius (suderinus telefonu 8699 19380) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima nurodytu el. paštu ausrine.geciene@urbanline.lt iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-08 16:30  val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Dėmesio keičiama viešo susirinkimo data! Viešas susirinkimas vyks 2019-04-24 d. 16.30 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-25 


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato Grikienių k. Sudervės sen. Vilniaus r. projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Grikienių k. (sklypo kad. Nr.: 4184/0500:706);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „DomusExport“. Projekto vadovė Monika Sadauskaitė-Fontaine, Vilniaus m. sav., Lukiškių g. 5 K516, el. paštas monika.sadauskaite@gmail.com , tel. 8655 25980;

Statytojas: UAB VAATC;

Projektas finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose Vilnius, Lukiškių g. 5 K516 (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus telefonu 8655 25980) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima nurodytu el. paštu monika.sadauskaite@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-22


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., šv. Antano g. 37 (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:708) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) unik. nr. Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., šv. Antano g. 37 (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:708) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., šv. Antano g. 37 (sklypo kad. Nr.: 4162/0200:708);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys:

UAB „Projektavimas“ Vilnius, J. Galvydžio g. 11B-1, el. paštas risard.radzevic@gmail.com, tel. +370 699 20309; Projekto vadovas Simonas Savickas, projektuotojai Agata Šilobrit-Savickienė agata.slbrt@gmail.com 8656 25803, Aleksandras Šuškevičius ashushkevichus@gmail.com 8678 21117.

Statytojas: G. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose Vilnius, J. Galvydžio g. 11B-1 (darbo dienomis, 9.00 - 18.00, suderinus telefonu 865502908) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu risard.radzevic@gmail.com  ir raštu projektuotojo adresu Vilnius, J. Galvydžio g. 11B-1 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-05 17:00 val.

Vilnius, J. Galvydžio g. 11B-1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-22Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos, pritaikytos kaimo turizmui, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k. (sklypo kad. Nr.: 4110/0100:259), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos, pritaikytos kaimo turizmui: gyvenamojo namo (6.1) ir dviejų kaimo turizmo pastatų (7.13), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k. (sklypo kad. Nr.: 4110/0100:259), statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k. (sklypo kad. Nr.: 4110/0100:259);

Statinių naudojimo paskirtys: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1) ir kaimo turizmo pastatai (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: A. Brežinsko individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-33d-3131. Projekto vadovas Andrius Brežinskas Vilniaus rajono sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vingių g. 6, el. paštas abrezinskas@gmail.com, tel. 8615 18711;

Statytojas: G. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose Vilniaus rajono sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Vingių g. 6 (darbo dienomis, 9.00 - 13.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-05 17:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-22Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kaimo turizmo pastato (7.13) (iki 20 kambarių) Raudonės k. 1 Paberžės sen., Vilniaus r. sav. (sklypo kad. Nr.: 4196/0100:303) statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas Kaimo turizmo pastato (7.13) (iki 20 kambarių) Raudonės k. 1 Paberžės sen., Vilniaus r. sav. (sklypo kad. Nr.: 4196/0100:303) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Raudonės k. 1 Paberžės sen., Vilniaus r. sav. (sklypo kad. Nr.: 4196/0100:303);

Statinio naudojimo paskirtis: poilsio - Kaimo turizmo pastatas (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Subtili erdvė“ Projekto vadovė Edita Šakalienė, Vilniaus m. sav., Lvovo g. 13 - 10, el. paštas info@subtilierdve.lt, tel. +370 686 97849;

Statytojas: V. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu projektuotojo adresu/ el. pašto adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-20Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) unik. nr. 4400-2103-1789 rekonstravimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Vakarų g. 46A (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:182), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) unik. nr. 4400-2103-1789 rekonstravimo į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatą (6.2), projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Vakarų g. 46 A (sklypo kad. Nr.: 4110/0700:182);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Architekton“ Projekto vadovė Loreta Grikinienė, Vilniaus m. sav., A. Goštauto g.8 - 414, el. paštas info@architekton.lt, tel. +370 699 20309;

Statytojas: Ž. L.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-02 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab. 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-15


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Bijūnų g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1454), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Bijūnų g. 8 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1454);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Artūras Jakutis, Vilniaus m. sav., V. Nagevičiaus g. 1-29, el. paštas a.jakutis@gmail.com, tel. +370 686 21960;

Statytojas: UAB „Gelsta“, Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Švepelių g. 3, el. paštas info@gelsta.lt, tel. +370 687 38148;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 18.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-26 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-06


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Bijūnų g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1189), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Bijūnų g. 6 (sklypo kad. Nr.: 4103/0200:1189);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Artūras Jakutis, Vilniaus m. sav., V. Nagevičiaus g. 1-29, el. paštas a.jakutis@gmail.com, tel. +370 686 21960;

Statytojas: UAB „Gelsta“, Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Švepelių g. 3, el. paštas info@gelsta.lt, tel. +370 687 38148;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 18.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-26 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-06


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės paskirties pastato (un. Nr. 4400-5004-4141) patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas ir padalijimo į tris turtinius vienetus, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Sūduvių g. 74 (sklypo kad. Nr. 4160/0100:458), projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato (un. Nr. 4400-5004-4141) patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas ir padalijimo į tris turtinius vienetus projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Sūduvių g. 74 (sklypo kad. Nr. 4110/0800:1062);

Statinio naudojimo paskirtis: administracinės paskirties pastatas (7.2);

Patalpų esama naudojimo paskirtis: administracinės paskirties patalpos (7.2);

Patalpų būsima naudojimo paskirtis: gydymo paskirties patalpos (7.12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „NT Kadastro biuras“, Projekto vadovė Vilma Videikaitė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 124-8, el. paštas vilma@ntkbiuras.lt, tel. +370 613 60090;

Statytojas: UAB „R.V.L.“, Panevėžio m. sav., Panevėžys, Stoties g. 49, tel. +370 687 10899;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu projektuotojo adresu (darbo dienomis, 08:30 - 17:30) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-20 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-04


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų (7.9) Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Tręšnių g. 6 (sklypo kad. Nr. 4162/0300:767), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Tręšnių g. 6 (sklypo kad. Nr. 4162/0300:767);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Inekstra“, Projekto vadovė Lina Deikuvienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šeimyniškių g. 9-1, el. paštas lina@inekstra.lt, tel. +370 656 70549;

Statytojas: K. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10:00 – 16:30) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-20 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-04


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17) Vilniaus r. sav. Dūkštų sen., Rusėnų k. (sklypo kad. Nr. 4121/0200:394), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav. Dūkštų sen., Rusėnų k. (sklypo kad. Nr. 4121/0200:394);

Statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1), Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovė Lina Gasiliūnaitė, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Vivulskio g. 7-519k, el. paštas linaarch@gmail.com, tel. +370 655 27195;

Statytojas: A. T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10:00-16:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-18 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Vivulskio g. 7-519k.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-03-04


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Privažiavimo prie sklypo, kad. Nr. 4162/0100:1265, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs., Didlaukio g. 24, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: kelio (8.1.) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. (valstybinė žemė);

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos – keliai (8. 1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Dinas Bučas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žalgirio g. 131-304, el. paštas info@keliukai.com, tel. +370 656 30994;

Statytojas: M. A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, iš anksto suderinus telefonu, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-18 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.   

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-02-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) su paslaugų ir maitinimo paskirties patalpomis, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 16 (sklypo kad. Nr. 4110/0700:395), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) su paslaugų ir maitinimo paskirties patalpomis statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 16 (sklypo kad. Nr. 4110/0700:395);

Statinio naudojimo paskirtis: Vienbutis gyvenamasis namas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovė Zita Mankienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Rygos g. 29-13, el. paštas a.baronas@gmail.com, tel. +370 624 33621;

Statytojas: G. U.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 18:00-21:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-19 17:00 val. Zujūnų seniūnijos  patalpose, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Buivydiškių g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-02-27


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Mokslo paskirties pastato (7.11) – vidurinės mokyklos (unik. Nr. 4199-9008-3012) Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Statybininkų g. 4 (sklypo kad. Nr. 4107/0400:329), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato (7.11) – vidurinės mokyklos (unik. Nr. 4199-9008-3012) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Statybininkų g. 4 (sklypo kad. Nr. 4107/0400:329);

Statinių naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas (7.11) – vidurinė mokykla;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Statybos projektų valdymas“, Projekto vadovas Irmantas Gudavičius, architektė Evelina Aistė Kačerovskytė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Ateities g. 25B, el. paštas info@spv.lt, tel. +370 650 20004;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus r. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, el. paštas vrsa@vrsa.lt, tel. +370 527 51961;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 9:00-12:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo pabaigos aukščiau nurodytu projektuotojo el. paštu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-15 17:00 val., Vilniaus r. Bezdonių Juliaus Slovackio gimnazijos patalpose, Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Statybininkų g. 4.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-02-21


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Vaivorykštės g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1767), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Vaivorykštės g. 1A (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1767);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Archartė“, Projekto vadovė Ugnė Niaurė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Perkūnkiemio g. 5-4, el. paštas info.archarte@gmail.com, tel. +370 610 64569;

Statytojas: G. D.A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 18.00, informavus iš anksto) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-05 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-02-15


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Vaikystės g. 16C (sklypo kad. Nr. 4103/0200:8652), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Vaikystės g. 16C (sklypo kad. Nr. 4103/0200:8652);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „A. Imbraso studija“, Projekto vadovas Egidijus Jonaitis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Polocko g. 43C, el. paštas arturas@aistudija.lt, tel. +370 656 57585;

Statytojas: M.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 9:00-12:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-04 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Polocko g. 43C.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,   2;

2019-02-14


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Jono Karolio Chodkevičiaus g. 51B (sklypo kad. Nr. 4103/0300:827), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Jono Karolio Chodkevičiaus g. 51B (sklypo kad. Nr. 4103/0300:827);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Axis linea", Projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 11-303, el. paštas laurynas01@gmail.com, tel. +370 650 20020;

Statytojas: L.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 10:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-04 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 11-303.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-02-14


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo pastato (6.3) (unik. Nr. 4197-5024-7114) prekybos patalpų (unik. Nr. 4400-1603-6965:2304), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1, paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį, atliekant paprastąjį remontą, projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) (unik. Nr. 4197-5024-7114) prekybos patalpų (unik. Nr. 4400-1603-6965:2304) paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį, atliekant paprastąjį remontą, projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1 (nesuformuotas žemės sklypas);

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas (6.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Rapolas Spelskis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Antakalnio g. 54, el. paštas spelskis@gmail.com, tel. +370 682 52620;

Statytojas: J. A.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, iš anksto susitarus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-02-27 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2019-02-13


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos ir pramonės paskirties pastato (7.8) Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Terminalo g. 3A (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1372), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos ir pramonės paskirties pastato (7.8) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Terminalo g. 3A (sklypo kad. Nr. 4162/0100:1372);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vera Vita“, Projekto vadovas Vaidas Grinčelaitis, Kauno m. sav., Kaunas, Vakarinis aplinkl. 16, el. paštas albertas.zukas@gmail.com, tel. +370 630 00913;

Statytojas: UAB „Sadomaksa“, Kauno m. sav., Kaunas, Vakarinis aplinkl. 16, el. paštas albertas.zukas@gmail.com, tel. +370 37 488211, +370 630 00913;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-02-25 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-02-06


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Astrų g. 35 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:2254), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Astrų g. 35 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:2254);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas MB „A kubu“, Projekto vadovas Antanas Pikalovas, architektė Dovilė Razgaitienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 7-414, el. paštas dovile@akubu.lt, tel. +370 626 70784;

Statytojas: A. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 13.00 - 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-02-25 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 7-414.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-02-06


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kaimo turizmo pastato (7.13.) ūkininko sodyboje Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Skynimų k. (sklypo kad. Nr. 4157/0300:122), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: poilsio paskirties pastato (7.13) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Skynimų k. (sklypo kad. Nr. 4157/0300:122);

Statinio naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatai (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Vytaras Vidžiūnas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Trimitų g. 6-33, el. paštas vytaras.vidziunas@gmail.com, tel. +370 618 16850;

Statytojas: A. T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu aukščiau nurodytu adresu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-02-22 17:30 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Trimitų g. 6-33.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2019-02-06


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą D2 kategorijos gatvės bei inžinerinių tinklų Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., Aronijų g. (sklypų kad. Nr. 4117/0400:355; 4117/0400:297; 4117/0400:1503), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: gatvės - keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k. (sklypų kad. Nr. 4117/0400:355; 4117/0400:297; 4117/0400:1503);

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos – gatvės (8.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „313 architects“, Projekto vadovas Justinas Žalys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kauno g. 16-308, el. paštas ask@313.lt, tel. +370 685 18666;

Statytojas: UAB „Vilniaus autobusų stotis“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Sodų g. 22, el. paštas: andrius@spectatornt.lt, tel.: 8 698 38723;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis nuo 12.00 iki 17.00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-02-07 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kauno g. 16-308.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-01-23


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., Vilniaus g. 136A (sklypo kad. Nr. 4172/0200:621), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., Vilniaus g. 136A (sklypo kad. Nr. 4172/0200:621);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Kubinis metras“, Projekto vadovė Julė Bajorūnaitė, įgaliotas atstovas Povilas Šliuželis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 1 (UAB „Kubinis metras“ patalpos), el. paštas povilas@kubinismetras.lt, tel. +370 612 75288;

Statytojas: L.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 15:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-30 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-01-14


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17) Vilniaus r. sav. Mickūnų sen., Kairėnų k. (sklypo kad. Nr. 4152/0500:167), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav. Mickūnų sen., Kairėnų k. (sklypo kad. Nr. 4152/0500:167);

Statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1), Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Globalus projektavimas“, Projekto vadovė Joana Janulevičienė, Architektė Aleksandra Ivanova, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas globalusprojektavimas@gmail.com, tel. +370 671 95367;

Statytojas: E. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-28 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2019-01-09


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties pastato (6.4) - Vaikų su negalia grupinio gyvenimo namų statybos ir Dirbtuvių pastato (7.11) (Unikalus Nr. 4194-0323-8020) griovimo Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus g. 13 (sklypo kad. Nr. 4190/0200:154) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato (6.4) - Vaikų su negalia grupinio gyvenimo namai statybos ir Dirbtuvių pastato (7.11) (Unikalus Nr. 4194-0323-8020) griovimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus g. 13 (sklypo kad. Nr. 4190/0200:154);

Statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas (6.4) - Vaikų su negalia grupinio gyvenimo namai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Plėtros partneriai“, Projekto vadovė Evelina-Aistė Kačerovskytė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės pr. 77B, el. paštas aiste@pletrospartneriai.lt, tel. +370 618 41469;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus m. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, el. paštas vrsa@vrsa.lt, tel. +370 527 51961;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo pabaigos aukščiau nurodytu projektuotojo el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-25 16:00 val., Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-01-09


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Autoserviso (7.4) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Vilkaraisčio k., Parčevskių g. 5A (sklypo kad. Nr. 4172/0200:601), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Autoserviso (7.4) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Vilkaraisčio k., Parčevskių g. 5A (sklypo kad. Nr. 4172/0200:601);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas - autoservisas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „A&A Architects“, Projekto vadovas Julius Šeibokas, architektė Agnė Vencienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, P. Lukšio g. 7, el. paštas info.architektura@gmail.com, tel. +370 626 48464;

Statytojas: UAB „TVM grupė“, Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Vėtrungės g. 8A, el. paštas tvmgrupe@gmail.com, tel. +370 611 95423;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-23 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-01-04


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17), kitos paskirties inžinerinio statinio - stoginės (12) Vilniaus r. sav. Paberžės sen., Glitiškių k. (sklypo kad. Nr. 4134/0100:300), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17), kitos paskirties inžinerinio statinio - stoginės (12) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav. Paberžės sen., Glitiškių k. (sklypo kad. Nr. 4134/0100:300);

Statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1), Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17), kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė (12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas MB " Archihauzas", Projekto vadovas Pavel Balbatunov, Kauno m. sav., Kaunas, Jonavos g. 254, el. paštas info@archihauzas.lt, tel. +370 600 05676;

Statytojas: R. V.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 17:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-17 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2,  3

2019-01-03


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Lenktoji g. 10B (sklypo kad. Nr.: 4152/0100:754), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Lenktoji g. 10B (sklypo kad. Nr.: 4152/0100:754);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „A&A Architects“, Projekto vadovė Agnė Vencienė, architektė Ieva Mockevičiūtė, Vilniaus m. sav., Vilnius, P. Lukšio g. 7, el. paštas info.architektura@gmail.com, tel. +370 626 48464;

Statytojas: R. G.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00- 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-16 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2019-01-02


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Vėjų g. 23 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1983), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Vėjų g. 23 (sklypo kad. Nr.: 4174/0100:1983);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas, Projekto vadovas Laimutė Pelanytė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 124-14, el. paštas laima.archiprojektai@gmail.com, tel. +370 680 20165;

Statytojas: M. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14:00- 18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-15 18:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 124-14.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešes k., Mėtų g. 6 (sklypo kad. Nr. 4117/0700:314), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešes k., Mėtų g. 6 (sklypo kad. Nr. 4117/0700:314);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Invest statyba“, Projekto vadovas Deimantas Čekanauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Goštauto g. 8-211, el. paštas tomas@investstatyba.lt, tel. +370 655 93387;

Statytojas: UAB „Konkryta, Vilniaus rajono sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Kaštonų g. 11D-1, el. paštas mindaugas.kankryta@gmail.com, tel. +370 611 32388;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00 - 18:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-14 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, A. Goštauto g. 8-211.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1;   2

2018-12-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Pavilnojo k. 3 (sklypo kad. Nr. 4147/0100:69), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Pavilnojo k. 3 (sklypo kad. Nr. 4147/0100:69);

Statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Vladislavas Toliūnas, įgaliotas atstovas Audronis Vydžius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Aušros Vartų g. 5, el. paštas projektai.av@gmail.com, tel. +370 655 19222;

Statytojas: M. J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-11 18:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Aušros Vartų g. 5.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 19 (sklypo kad. Nr. 4103/0200:925), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 19 (sklypo kad. Nr. 4103/0200:925);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Julius Tomaševičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas julius.arch@gmail.com, tel. +370 634 11907;

Statytojas: N. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10:00 - 11:00 val., 12:00 - 16:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-14 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Kareivių g. 19-176.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) su administracinėmis patalpomis  Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., Ukmergės g. 453 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:2534), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) su administracinėmis patalpomis statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., Ukmergės g. 453 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:2534);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "2L Architektai", Projekto vadovas Julius Lapinskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Krivių g. 10, el. paštas julius@2larchitektai.lt, tel. +370 670 93035;

Statytojas: UAB „Gamineva“, Švenčionių r. sav., Pabradė, Pienių g. 9, el. paštas arunas@peritia.lt, tel. +370 612 11430;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-10 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-18


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Galinės ir Kalno gatvių (ruožo nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Galinės ir Kalno gatvių (ruožo nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Galinės ir Kalno gatvės (ruožas nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214);

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos, gatvės (8.2.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "URBAN LINE", Vilniaus m. sav., Vilnius, Liepkalnio g. 85, Projekto vadovas Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, el.paštas ruta.ignataviciene@urbanline.lt, tel. +370 612 20519;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus r. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, el. paštas vrsa@vrsa.lt, tel. +370 527 51961;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu projektuotojo patalpose (darbo dienomis, 8.00-17.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-15 17:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 9.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-18


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato - remonto dirbtuvių (7.4) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Bičiulių g. 19 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1849), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: paslaugų paskirties pastato - remonto dirbtuvių (7.4) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Bičiulių g. 19 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1849);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas - remonto dirbtuvės (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Architektūros projektai“, Projekto vadovas Gintautas Baranauskas, įgaliota atstovė  Agnė Čepulėnaitė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Polocko g. 4-101, el. paštas agne.arch@gmail.com, tel. +370 671 66001;

Statytojas: Č. D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 18.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-04 18:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Žaliųjų Ežerų g. 65.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-13


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 16D (sklypo kad. Nr. 4147/0100:1215), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 16D (sklypo kad. Nr. 4147/0100:1215);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Planai“, Projekto vadovė Zita Gudlevičienė, įgaliotas atstovas Irmantas Cibas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 6, el. paštas cibas.irmantas@gmail.com, tel. +370 655 92694;

Statytojas: UAB „LITPOLSTAR“, Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., Kiemelių g. 16C, el. paštas info@litpolstar.lt, tel. +370 5 2438384;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 11:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-07 16:30 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 6.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2018-12-13


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Kaštonų g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1340), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Kaštonų g. 11 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1340);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Unimo projektai", Projekto vadovas Arūnas Andrašiūnas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukiškių g. 3-308, el. paštas bendraukime@unimo.lt, tel. +370 676 43223;

Statytojas: R. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu projektuotojo adresu (darbo dienomis, 10:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-08 17:30 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lukiškių g. 3-308.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-12


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Bajorų g. 25 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:1905), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Bajorų g. 25 (sklypo kad. Nr.: 4174/0200:1905);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas MB „Jūsų architektas“, Projekto vadovas Pavel Vasilyev, Elektrėnų m. sav., Elektrėnai, Pergalės g. 9b, el. paštas info@jusuarchitektas.lt, tel. +370 656 20610;

Statytojas: R.K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu projektuotojo adresu (darbo dienomis, 14:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-28 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-11


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Stankutiškių k., Stankutiškių g. 10, (sklypo kad. Nr. 4162/0400:1248), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Stankutiškių k., Stankutiškių g. 10, (sklypo kad. Nr. 4162/0400:1248);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Projektavimas", Projekto vadovas Simonas Savickas, Vilniaus m. sav., Vilnius, J. Galvydžio g. 11B-1, el. paštas risard.radzevic@gmail.com, tel. +370 655 02908;

Statytojas: M. U.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-02 16:30 val. . Nemėžio seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 8.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-10


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., Tilto g. 67 (sklypo kad. Nr. 4117/0400:343), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėlio paskirties pastato (7.9) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., Tilto g. 67 (sklypo kad. Nr. 4117/0400:343);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „ArchiMeDa“, Projekto vadovas Darius Meškauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, L. Giros g. 52, el. paštas darius.meskauskas@architectum.eu, tel. +370 699 28555;

Statytojas: UAB „GK Trade“, Vilnius, Jundos g. 39, el. paštas info@gktrade.lt, tel. +370 679 77776;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-02 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-10


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šv. Antano g. 58 (sklypo kad. Nr. 4162/0200:721), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šv. Antano g. 58 (sklypo kad. Nr. 4162/0200:721);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Projektavimas", Projekto vadovas Simonas Savickas, Vilniaus m. sav., Vilnius, J. Galvydžio g. 11B-1, el. paštas risard.radzevic@gmail.com, tel. +370 655 02908;

Statytojas: R. T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-21 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, J. Galvydžio g. 11B-1.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-06


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5210 Bendoriai – Riešė – Kalinas (ruožo nuo 5,202 iki 5,764 km) ir tilto (5,43 km) rekonstravimo bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo (nuo 5,169 iki 6,36 km) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5210 Bendoriai – Riešė – Kalinas (ruožo nuo 5,202 iki 5,764 km) ir tilto (5,43 km) rekonstravimo bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo (nuo 5,169 iki 6,36 km) projektas;

Statybvietės adresas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5210 Bendoriai – Riešė – Kalinas (ruožai nuo 5,202 iki 5,764 km; 5,43 km; nuo 5,169 iki 6,36 km), sklypų kad. Nr. 4117/7001:14, 4117/7001:12;

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos, keliai (8.1.)– rajoninis kelias, pėsčiųjų - dviračių takai, kiti transporto statiniai (8.6.) – tiltas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "SRP Projektas", Vilniaus m. sav., Vilnius, Savanorių pr. 176C, Projekto vadovas Tadas Kasperavičius, įgaliotas atstovas Simonas Lapėnas, el.paštas info@srp-projektas.lt, tel. +370 662 70945;

Statytojas (Užsakovas): Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus m. sav., LT-03109 Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36, el. paštas: lakd@lakd.lt, tel. 85 232 9600;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu projektuotojo patalpose (darbo dienomis, 8.00-17.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-02 17:00 val. Riešės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Braškių g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4103/0100:274), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Braškių g. 10 (sklypo kad. Nr.: 4103/0100:274);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „MAK GROUP“, Projekto vadovas Mindaugas Maksvytis, Kauno m. sav., Kaunas, L. Zamenhofo g. 5, el. paštas mindaugas.makgroup@gmail.com, tel. +370 695 58207;

Statytojas: C.A.M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu projektuotojo adresu (darbo dienomis, 8:00-12:00 ir 13:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-27 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2018-12-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) (unik. Nr. 4194-0068-1019) rekonstravimo keičiant paskirtį į dviejų butų pastatą (6.2) su administracinėmis patalpomis ir dirbtuvių (7.17) statybos, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pergalės g. 87 (sklypo kad. Nr. 4142/0300:1547) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) (unik. Nr. 4194-0068-1019) rekonstravimo keičiant paskirtį į dviejų butų pastatą (6.2) su administracinėmis patalpomis ir dirbtuvių (7.17) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pergalės g. 87 (sklypo kad. Nr. 4142/0300:1547);

Statinio esama naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Statinio būsima naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2),

Naujo statinio paskirtis: pagalbinio ūkio paskirties pastatas - dirbtuvės (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Justas Januševičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Mėsinių g. 3-15, el. paštas justas@aistudio.lt, tel. +370 620 24232;

Statytojas: A. D.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10:00 - 11:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-18 17:30 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Mėsinių g. 3-15.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-12-03


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties pastato (6.4) - bendruomenės vaikų globos namų statybos ir esamų pastatų (Sporto salės pastato 7.11 (unik. Nr. 4194-0381-5034), mokyklos pastatų 7.11 (unik. Nr. 4194-0381-5020; 4194-0381-5019), ūkio pastatų 7.17 (unik. Nr. 4400-0110-4956; 4400-0110-4967; 4400-0110-5002), lauko tualeto 9.8. (unik. Nr. 4400-0110-5053)) griovimo Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., Putiniškių g. 7A (sklypo kad. Nr. 4184/0400:799) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato (6.4) - bendruomenės vaikų globos namų statybos ir esamų pastatų griovimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., Putiniškių g. 7A (sklypo kad. Nr. 4184/0400:799);

Statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas (6.4) - bendruomenės vaikų globos namai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Plėtros partneriai“, Projekto vadovė Evelina-Aistė Kačerovskytė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės pr. 77B, el. paštas aiste@pletrospartneriai.lt, tel. +370 618 41469;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus r. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, el. paštas vrsa@vrsa.lt, tel. +370 527 51961;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo pabaigos aukščiau nurodytu projektuotojo el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-27 17:00 val., Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-30


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastatų (unik. Nr. 4198-4022-8029; 4198-4022-8034) apjungimo į vieną pastatą ir paskirties keitimo į gamybos, pramonės paskirties (7.8) pastatą, Vilniaus r. sav. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 79 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:225), paprastojo remonto projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: sandėliavimo paskirties pastatų (unik. Nr. 4198-4022-8029; 4198-4022-8034) apjungimo į vieną pastatą ir paskirties keitimo į gamybos, pramonės paskirties (7.8) pastatą paprastojo remonto projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 79 (sklypo kad. Nr. 4162/0400:225);

Statinio esama naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Statinio būsima naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „ArchiMeDa“, Projekto vadovas Darius Meškauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, L. Giros g. 52, el. paštas darius.meskauskas@architectum.eu, tel. +370 699 28555;

Statytojas: UAB "STENGEL LT", Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškės, Sodų g. 4, el. paštas gb@stengel.lt, tel. +370 678 37156;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-13 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 49 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1590), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 49 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1590);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Valtraksa“, Projekto vadovas Raimundas Kukarskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 125-813, el. paštas info@valtraksa.lt, tel. +370 672 77911;

Statytojas: V.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-12 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-27


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pėsčiųjų ir dviračių takų statybos, viešųjų erdvių infrastuktūros įrengimo Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės m., prie Vėtrungės g. ir Kalno g. (sklypo kad. Nr. 4160/0100:816) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pėsčiųjų ir dviračių takų statybos, viešųjų erdvių infrastuktūros įrengimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės m., prie Vėtrungės g. ir Kalno g. (sklypo kad. Nr. 4160/0100:816);

Statinių naudojimo paskirtis: Keliai – pėsčiųjų ir dviračių takai su poilsio aikštelėmis (8.1.);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Vilprojektas“, Projekto vadovas Audrius Navidauskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šermukšnių g. 3, el. paštas audrius@vilprojektas.lt, tel. +370 5 2622896;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus r. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, el. paštas vrsa@vrsa.lt, tel. +370 527 51961;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima iki viešo susirinkimo pabaigos aukščiau nurodytu el. paštu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas 2018-12-10 17:00 val., Nemenčinės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 11.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-26


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Mokslo paskirties pastato (7.11) – vaikų lopšelio, darželio (unik. Nr. 4400-0806-8566) Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Vilniaus g. 7A (sklypo kad. Nr. 4144/0100:35), rekonstravimo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato (7.11) – vaikų lopšelio, darželio (unik. Nr. 4400-0806-8566) rekonstravimo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Vilniaus g. 7A (sklypo kad. Nr. 4144/0100:35);

Statinių naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas (7.11) – vaikų lopšelis, darželis;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Plėtros partneriai“, Projekto vadovė Zita Gudlevičienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės pr. 77B, el. paštas z.gudleviciene@gmail.com, tel. +370 652 77759;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus r. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, el. paštas vrsa@vrsa.lt, tel. +370 527 51961;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 11:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus galima iki viešo susirinkimo pabaigos aukščiau nurodytu projektuotojo el. paštu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-10 16:30 val., Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2018-11-26


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 46 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0078), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 46 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0078);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Promena“, Projekto vadovė Irena Baravykienė, įgaliotas atstovas Gediminas Girčys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Naugarduko g. 15, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919;

Statytojas: UAB „Primteka“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Veiverių g. 9B-41, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 615 10009;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (iš anksto susitarus, darbo dienomis, 9:00 - 18:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-07 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Naugarduko g. 15.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 40 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0237), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 40 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0237);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Promena“, Projekto vadovė Irena Baravykienė, įgaliotas atstovas Gediminas Girčys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Naugarduko g. 15, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919;

Statytojas: E.B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (iš anksto susitarus, darbo dienomis, 9:00 - 18:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-07 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Naugarduko g. 15.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 38 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0263), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 38 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0263);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Promena“, Projekto vadovė Irena Baravykienė, įgaliotas atstovas Gediminas Girčys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Naugarduko g. 15, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919;

Statytojas: UAB „Primteka“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Veiverių g. 9B-41, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 615 10009;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (iš anksto susitarus, darbo dienomis, 9:00 - 18:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-07 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Naugarduko g. 15.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 42 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0201), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 42 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0201);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Promena“, Projekto vadovė Irena Baravykienė, įgaliotas atstovas Gediminas Girčys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Naugarduko g. 15, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919;

Statytojas: UAB „Primteka“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Veiverių g. 9B-41, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 615 10009;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (iš anksto susitarus, darbo dienomis, 9:00 - 18:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-07 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Naugarduko g. 15.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Laimės g. 30 (sklypo kad. Nr. 4117/0400:266), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiųjų Gulbinų k., Laimės g. 30 (sklypo kad. Nr. 4117/0400:266);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Julius Tomaševičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas julius.arch@gmail.com, tel. +370 634 11907;

Statytojas: UAB „Baloksas“, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Papiškių k., Vokės 9-oji g. 5, el. paštas julius.arch@gmail.com, tel. +370 655 23465;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10:00 - 11:00 val., 12:00 - 16:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-07 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Kareivių g. 19-176.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-20


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Keturių poilsio paskirties pastatų (7.13) Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 2 (sklypo kad. Nr. 4110/0700:563), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: poilsio paskirties pastatų (7.13) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų g. 2 (sklypo kad. Nr. 4110/0700:563);

Statinio naudojimo paskirtis: poilsio paskirites pastatai (7.13);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "MŽ projektai", Projekto vadovas Mindaugas Žvinys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 4A, el. paštas monika.mzprojektai@gmail.com, tel. +370 614 54160;

Statytojas: UAB „Balsių Valda“, Vilniaus m. sav., Vilnius,  Baltupio g. 75-1, tel. +370 655 16660;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 09:00-12:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu aukščiau nurodytu adresu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-04 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,  2

2018-11-19


 

 
 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3) Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Vilijos g. 2  (sklypo kad. Nr. 4160/0100:579), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Vilijos g. 2  (sklypo kad. Nr. 4160/0100:579);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "ARCH VR" Projekto vadovas Vidas Raščius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kaukysos g. 18-109, el. paštas info@rascius.lt, tel. +370 687 79100;

Statytojas: S. B.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00 - 17:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-11 17:30 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Kaukysos g. 18-109.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-16


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 36 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0281), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 36 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0281);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Promena“, Projekto vadovė Irena Baravykienė, įgaliotas atstovas Gediminas Girčys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Naugarduko g. 15, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919;

Statytojas: UAB „Primteka“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Veiverių g. 9B-41, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 615 10009;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00 - 18:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-12-07 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Naugarduko g. 15.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-16


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kaimo turizmo pastato (7.13) (poilsio paskirties, iki 20 kambarių) Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Raudonės k. 1 (sklypo kad. Nr. 4196/0100:4), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: kaimo turizmo pastato (7.13) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Raudonės k. 1 (sklypo kad. Nr. 4196/0100:4);

Statinio naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatai (7.13) - kaimo turizmo pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Subtili erdvė", Projekto vadovas Edita Šakalienė, įgaliotas atstovas Mantas Laukaitis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 13-10, el. paštas mantas@subtilierdve.lt, tel. +370 612 59931;

Statytojas: V. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-11-29 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-15


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gegliškių g. 5A (sklypo kad.Nr.: 4103/0200:5705), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gegliškių g. 5A (sklypo kad.Nr.: 4103/0200:5705);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Axis linea" Projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 11-303, el. paštas laurynas01@gmail.com, tel. +370 650 20020;

Statytojas: V. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-11-30 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 11-303.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-14


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Beržų g. 16 (sklypo kad. Nr. 4142/0400:509), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Beržų g. 16 (sklypo kad. Nr. 4142/0400:509);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Plėtros partneriai“, Projekto vadovė Zita Gudlevičienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės pr. 77B, el. paštas z.gudleviciene@gmail.com, tel. +370 652 77759;

Statytojas: A. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-11-27 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-10


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 34 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0301), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 34 (sklypo kad. Nr. 4110/0500:0301);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Promena“, Projekto vadovė Irena Baravykienė, įgaliotas atstovas Gediminas Girčys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Naugarduko g. 15, el. paštas gediminas.gircys@gmail.com, tel. +370 654 01919;

Statytojas: J. T.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00 - 18:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-11-26 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Naugarduko g. 15.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-08


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9) - logistikos centrų Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Gandrų g. 48 (sklypo kad. Nr. 4174/0300:829), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų (7.9) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Gandrų g. 48 (sklypo kad. Nr. 4174/0300:829);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "MŽ projektai", Projekto vadovas Mindaugas Žvinys, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 4A, el. paštas monika.mzprojektai@gmail.com, tel. +370 614 54160;

Statytojas: UAB „Transekspedicija Invest“, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 1, el. paštas kestutis.balciunas@transekspedicija.lt, tel. +370 699 20303;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 9:00 - 12:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-11-22 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1,   2

2018-11-07


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Autoserviso (7.4) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. 4A (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1674), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Autoserviso (7.4) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. 4A (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1674);

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas - autoservisas (7.4);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB " Archimodus", Projekto vadovas Vytautas Silevičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 11A-342, el. paštas info@archimodus.lt, tel. +370 616 24011;

Statytojas: UAB "STS kėbulai", Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Jono Karolio Chodkevičiaus g. 27, el. paštas andriussi@yahoo.co.uk, tel. +370 655 50101;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 16.00 iki 17.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-11-20 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilnius, Švitrigailos g. 11A-342.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Žvėrališkių g. 1D (sklypo kad. Nr. 4117/0500:64), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Žvėrališkių g. 1D (sklypo kad. Nr. 4117/0500:64);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Jungtinių pajėgų namai", Projekto vadovas Audrius Žigunis, įgaliota atstovė Raminta Žigunienė, Vilniaus m. sav., Vilnius,  Pylimo g. 58, el. paštas zi.raminta@gmail.com, tel. +370 620 59244;

Statytojas: S.S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 17:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-11-20 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 58.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija,  1

2018-11-02


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir garažo pastato (7.19) Vilniaus r. sav., Riešės sen., Miškadvario vs., Miškadvario g. 5 (sklypo kad. Nr. 4117/0200:2159), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Ūkininko sodybos: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir garažo pastato (7.19) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Miškadvario vs., Miškadvario g. 5 (sklypo kad. Nr. 4117/0200:2159);

Statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1), garažo pastatas (7.19);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Meno pieva“, Projekto vadovas Viktoras Morozovas, Vilniaus m. sav., Šeimyniškių g. 23-216, el. paštas viktis@pieva.lt, tel. +370 670 96663;

Statytojas: B. J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-11-19 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Šeimyniškių g. 23-216.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-11-02


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pašilių k., Pašilių g. 61 (sklypo kad. Nr. 4117/0300:330), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pašilių k., Pašilių g. 61 (sklypo kad. Nr. 4117/0300:330);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Rytis Mikulionis, Vilniaus m. sav., Vilnius, T. Ševčenkos g. 16A, el. paštas info@plazma.lt, tel. +370 612 23170;

Statytojas: J.P.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis 10:00-18:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-11-15 17:00 val. Projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, T. Ševčenkos g. 16A.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-10-25


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šv. Antano g. 31 (sklypo kad. Nr. 4162/0200:693) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šv. Antano g. 31 (sklypo kad. Nr. 4162/0200:693) statybos projektas

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šv. Antano g. 31 (sklypo kad. Nr. 4162/0200:693)

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (dviejų butų pastatai);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Projektavimas", Projekto vadovas Simonas Savickas, įgaliotas atstovas Rišard Radzevič, Vilniaus m. sav., Vilnius, J. Galvydžio g. 11b-1, el. paštas risard.radzevic@gmail.com, tel. +370 655 02908.

Statytojas: G V;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti J. Galvydžio g. 11b-1, Vilnius, LT-08236 (Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui  galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-26 16:30val.,  Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 8.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 2018-10-12


 Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Vilnios g. 8C (skl. kad. Nr. 4174/0200:1705) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Vilnios g. 8C (skl. kad. Nr. 4174/0200:1705) statybos projektas

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Vilnios g. 8C, (skl. kad. Nr. 4174/0200:1705);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (dviejų butų pastatai);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Idea urbana", Vilnius, Sporto g. 10, el. paštas info@ideaurbana.lt, tel. 861631003, (85)2113331; Projektuotojas: Asta Kariniauskienė.

Statytojas: D N;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Vilnius, Sporto g. 10, (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui  galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-25 18:00 val. Vilnius, Sporto g. 10.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-10-11 


 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą 110/10 kV Ąžuolynės TP 110 kV skirstyklos inžinerinių statinių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Gilužių k., Skardžio g. 93, statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: 110/10 kV Ąžuolynės TP 110 kV skirstyklos inžinerinių statinių rekonstravimo ir gamybos, pramonės paskirties pastato statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Gilužių k., Skardžio g. 93;

Statinio naudojimo paskirtis: 110/10 kV Ąžuolynės TP 110 kV skirstyklos inžineriniai statiniai, gamybos pramonės pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "Energetikos projektai", Kaunas, K. Baršausko g. 59-B302, el. paštas info@enpro.lt, tel. (837)211714, 861568525; Projekto vadovas Tomas Danielius, tel. 861568525; el. paštas tomas.danielius@enpro.lt;

Statytojas: LITGRID AB, Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 13, el. paštas info@litgrid.eu, tel. (85)2782777;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti Vilniaus m., Aguonų g. 24-001 (darbo dienomis, 7.30 - 16.30) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuoto vadovui  galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-25 18:00 val. Vilnius, Aguonų g. 24-001.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-10-11


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) ir gamybos paskirties pastato (7. 8) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 2 (sklypo kad. Nr. 4174/0100:369), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato (7.9) ir gamybos paskirties pastato (7.8) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 2 (sklypo kad. Nr. 4174/0100:369);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9); Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB "G.A.L. architektai", Projekto vadovas Adomas Šablevičius, Vilniaus m. sav., Vilnius, Pulko g. 2-210, el. paštas info@galarchitektai.lt, tel. +370 685 12351;

Statytojas: UAB „Somlita“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Jurgio Matulaičio a. 5-27, el. paštas gg@somlita.lt, tel. +370 698 26335;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 11:00 - 16:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-29 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2018-10-05

 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17) (unik. Nr. 4400-4512-9920) paprastojo remonto ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatą (7.13), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mažeikių k., Kairėnų g. 7 (sklypo kad. Nr. 4158/2080:0016) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17) (unik. Nr. 4400-4512-9920) paprastojo remonto ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatą (7.13) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mažeikių k., Kairėnų g. 7 (sklypo kad. Nr. 4158/2080:0016);

Statinio esama naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17);

Statinio būsima naudojimo paskirtis: Poilsio  paskirties pastatas (7.13)- kaimo turizmo pastatas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Idea Urbana“, Projekto vadovė Daiva Jonikienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Sporto g. 10, el. paštas info@ideaurbana.lt, tel. +370 5 2113331;

Statytojas: M.J.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima iki viešo susirinkimo pabaigos aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-19 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Sporto g. 10.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-10-05


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Kompleksinio Nemenčinės miesto centro viešųjų erdvių (pagrindinės miesto aikštės, prekyvietės, pėsčiųjų alėjos, skvero) sutvarkymo projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Nemenčinės miesto centro viešųjų erdvių (pagrindinės miesto aikštės, prekyvietės, pėsčiųjų alėjos, skvero) sutvarkymo projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 11 (sklypo kad. Nr. 4160/0100:789), Švenčionių g. 7 (sklypo kad. Nr. 4160/0100:790), Švenčionių g. 21A (sklypo kad. Nr. 4160/0100:852), sklypas kad. Nr. 4160/0100:811;

Statinių naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai – aikštė, skveras, prekyvietės aikštė, automobilių aikštelės (12);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Egna“, Projekto vadovas Ernestas Gegeckas, architektas Justas Januševičius, Vilniaus m. sav., Mėsinių g. 3-15, el. paštas justas2janusevicius@gmail.com, tel. +370 620 24232;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus r. sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab., el. paštas vrsa@vrsa.lt, tel. +370 527 51961;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (projektuotojo patalpose, darbo dienomis, 10:00-12:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima iki viešo susirinkimo pabaigos aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-23 17:00 val., Nemenčinės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 11.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-10-04


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3) Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., A. Mickevičiaus g. 41L  (sklypo kad. Nr. 4137/0200:566), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., A. Mickevičiaus g. 41L  (sklypo kad. Nr. 4137/0200:566);

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projekto vadovas Kristijonas Širvinskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žalgirio g. 131-304, el. paštas info@archidemus.lt, tel. +370 610 18357;

Statytojas: A. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu projektuotojo adresu (darbo dienomis, 14:00 - 17:00 val.) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-16 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Žalgirio g. 131-304.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-10-02


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos paskirties pastato (7.3) (unik. Nr. 4197-1023-0019) rekonstravimo ir paskirties keitimo į administracinės paskirties pastatą (7.2), Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 57A (sklypo kad. Nr. 4160/0100:458) projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3) (unik. Nr. 4197-1023-0019) rekonstravimo ir paskirties keitimo į administracinės paskirties pastatą (7.2) projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 57A (sklypo kad. Nr. 4160/0100:458);

Statinio esama naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas (7.3);

Statinio būsima naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „A&A Architects“, Projekto vadovė Agnė Vencienė, architektė Ieva Mockevičiūtė, Vilniaus m. sav., Vilnius, P. Lukšio g. 7, el. paštas info.architektura@gmail.com, tel. +370 626 48464;

Statytojas: UAB „ADS AUTO“, Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 57A, tel. +370 626 48464;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 09:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-17 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-09-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 47 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1589), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 47 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:1589);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Valtraksa“, Projekto vadovas Raimundas Kukarskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 125-813, el. paštas info@valtraksa.lt, tel. +370 672 77911;

Statytojas: UAB "Elnola", Vilniaus m. sav., Vilnius, Kernavės g. 70-6, tel. +370 672 77911;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-15 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-09-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 45 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:3180), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 45 (sklypo kad. Nr.: 4162/0100:3180);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Valtraksa“, Projekto vadovas Raimundas Kukarskas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 125-813, el. paštas info@valtraksa.lt, tel. +370 672 77911;

Statytojas: V. S.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-15 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-09-28


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., Stiebų g.1 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:165), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., Stiebų g.1 (sklypo kad. Nr.: 4103/0300:165);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas, Projekto vadovas Dmitrij Kaidašov, Vilniaus m. sav., Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-74, el. paštas architect.dmitrij@gmail.com, tel. +370 685 74269;

Statytojas: V. K.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 14:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2018-10-09 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-09-22


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Pušų g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4117/0100:388), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Pušų g. 4 (sklypo kad. Nr.: 4117/0100:388);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „PK projektavimo biuras“, Projekto vadovas Liutauras Kairys, Kauno m. sav., Kaunas, Baltų pr. 36-5, el. paštas info@pkbiuras.lt, tel. +370 673 12690;

Statytojas: S. M.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2018-09-26 18:00 val. Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Pušų g. 4.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-09-11


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2), Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., Paplūdimio g. 3A (sklypo kad. Nr.: 4110/0601:007), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., Paplūdimio g. 3A (sklypo kad. Nr.: 4110/0601:007);

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Projektuotojas UAB „Architektas LT“, Projekto vadovė Vydė Grižienė, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 28-904, el. paštas vyde@architektas.lt, tel. +370 610 93040;

Statytojas: Š. N.;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10:00-17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2018-09-24 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1;   2

2018-09-05 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėlio pastato (7.9) su administracinėmis patalpomis Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 10 (sklypo kad. Nr. 4174/0200:1732), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Sandėlio pastato (7.9) su administracinėmis patalpomis statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 10  (sklypo kad. Nr. 4174/0200:1732);

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „313 Architects“, Projekto vadovas Edvard Romanovski, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kauno g. 16, el. paštas er@313.lt, tel. +370 620 91377;

Statytojas: UAB „Jungtis LT“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Turniškių g. 6, tel. +370 659 76767;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-09-18 17:00 val. projektuotojo patalpose, Vilniaus m. sav., Vilnius, Kauno g. 16.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1;   2

2018-09-04
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos paskirties pastato (7.8) su sandėliavimo patalpomis Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., Šaltoniškių g. 4 (sklypo kad. Nr. 4170/0500:116), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Gamybos paskirties pastato (7.8) su sandėliavimo patalpomis statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., Šaltoniškių g. 4 (sklypo kad. Nr. 4170/0500:116);

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Globalus projektavimas", Projekto vadovė Joana Janulevičienė, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, el. paštas joana@globalus.lt, tel. +370 613 06095;

Statytojas: UAB „Minsko 7“, Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 7, el. paštas max@avisma.lt, tel. +370 679 13314;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8:00 - 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-09-18 17:00 val. Riešės seniūnijos patalpose, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 3.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2018-09-03


 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Transporto paskirties pastato (7.6) - automobilių plovyklos ir kitos paskirties inžinerinio statinio (12) - automobilių stovėjimo aikštelės, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k. (sklypo kad. Nr. 4103/0200:1641), statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Transporto paskirties pastato (7.6) - automobilių plovyklos ir kitos paskirties inžinerinio statinio (12) - automobilių stovėjimo aikštelės statybos projektas;

Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k. (sklypo kad. Nr. 4103/0200:1641);

Statinio naudojimo paskirtis: Transporto paskirties pastatas (7.6) - automobilių plovykla ir kitos paskirties inžinerinis statinys (12) - automobilių stovėjimo aikštelė;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB "Architektų gildija", Projekto vadovas Rokas Mazuronis, Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Moniuškos g. 10-7, el. paštas archgildija@gmail.com, tel. +370 601 95589;

Statytojas: UAB "Akmenis", Vilniaus m. sav., Vilnius, Sakalų g. 12-1, tel. +370 601 95589;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8:30 – 17:00) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks 2018-09-17 16:30 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija1;  2

2018-09-03

 


 

  

 

 archyvas 2016

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-15 14:40:21
Shadow up